Digitális mentorok

U četvrtak, 10. novembra, održan je prvi sastanak digitalnih mentora, u okviru projekta Unapređivanje digitalizacije u obrazovanju. Projekat je podržan od strane ZUOV-a i UNICEF-a. Ovom prilikom su nas posetili digitalni mentori: Iris Stantić Miljački i Nikola Bulj. Našu školu su predstavljali nastavnici: Biljana Vojnić Hajduk i Branko Stantić, a bili su prisutni i predstavnici osnovnih škola iz Đurđina i Bajmoka. Tema prvog sastanka bila je sagledavanje trenutne situacije u školama u vezi sa digitalnom opremljenošću, kao i digitalne kompetencije nastavnika. Akcenat na sastanku je stavljen na unapređenje digitalne i hibridne nastave na ličnom nivou i na nivou škole. Plan ZUOV-a je da od iduće školske godine uključi sve nastavnike u ovaj projekt.