Друштвено користан рад

Ступио је на снагу нови Правилник Минстарства просвете о примени друштвено корисног рада у основним и средњим школама.
Ученици који у школу донесу алкохол, дрогу, туку другу децу, уништавају школску имовину или допишу оцену у дневник, упоредо са изрицањем васпитне мере мораће и на друштвено користан рад.

Оставите одговор