Lower classes


Lower classes

4.b

Class teacher: Ljubica Francišković

2.b

Class teacher: Zorica Lučić

3.b

Class teacher: Mirjana Savanov

Laura Boroš
Teodora Vujković
Milan Vujković Bukvin
Katarina Gadžur
Andrej Davčik
Nikolina Đukić
Hana Lebović
Josip Mamužić
Petra Milojević
Filip Stantić
Diona Šefer
Eliza Temaj

4.a

Class teacher: Antun Lučić

4.b

Class teacher: Ružica Marijanušić