Corner for students

Documents for students


Forms and instructions:

Instructions for using the application Google Classroom.
Instructions for using the application Microsoft Teams;

Učeničke organizacije


  • Student Parliament

Na osnovu člana 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u poslednja dva razreda osnovne škole organizuje se učenički parlament (u daljem tekstu parlament) radi:
Davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;
Razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;

» Pročitaj više

Obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
Aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i samovrednovanju škole;
Predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Članove parlamenta biraju učenici odeljenske zajednice svake školske godine. Članovi parlamenta biraju predsednika. Parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu školskog odbora, odnosno proširenog saziva školskog odbora u skladu sa članom 57. ovog zakona. Program rada parlamenta sastavni je deo godišnjeg plana rada škole.
Učenički parlamenti škola mogu da se udruže u zajednicu učeničkih parlamenata.

» Manje

Članovi učeničkog parlamenta (list)


Učenički parlament nagradio najuzornije odeljenje škole

Predsednik Učeničkog parlamenta - Danilo Dudaš, je u saradnji sa školskim psihologom - Anamarijom Došenović, proverio stanje upisa i napomena u eDnevniku, te zajedno sa direktoricom - Stanislavom Stantić Prćić, koordinatorkom - Iboljom Vitasović i zamenicom predsednika Učeničkog parlamenta - Antonijom Vujić obišao najuzornije i najneuzornije odeljenje škole. Kao i na polugodištu, 5.a odeljenje nije imalo nijedan upis pa su odneli ubedljivu pobedu, a oni i njihova razredna nastavnica - Nevena Baštovanović, su nagrađeni doboš-tortom i zahvalnicom.
Parlament je „nagradio” i najneuzornije odeljenje, a ovoga puta to je bio 8.a razred. Oni su za svoje ponašanje dobili ljute papričice da ih podsećaju na to da treba da se trude da budu što bolji. You look at the picture gallery.


Final meeting of the student parliament for the school 2023/24

Devetim sastankom, po redu, su završeni sastanci za ovu školsku godinu.
Na ovom sastanku su, pored članova Učeičkog parlamenta, bili prisutni: Dragana Miranović - psiholog, Ibolja Vitasović - koordinatorka, Nevena Ivić i Ivana Horvat - nastavnice i Stanislava Stantić Prćić - direktorica. Ovim, poslednjim, sastankom, završena je jedna uspešna školska godina u radu parlamenta. U školi su se organizovale sledeće aktivnosti: žurka za Valentinovo, prolećna žurka „Deca cveća”, Dan očeva, Međunarodni Dan žena, kviz o bontonu, Svetski Dan Knjige, Dečija nedelja, nagrađivanje najuzornijeg odeljenja, Dan ružičastih majica, Dan veselih papuča, itd…
Danilo Dudaš, presednik Učeničkog parlamenta je sastanak završio rečiima: „Trudio sam se da svojim zalaganjem doprinesem uspešnom radu Učeničkog parlamenta u ovoj školskoj godini i nadam se da će buduće generacije nastaviti moj primer“.


Activities of the Students' union

- Support for children with cancer;
- Sweet and angry candy;
- 2022 Candies for a smile;
- 2020 Candies for a smile;
- 2019 Candies for a smile;
- 2018 Candies for a smile.

Art and photography contest

At the initiative of our school’s Student Parliament, we are organizing an award-winning art and photography contest entitled „How much do you know about etiquette?" for elementary school students. The aim of this contest is to acquire new and expand existing knowledge about the rules of good manners.
The competition is open until May 31, 2024. All works will be evaluated by a jury, and three best art and photography works will be awarded in two age groups: junior elementary school age and senior elementary school age.
The awards will be presented to the authors at the awarding ceremony on June 7, 2024.
Instructions for submitting works:
Art works should be sent to the school address with an indication: For the contest „How much do you know about etiquette?", and photography works should be sent to the following email address: info@osmgubec.edu.rs, and each work must necessarily contain all the indicated data:
- Author’s name and surname
- Class
- Contact information of the mentor teacher – name and surname (telephone number, email address)
Each student can participate with one art work and one photography work in the contest. The school reserves the right to publish the works.

Translation: Svetlana Pribičević

Etiquette quiz

At the initiative of our school’s Student Parliament, the first art and photography competition, „How well do you know etiquette?" was organized. As part of this competition, a quiz was held in the school's atrium. The principal, Stanislava Stantić Prćić, greeted the guests from „Rudeš" Elemenrary School, Zagreb, the godfather of the school, Slobodan Milošev, and all our students and employees.
The students from our school participated in the competition, and a large number of creative works arrived. You can see the results of the competition in the attached table.
Although the child learns the basics of etiquette in the family, he improves at school and in contact with other people. The president of our school’s Student Parliament and the organizer of the quiz, Danilo Dudaš, wanted to encourage our students to behave in a nicer and more cultured way. At the very end, he presented certificates of thanks to all the employees who helped him organize and implement the quiz. The results of the competition

Translation: Svetlana Pribičević


  • Vršnjački tim

Vršnjački tim čine učenici od petog do osmog razreda. Tim je oformljen od po jednog do dva predstavnika svakog odeljenja. Članovi vršnjačkog tima su učenici koji vole timski rad, komunikativni, kreativni, tolerantni, uspešno rešavaju konfliktne situacije, stvaraju pozitivnu atmosferu u svojim odeljenjima. Od velikog značaja je da odabrani učenici predstavljaju „osobe od poverenja“ u odeljenju, iz tog razloga je važno da sami učenici imaju presudnu ulogu u izboru predstavnika.
Ciljevi: širenje asertivnog načina komunikacije (iskazivanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje prava drugih ljudi), tolerancije, humanih vrednosti, prevencija nasilja, kao i razvijanje drugarstva, poštovanja i empatije, timskog duha, osećanja zajedništva, ali i jačanje kritičnosti i suprotstavljanje pošastima današnjice.

» Pročitaj više

Cilj rada Vršnjačkog tima je aktivno učešće učenika u aktivnostima, radionicama, zadacima kroz koje stiču znanja, iskustva i veštine neophodne za iniciranje i aktivno učešće u smanjenju nasilja u školi. Kroz učešće u timu, učenici su motivisani da se bave gorućim pitanjem, a to jenasilje, u školi. Dugoročno, korist je višestruka jer učenik oseća da je važna i korisna karika zajednice, da svojim zalagenjem menja stvari na bolje, doprinosi kolektivu, slobodno i kreativno se razvija.
Zadatak Vršnjačkog tima je da se kroz niz aktivnosti tokom školske godine zalaže za promociju, vrednovanje i usvajanje životnih vrednosti: drugarstva, požrtvovanja, tolerancije, nenasilnih oblika komunikacije, humanosti. Zadatak mentora je da prati rad tima, da sprovodi sve planirane aktivnosti, da osposobi i pripremi učenike za samostalno učešće u okviru tima i podstakne na širenje pozitivne radne klime u svom odeljenju.

» Manje

Članovi vršnjačkog tima (list)