School authorities


School board

 • Milojević Branka - Parent's representative
  - President of the School Board
 • PokornićSlavica - Employee representative
  - Vice President of the School Board
 • Dulić Ivica - Parent's representative
 • Staniković Andreja - Parent's representative
 • Marijanušić Ružica - Employee representative
 • Tanović Zorica - Employee representative
 • Hajdu Zoltan - Representative of local self-government
 • Kopunović Dragan - Representative of local self-government
 • Nemet Stevan - Representative of local self-government

Director of the school

 • Stanislava Stantić Prćić

Parent's advice

Ordinal num. Department Representative Deputy
1. 1.b Dijana Rudić Vranić Mirjana Iršević
2. 1.c Ivana Vukmanov Šimokov Katica Stantić
3. 1.d i 3.d Ljubica Vacić Sanela Orčić
4. 2.b Marijana Horvatović Jasna Šarčević
5. 2.c i 4.c Saša Dimitrijević Jelena Gazibar
6. 2.d Dijana Muranji Tanja Landeka
7. 3.b Marina Mamužić Nataša Boroš
8. 3.c Sandra Majeroš Slađana Galić
9. 4.a Marica Skenderović Svetlana Skenderović
10. 4.b Mirjana Rudinski Mirjana Stipić
11. 4.d Jasmina Cvijanov Natalija Horvat
12. 5.a Dijana Šegina Marijana Vajhand
13. 6.a Zorica Glavaš Dajana Suknović
14. 6.b Jasna Skenderović Ruža Skenderović
15. 7.a Ljubica Vuković Dulić Jasmina Vuković
16. 7.b Vesna Nimčević Božana Stantić
17. 8.a Ankica Vuković Mirjana Vuković
18. 8.b Jasna Čupak Dijana Benedek
19. 8.c Julijana Pašić Sandra Berberović

Trade union organization

 • Slavko Bemčik - Predsjednik sindikalne organizacije