Terms of use


Услови коришћења веб сајта
osmgubec.edu.rs - Основна школа „Матија Губец“ из Таванкута

Поштовани корисници,

Свака посета сајту Основне школе „Матија Губец“ из Таванкута (у даљем тексту: Школа „Матија Губец“), учествовање на Форуму, слање коментара, слање поруке и слично, значи да сте ове Услове коришћења (у даљем тексту: „Услови“) прочитали и да се са њима у потпуности слажете.
Уколико су вам ови Услови коришћења неприхватљиви, молимо Вас да одустанете од даље употребе нашег сајта.

Опште одредбе

Коришћење садржаја и информација са сајта osmgubec.edu.rs сматра се доказом да сте упознати са Условима коришћења објављеним на овој страници сајта.

Коришћење сајта и садржаја на њему

• Овај сајт и његов садржај можете користити само за личну употребу и на сопствену одговорност. Није дозвољено да садржај сајта користите у јавне и комерцијалне сврхе.
• Материјали на овом сајту су наше власништво заштићено ауторским правима.
• Неовлашћена употреба садржаја са овог сајта представља кршење Закона о ауторском и сродним правима и других закона и прописима који регулишу ову област.
• Садржај са сајта можете преузимати искључиво за информативне и едукативне сврхе, уз обавезу да ознаке ауторства са оригинала задржите на копијама.
• Уколико желите садржаје овог сајта да користите у друге сврхе које овде нису одобрене, потребно је да нас контактирате у циљу добијања одобрења за то.
• Забрањено је на овај сајт постављати противзаконите и неистините садржаје и коментаре.

Заштита података

Личне податке које као посетиоци и корисници овог сајта оставите на сајту ради добијања било које врсте информације или услуге, заштићени су у складу са Законом о заштити података о личности и нашом Политиком приватности.
Ваше личне податке користимо искључиво за обраду Ваших захтева и комуникацију са Вама. Информације, подаци и друго што остављате на овом сајту, а нису Ваши лични подаци, не сматрамо поверљивим материјалом и користимо их у складу са уобичајеном политиком администрације сајта.

Линкови ка другим веб сајтовима

Линкови (везе) на нашем сајту ка другим веб локацијама, служе искључиво за Ваше додатно информисање. Ми ни у ком виду нисмо одговорни за те веб локације нити за садржаје на њима.

Ограничене гаранције

Настојимо да све приказано на овом сајту буде тачно, коректно и актуелно, да имамо исправна имена, називе, објашњења, фотографије, итд.
И поред тога, не гарантујемо апсолутну тачност информација и података, примењивост и комплетност садржаја или апсолутно одсуство грешака на овом сајту. Могућа су и нека одступања од ових Услова у законски дозвољеним границама.

Ограничење одговорности

Не прихватамо одговорност за било какву штету или трошкове који могу настати као последица употребе или злоупотребе овог сајта и садржаја преузетог са њега.

Заштитни знаци

Логотипи, заштитни знаци, називи, ознаке и слично, који се појављују на овом сајту, заштитни су знаци школе „Матија Губец“ из Таванкута и других одговарајућих субјеката и не могу се ни на који начин користити без сагласности власника.

Употреба колачића

Странице овог сајта прикупљају одређене информација путем колачића (cookies) послатих на ваш IT уређај. Колачићи Вама омогућавају боље корисничко икуство, а нама обезбеђују информације о квалитету садржаја и броју посетилаца.
Колачичи не прикупљају личне податке и информације о појединцима. Сви преузети подаци су аналитичке и збирне природе.

Завршне одредбе

• Употребом овог сајта потврђујете да сте прочитали, разумели и прихватили ове Услове коришћења и да ћете их поштовати.
• Ми задржавамо право да ове Услове ажурирамо или променимо без претходног упозорења.
• Све промене одредби ових Услова бити ће приказане на овој страници сајта osmgubec.edu.rs.
• У Вашем је интересу да повремено проверите да ли су се Услови променили.
• Поједине одредбе ових Услова коришћења могу се подредити изричито наглашеним условима и истакнутим обавештењима датим на неким другим местима на овом сајту.

Санкције за кршење ових одредби

У случају кршења одредби ових Услова коришћења, можемо послати упозорење, привремено или за стално блокирати приступ сајту, поднети пријаву надлежним органима или поднети тужбу.
Ови Услови коришћења и наведене одредбе се тумаче у складу са законима Републике Србије.

Ажурирано, од стране Администратора сајта, 11. новембра 2019. године