Művészet

Radionice OŠ „Rudeš” iz Zagreba

Učenici naše škole imali su priliku, 8. juna, prisustvovati dvema radionicama, koje su vodile profesorice OŠ „Rudeš” iz Zagreba - Republika Hrvatska. Po dve profesorice podelile su učenike u dve učionice i održale zanimljive radionice, na temu: „Svevremenost mudrih izreka na hrvatskome jeziku” i „Kod nas je ovako, a kako je kod vas?”. Radionicu pod nazivom: „Svevremenost mudrih izreka u hrvatskome jeziku” vodile su profesorice Mlinar i Keket. Nakon kraćeg predstavljanja profesorice su podelile učenicima štampani tekst s po dva pitanja. Prvo se odnosilo na opšte poznavanje mudrih izreka svakog pojedinog učenika. Trebao je napisati dve mudre izreke koje zna. Na drugo pitanje trebalo je odgovoriti nakon slušanja kratke radio-emisije. Radilo se o jednoj od mudrih izreka koje ste čuli u radijskoj emisiji, a zadatak je bio da je zapišete. Potom je usledio radetski film, koji su snimili učenici OŠ „Rudeš”, a govori o oblačenju u školama. Usledio je razgovor na tu temu, u smislu šta se u našim školama sme - a šta ne, držimo li se toga ili kršimo pravila i ko ih najčešće krši. Zaključak je da su u obe škole, bez obzira na udaljenost i pripadnost dvema državama, pravila potpuno ista i da neki učenici (više dečaci) prekrše to pravilo, ali za to budu sankcionirani. Istovremeno profesorice Jukić i Farac-Jemrić vodile su radionicu pod nazivom: „Kod nas je ovako, a kako je kod Vas?”, gde je profesorica Jukić, najpre, pročitala tekst na kajkavici „Zemljo mila”, a zatim je prisutnim učenicima podelila papir s tekstom, u kome su trebali zaokružiti poznate reči. Rad se odvijao u grupama. Učenici su mogli raspravljati i pomagati jedni drugima.
Nakon grupnog čitanja i provere urađenog, došlo je vreme zaokruživanja nepoznatih reči. Zatim evaluacija pročitanog. Nakon prve usledila je još jedna radionica slušanja radio-emisije „Šaljiva priča”, koja govori o svakodnevnom porodičnom životu na selu i raspodeli muških i ženskih poslova. Zanemarivanje ženskog posla od strane muža i potom zamena uloga na predlog mudre žene. Zaista smešna, a ujedno i poučna priča.
Nakon radionica usledila je kratka pauza, osveženje u atrijumu, a nakon toga radionice škole domaćina: slamarska i radionica roljanja, pod vođstvom Milene Predojević i Miroslava Rauša. Bila je ovo lepo osmišljena i organizovana saradnja dve škole. Lásd a képgalériát.