School authorities


School board

  • Milojević Branka - Parent's representative
    - President of the School Board
  • PokornićSlavica - Employee representative
    - Vice President of the School Board
  • Dulić Ivica - Parent's representative
  • Staniković Andreja - Parent's representative
  • Marijanušić Ružica - Employee representative
  • Tanović Zorica - Employee representative
  • Hajdu Zoltan - Representative of local self-government
  • Kopunović Dragan - Representative of local self-government
  • Nemet Stevan - Representative of local self-government

Director of the school

  • Stanislava Stantić Prćić

Parent's advice

Ordinal number Class Representative the Deputy
1. 1.b Maja Nimčević Jasna Gurinović
2. 1.c i 3.c Saša Dimitrijević Jelena Gazibar
3. 1.d Dijana Muranji Tanja Landeka
4. 2.b Dijana jakovčević Aleksandra Katrinka
5. 2.c Ivana Vukmanov Šimokov Sandra Majeroš
6. 3.a i 4.a Marica Skenderović Svetlana Skenderović
7. 3.b Mirjana Rudinski Mirjana Stipić
8. 3.d Natalija Horvat Jasmina Cvijanov
9. 4.b Margareta Prćić Vesna Horvat
10. 2.d i 4.d Mirjana Kovačević Milena Predojević
11. 4.c Marijana Vajhand Vesna Lacković
12. 5.a Zorica Glavaš Dejana Suknović
13. 5.b Ruža Skenderović Jasna Skenderović
14. 6.a Jasmina Vuković Ljubica Vuković Dulić
15. 6.b Marijan Davčik Stevan Kinčeš
16. 7.a Ankica Vuković Mirjana Vuković
17. 7.b Jasna Čupak Dijana Benedek
18. 7.c Julijana Pašić Igor Vuković
19. 8.a Sevleta Gadžur Branka Vujić
20. 8.b Ljubica Čupak Slavica Rudić
21. 8.c Giza Tikvicki Petar Nađ

Trade union organization

  • Lučić Antun - Predsjednik sindikalne organizacije