Az iskoláról

A kis bemutatónk

Bemutatta: Branko Stantć. Szerkesztő: Miroslav Popović. Zene: Momačko kolo - Bunjevačka játék.


Az iskola története

A tavankúti iskola története már 1847 óta követhető, amikor a szabadkai Nemzeti község elhatározta, hogy Tavankút településén is hozzanak létre általános iskolát. Nem volt állandó jellegel iskola, hanem a tanítók időnként összegyűjtötték a tanulókat egy helyiségben, melynek más funkciója is volt.
Két év után elkezdődött a tanítás megszervezése azon a nyelven, melyet a lakosok használtak. Az első állandó általános iskola Sveti Ana (Szent Anna) néven nyílt meg 1850-ben. Az új iskola épülete egy tanteremmel és a tanítói lakással csak tíz évvel később épült. Az iskola abban az időben körülbelül száz diákot számlált.
A település másik részén, melyet Mérgesnek hívnak szintén épült egy iskola, melynek a neve Staro Ljutovo (Öreg Mérges) volt. Az iskola épülete még ma is használatban van.
Tavankút település központjában 1890-ben felépült a harmadik iskolaépület, amelyben a tanítás 1957-ig folyt, amikor is felépült az új nyolcosztályos iskola.

» Több

Az iskolák gyorsabb fejlődése az 1907-es és 1908- as évekhez kapcsolódik. Akkor kiépültek a magyar határ közelében lévő települések iskolái: Zlatni kraj ( Aranysor), Vuković kraj (Vuković sor), Csikéria, Novo Ljutovo (Új Mérges), Bajski put (Bajai út), Szkenderevó. Ezekben az iskolákban létrejöttüktől egészen 1956-ig  legtöbbször kombinált tagozaton folyt az oktatás. Az 1956-os évtől bevezették az 5. és 6. osztályt, amely 1961-ig létezett, amikor is  megszüntették és hozzácsatolták a nyolcosztályos tavankúti Matija Gubec Általános Iskolához. Az I. világháború után az oktatás dinamikusabb fejlődése veszi kezdetét, 1929-ben a már meglévő iskola épülete mellett Tavankút központjában felépül az új iskola. A tantermek mellett az iskolában létezik fürdőszoba tusolókkal a tanulók részére, amely 1950-ben át lett alakítva tanítói lakássá.
1952-től működik Tavankúton a nyolcosztályos iskola, amely kezdetekben a meglévő iskola objektumában működik, de használatba veszik a tavankúti egészségház épületét is. 1954-ben lett felépítve a nyolcosztályos iskola másik része négy tanteremmel, két irodával és egy tanárival. Az iskola a falu központjában helyezkedik el és a diákok nagy részének hét kilómétert is kell gyalogolnia naponta. 1952-től a tanítás szerb-horvát nyelven folyik, vagyis az iskola megalapítása óta. A Matija Gubec elnevezést az iskola 1956 óta viseli. A Matija Gubec Általános Iskola 1961-ben jött létre, amikor is összevonták a környékbeli iskolákat.
Az épület amelyben a Matija Gubec Általános Iskola működik a II. világháború után épült, de 1980 óta felel meg csak a nevelési-oktatási követelményeknek. Jelenleg az iskola rendelkezik három épülettel a nevelői- oktatói folyamatok megvalósításához Mérgesen, Felső Tavankúton és Alsótavankúton.
Az első nagyobb feladat az általános oktatásban az a  harc volt, hogy a diákok elfogadják a négyéves, majd később a nyolcéves oktatást. Az iskola mindig együttműködött a Matija Gubec elnevezésű testvériskolákkal, a diákok és a tanári kar látogatások során részt vettek különböző rendezvényeken.
1970-ben az iskola először vezette tanulóit a Split melletti grljevaci saját nyaralójába. Abból az időből fontos az iskolai szövetkezet létezése is, amely Nemirna ravnica néven szerepelt, amelyben a diákok és a tanárok sikeresen foglalkoztak mezőgazdasági tevékenységekkel. A magyar nyelv fakultatív oktatása 1962-ben kezdődött, mint környezetnyelv.

» Kevesebb


Az iskola nevéről

Ana Bešlić: Matija Gupac emlékműve a Lower Tavankut

Matija Gubec, valódi nevén Ambrose, az ország legismertebb, mint a vezetője a horvát-szlovén parasztfelkelés 1573. A Stubičke Toplice közelében fekvő Hižakac bennszülöttje az élet a fent említett történelmi eseményen szenvedett és megsemmisült. Ő is fiktív személynek minősül, és számos irodalmi, drámai és művészi művet említenek és jelennek meg. Különböző politikai és társadalmi eseményeken keresztül politikai jelképnek számít különféle ideológiákban, mozgalmakban és érdekekben, amelyek közelebb akarnak állni egy közönséges "kis" emberhez. Ő a legnagyobb horvát nemzeti hős.
Matija Gubec egy szakképzetlen paraszt volt, kiváló minőségben. Őszinte, őszinte és nemes indítékai, szervezeti és taktikai készségei ma is tiszteletet és inspirációt jelentenek a különböző emberek számára.

» Több

Ambroz Gubec 1548-ban született Hižakci faluban a horvát Zagorje-ban. Matija nevét először az Istváni magyar történész említette, összekötve a jó Matija király népi legendájával. Jól emlékezett, mint kiváló szervező és vezető. Zágrábban 1573. február 15-én kivégezték, miután legyőzte a parasztok seregét, Stubičke Toplice közelében.
A Gubec a frankói Tahi Stubi kolostor tollvölgye volt, a saját országa nélküli gazda. A történelem során a szlovákiai titkos paraszti szövetség egyik legfontosabb alapítója volt a Hrvatsko Zagorje-ban.
Miután a kormány nem reagál a segélykiáltás gazdák, hogy növelje a bérleti díjak és a terror Franjo Tahi nem tud élni egy normális, nyugodt, egy ötlet született kezdeni parasztfelkelés. A felkelés 1573 volt a parancsnoka a paraszti hadsereg, mely valószínűleg egy paraszt bejelentett király. Elnyerte a "Beg" címet a nemzetben.
A lázadás kezdődött az este 27 és január 28, 1573, a támadás a vár Cesargrad a Susedgrad-stubicai birtok ma Klanjac. Hatvan horvát és szlovén rendek osztva vezetésével Matija Gubec, Ivana armadillos és Illés Gregurića. A szlovákiai íjakat és a Sava és a Kupa közötti területet gyorsan bezárják.
Gubec megnyerte a Krapina melletti dúsított Šabac kúriát. Ez az ellenállás, amely biztosítja Gupčevih kisebbségek rosszul felfegyverzett parasztok olyan erős volt, hogy a hűbérurak kénytelenek voltak segítséget kérni. Ban Draskovic összegyűjtötte a hadsereget Zágrábban, hogy elnyomja Zagorje felkelését.
Ugyanezen év február 9-én legyőzték a Stubičke Toplice közelében tartott utolsó csatában. Ezután Zágrábban a Szent Márk tér, a Mátyás volt „koronás” forró korona előtt az emberek szemében, kínozták és végül negyedekre.

Oton Ivekovic: Matija Gupca kiűzése a Szent György templom előtt Mark Zágrábban

Gupchek legnagyobb sikere természetesen a szokásos elnyomott emberek első lázadásának a viselkedése a birtoklás ellen. Az ő hősiességével és az igazság iránti vágyunkkal sok politikus, művész és mindannyian lenyűgöznek ma. Mennyire tiszteletben tartják az emberek különböző miliő bizonyítja, hogy az úgynevezett. Gupčeva hárs, évszázados fa Gornja Stubica lett védett műemlék, mert a hagyomány szerint Gubec mellé gyűjtött híveit.
Gubec már sok művészt megihletett, mint az irodalomban (új Revolt A.Senoe, dráma Matthias Gubec M. Bogovića), zene (opera Matthias Gubec I. Lhotke Kalinski első horvát rockopera-drain Gubec Krajač I., K. Metikoš és M. Prohaska), festés (ábrák Ivekovića O. és F. Quiqereza), szobrok (emlék Felső Stubici Augustinčić) és a film (Revolt 1573 V. Mimice).
Nevét számos kulturális és művészeti társadalom hordozza. Érdekes, hogy a kutatás szerint dr. Slavenica Letice a legnagyobb szám a horvát utcák nevén Matija Gupac.
Még a Jugoszláv Királyság kibocsátott bélyeget annak képét, és a kiadás a „horvát történelem képregények” Vecernji List, a főhős az első képregény volt, csak Gubec.
Fontos hangsúlyozni a két napos rendezvény címe „lázadás”, amely 2008 óta Stubica által szervezett családok lovag az arany kelyhet.
Mindezen emlékek Gupčevog kép és tevékenységek egyértelmű bizonyíték, hogy mennyire értékelik az emberek, és hogyan ennyi idő után sikerül inspirálja különböző emberek, különböző időpontokban, életmód és hiedelmek.

» Kevesebb