ErasmusPlus

Iskola 2022/23. év


Nemzetközi találkozó GO-CAR-GO PLUS 2023.


A projekt neve: KeychainU okviru poslednje mobilnosti, u sklopu projekta Erazmus+ KEYCHAIN, predstavnici naše škole su posetili školu „Curt Nicolin" u Finspongu u Kraljevini Švedskoj, zajedno sa drugim školama partnerima iz - Rumunije i Letonije. Nažalost, partneri iz Turske nisu mogli prisustvovati ovom sastanku.
Našu školu su predstavljali: direktorica škole - Stanislava Stantić Prćić i nastavnici: Miroslav Rauš, Slavko Benčik, Bela Anišić. Slavica Kovačević i Aleksandar Planić. Cilj projekta KEYCHAIN je da poveća kompetencije učenika u STEM predmetima (matematika, prirodne nauke, tehnologija) i da prikaže povezanost ovih predmeta sa svakodnevnim životom, te ih na taj način učenicima učini pristupačnijim i zanimljivijim.
Prilikom posete upoznali smo način rada škole koja je, kao i neke naše srednje škole, uključena u sistem dualnog obrazovanja. Uz modernu opremu, učenici stiču i teorijska i praktična znanja,a kompanije su i većinski vlasnik škole te nude zaposlenje nakon završetka školovanja.
Obišli smo i grad Norćoping, koji je nekada bio centar tekstilne industrije u Švedskoj. Mnoge industrijske zgrade su pretvorene u muzeje i na taj način prikazuju nekadašnji način života. Posetili smo i obližnju fabriku stakla Reijmyre u kojoj smo se upoznali sa načinom izrade umetničkih predmeta od stakla, a odmah pored nje smo mogli videti i radionice starih zanata, kao što su kovačka i krznarska.
Pred povratak, uspeli smo nakratko posetiti i prestonicu Kraljevine Švedske - Štokholm. Obišli smo stari centar grada i muzeje u sklopu Kraljevske palate, koji su nas zadivili svojim postavkama.
Ovom aktivnosšću se završava projekat koji je trajao tri godine, tokom kojih su učenici i nastavnici razmenjivali iskustva i sticali nova znanja, a pre svega stekli nove prijatelje širom Evrope. Lásd a képgalériát.A mobilitás részeként és az Erasmus+ KEYCHAIN projekt részeként iskolánk képviselői ellátogattak a lettországi Gaigalava általános iskolába, romániai és svéd iskolákkal. Sajnos a törökországi partnerek nem tudtak részt venni ezen a találkozón. Iskolánkat képviselték: iskolaigazgató - Stanislava Stantic Prćić, tanárok: Miroslav Raus és Biljana Vojnić Hajduk és tanulók: Nemanja Saulić, Maja Matić, Ana Serenče, Nemanja Vojnić Hajduk és Nikolina Jurić.
A KEYCHAIN projekt célja a hallgatók STEM tantárgyi kompetenciáinak növelése (matematika, természettudomány, technológia), ezért a közös találkozók során nagy hangsúlyt fektetnek azon iskolák, intézmények látogatására, amelyek munkaterülete a STEM tantárgyakhoz kapcsolódik. . A házigazdák gazdag programot szerveztek, mely megvalósította projektünk céljait - a STEM tantárgyak mindennapi életben való alkalmazását, valamint jó gyakorlati példákat a fogadó iskolában.
Az iskolában interaktív workshopokat szerveztünk modern technológiával, például mikrobites eszközökkel és Scottie Go!-val, valamint ellátogattunk a Rezekne város Műszaki Középiskolájába és a Technológiai Akadémiára is. A Teirumnīki vizes élőhely ösvényen sétálva ismerkedtünk meg a vizes élőhelyek ökoszisztémájával, és megtekintettük a Lūznava épületet is, amely interaktív múzeumnak ad otthont. A Nester Custom művészeti galériában mechanikus alkatrészekből és régi járművekből készült eredeti műalkotásokat láthattunk, megtekintettük az aglonai bazilikát, a nekik szentelt falumúzeumban régi hangszereken játszottunk. Egynapos kirándulást is szerveztünk a sokszínű építészetével és gazdag történelmével megörvendeztetett lett fővárosba, Rigába. Sétáltunk a régi városközpontban és ellátogattunk a Motormúzeumba, ahol kiválóan megőrzött régi járműveket láthattunk.
Az új ismeretek mellett a tanulók új ismeretségeket kötöttek, fejlődtek kommunikációs készségeik, megismerkedtek a fogadó ország kultúrájával, történelmével. Köszönjük a házigazdáknak, és várjuk a következő találkozót. Lásd a képgalériát.

Fordítás: Ibolja Vitasović


U nastavku projekta Erasmus+ KEYCHAIN, predstavnici naše škole su posjetili školu „ Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi u gradu Kahramanmaraš u Turskoj, zajedno sa drugim školama učesnicima - iz Rumunjske i Latvije. Nažalost, partneri iz Švedske nisu mogli nazočiti ovom sastanku. Našu školu su predstavljali: ravnateljica škole - Stanislava Stantić Prćić, učitelji - Miroslav Rauš i Ivana Vuković i učenici: Jelena Ivanić, Dušan Ištvanov, Darijan Janečić, Lara Prćić i Lara Šegina.
Cilj projekta KEYCHAIN je povećati kompetencije učenika u STEM predmetima (matematika, prirodne znanosti, tehnologija), stoga se tijekom zajedničkih sastanaka veliki akcent stavlja na posjete školama i tvrtkama vezanim za različite STEM predmete. Domaćini su organizirali bogat program koji je ispunio ciljeve našeg projekta - primjena predmeta u području STEM-a u svakodnevnom životu, kao i primjeri dobre prakse u školi vezane za nastavu matematike.Posjetili smo srednje škole 'Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Vocational and Technical Anatolian High School', 'Mükrime Hatun Vocational and Technical Anatolian High School', gdje smo se upoznali s primjenom prirodnih znanosti u obradi tekstila, ugostiteljstvu, uslužnim djelatnostima i izradi didaktičkih materijala. Posjetili smo školu 'Altın Bilgi School' u sklopu koje se nalazi planetarij, kao i tekstilnu tvrtku Kipaş Textile Factory. U školi domaćinu, naši učenici su sudjelovali u zanimljivim radionicama iz matematike gdje su naučili tursku igru Mangala i u timovima slagali geometrijske oblike pomoću Soma kocki. Primio nas je i gradonačenik Kahramanmaraša, koji nam je predstavio nevjerojatan projekt grada za EXPO 2023. Također smo posjetili i rimski lokalitet Germanicea, na kom se nalaze očuvani rimski podni mozaici.
Jedan od glavnih ciljeva svih ovakvih susreta nije samo da se saznaju nove informacije, već da učenici nauče kako da surađuju u multinacionalnim grupama, da rade zajedničke zadatke i na taj način ne stječu samo nove vještine, već i ruše stereotipe i prevazilaze komunikacijske barijere. Učenici su uživali tijekom boravka u Turskoj stvarajući nova prijateljstva koja će, vjerujemo, potrajati. Iznimno smo zahvalni našim domaćinima u Turskoj i radujemo se ponovnom susretu sa svim partnerima koji je zakazan za travanj u Latviji. Lásd a képgalériát.

A helyi televízió hozzájárulása a projekthez.


Predstavnici naše škole su, u okviru projekta Erazmus+ Keychain, posjetili školu „Constantin Brâncuși” u gradu Cluj-Napoca u Rumunjskoj zajedno sa drugim školama partnerima - iz Turske, Švedske i Letonije. Našu školu su predstavljali: ravnateljica škole - Stanislava Stantić Prćić, učitelji - Miroslav Rauš i Ivana Vuković i učenici - Ivana Moravčić, Matea Balaž, Teolinda Glavaš, Marko Balažević i Jonatan Sijanta.
Učenici i učitelji su kroz brojne aktivnosti i sastanke, kao i radionice, ispunili predviđene ciljeve projekta.
Tijekom našeg boravka posjetili smo brojne institucije čije djelatnosti potpadaju pod područje STEM-a što čini okosnicu našeg projekta. Posjetili smo kompaniju Accenture Software Industrial Solutions koja se bavi programiranjem i razvojem robotike, Astronomski opservatorij Sveučilišta „Babes - Bolyai”. Također smo posjetili i Poljoprivredno-veterinarski, Geografski i Tehnički fakultet gdje su se učenici mogli upoznati s primjenom prirodnih znanosti u svakodnevnom životu kao što su pravljenje lijekova i meteorologija. Zatim su su uslijedili i posjeti Sveučilišnoj knjižnici, Zoološkom muzeju i Botaničkom vrtu koji su takođe sastavni dio Sveučilišta „Babes - Bolyai”
Učenici su uživali tijekom boravka u Rumunjskoj, stvarajući nova prijateljstva koja će, vjerujemo, potrajati. Osim druženja sa vršnjacima iz drugih zemalja imali su i određene zadatke. Bili su podijeljeni u 4 grupe i zadatak svake grupe je bio napravit vlog koji će prikazati ono što vidjeli i iskusili tijekom posjeta. Veliko hvala našim domaćinima u Rumuniji i radujemo se ponovnom susretu sa svim partnerima koji je zakazan za studeni u Turskoj. Lásd a képgalériát.

Iskola 2021/22. év


A projekt neve: Keychain

U nastavku aktivnosti Erazmus+ projekta KEYCHAIN ugostili smo partnere iz Švedske, Letonije, Turske i Rumunije.
Učenici i nastavnici su kroz brojne aktivnosti i sastanke, kao i radionice, ispunili predviđene ciljeve projekta.
U sklopu aktivnosti, učesnici su posetili: Tehničku školu „Ivan Sarić” u Subotici i prisustvovali otvarenju Projektne nedelje, Visoku tehničku školu strukovnih studija, gde ih je dočekao direktor ove ustanove Igor Fürstner, te Hemijsku školu u Subotici. Kroz primere dobre prakse razmenjivali su iskustva u sferi prirodnih nauka, tehnike i tehnologije, kao i IT veština i u našoj školi. Pored toga upoznali su i tradiciju i kulturu naše zemlje i upoznali Suboticu i Tavankut.
Posetili su i kompaniju „Flender” i prisustvovali radionicama u našoj školi. Naredna aktivnost će se sprovoditi u Rumuniji, u septembru ove godine. Do tada nastavljamo sa ostalim aktivnostima u sprovođenju projekta i pripremamo se za posetu.
Stvorena su mnoga nova poznanstva, iskustva i želje i potrebe za izgradnjom novih, sličnih projekata. Lásd a képgalériát.


Putevima Erasmus-a

Predstavnici naše škole su, u okviru projekta Erazmus+ Keychain, posetili školu „Curt Nicolin” u Finspongu u Švedskoj zajedno sa drugim školama učesnicima - iz Turske, Rumunije i Letonije. Našu školu su predstavljali: direktorica škole - Stanislava Stantić Prćić, nastavnik - Nikola Balažević i učiteljica - Josipa Kojić.
Dogovorene su aktivnosti predviđene projektom, te naredna aktivnost koja će se sprovoditi u maju, u našoj školi. Učitelji i deca iz škola partnera posetiće našu školu od 10. do 14. maja.
Sprovođenjem ovog projekta poboljšaće se kompetencije učenika u STEM-u, povećaće se znanje i svest učesnika o sopstvenim mogućnostima u kontekstu potreba tržišta rada, te će se proširiti njihova sposobnost primene naučnih saznanja u industriji, tehnologiji i upravljanju prirodnim resursima i digitalnoj tehnologiji.
Projekat je namenjen učenicima uzrasta od 12 do 19 godina, koji su suočeni sa izborom daljnjeg obrazovanja. Projektne aktivnosti se zasnivaju na iskorišćavanju industrijskog i naučnog potencijala partnerskih školskih regiona kako bi se učesnicima demonstrirala praktična primena znanja stečenog u školi. U tu svrhu biće organizovana nastava u industrijskim objektima, naučnim centrima, biološkoj laboratoriji, astronomskom opservatorijumu, muzeju tehnike i dr. Lásd a képgalériát.


A projekt neve: Go-Car-Go PLUS

Završna svečanost u okviru Erasmus+ projekta Go-Car-Go PLUS

Završna svečanost u okviru Erasmus+ projekta pod nazivom Go-Car-Go PLUS, održana je 18. i 19. maja na terenu Školskog centra Ptuj u Sloveniji. Učenici naše škole izradili su električno vozilo pod nazivom Noddy racing team. Na završnoj svečanosti ekipu su činili učenici osmih razreda: Bojana Knežević, Dajana Vujković Bukvin, Nađa Kopilović, Lenka Todosijević, Vedran Vojnić Hajduk i Luka Vuković, u pratnji mentora - Branka Stantića i direktorice škole - Stanislave Stantić Prćić.
U Erasmus+ projekat uključeno je sedam osnovnih škole (pet iz Republike Slovenije, jedna iz Republike Hrvatske i iz Republike Srbije - naša škola). Takmičenje se odvijalo u tri takmičarske discipline (u vožnji: pravo, slalomu i kružnoj vožnji), a merilo se vreme potrebno za prelazak staze. Pored toga, svaka ekipa je ocenjivala izgled ostalih vozila. Ekipa naše škole, Noddy racing team, osvojila je treće mesto u vožnji pravo, treće mesto u slalomu i treće mesto po izboru takmičarskih ekipa za izgled vozila. Takođe smo dobili i priznanje za vrednost poruke i aktuelnost u konstrukciji nadogradnje.
Nakon takmičarskog dela i ručka, održano je svečano zatvaranje i podela priznanja. Svi učesnici dobili su dobili potvrdu za učešće i nagrade. Kako bi Erasmus+ projekat priveli kraju, preostalo je još online ocenjivanje vozila, nakon objave fotografija timova na aplikaciji izrađenoj u svrhu projekta. Lásd a képgalériát.Poseta preduzeću BFI Burgenland

U Oberwartu (Austrija), u prostorijama preduzeća BFI Burgenland, nakon uvodnog pozdrava domaćina Kristijana Pelcmana, održan je radni sastanak svih partnera u projektu.
Našu školu su predstavljali: nastavnica matematike - Ivana Vuković i troje učenika osmih razreda.
Nakon sastanka usledile su radionice zavarivanja, narezivanja navoja, obrada metala, prikaz rada na 3D štampaču, virtuelna realnost. Naši učenici su se takmičili u vožnji električnim trotinetom i kvadom (quad).
Završetak projekta održaće se u Školskom centru u Ptuju, gde će se na smotri učenici, svojim vozilima, takmičiti u različitim kategorijama i disciplinama. Lásd a képgalériát.


Iskolánk az Erasmus + KA2 Go-Car-GoPLUS projekt partnere


Iskolánk adott otthont az Erasmus+ KA2 projekt keretében Go-Car-GoPLUS alcímű partnerek munkatalálkozójának. A projekt a Go-Car-Go projekt folytatása, a projektet a ptuji Iskolaközpont valósítja meg. További projektpartnerek: szlovén iskolák - (OŠ SvetiTomaž, OŠ dr. Ljudevit Pivka, Hajdina ÁI, Olga Meglič ÁI, Destrnik-TrnovskaVas ÁI), Horvátország (Hodošan ÁI), Ausztria (BFI Burgenland) és Szerbia (Matija Gubec - Tavankut).
Az extra autó alvázát (alvázát) építik a ptuji iskolaközpont diákjai, Ausztriából a BFI Burgenland elektromos hajtást, az általános iskola diákjai pedig saját karosszéria-ötlettel egy plusz autót. A projekt befejezésére a ptuji iskolaközpontban kerül sor, ahol a diákok különböző kategóriákban és szakágakban versenyezhetnek járműveikkel.
ahol a tanulók járműveikkel versenyeznek különböző kategóriákban és szakágakban.
Iskolánkat az iskola igazgatója - Stanislava Stantić Prćić, iskolajogász - Stojan Maravić horvát nyelv és irodalom szakos tanár - Josipa Kojić, műszaki technológia szakos tanárként - Branko Stantić képviselte. A munkaértekezleten az iskola igazgatójának köszöntő beszéde és az iskola bemutatása után a projekt valamennyi partnere bemutatta korábbi munkáját az extra autóval kapcsolatban Az eddigi extra autó küörül készült munka bemutatása, "Matija Gubec" Tavankut általános iskola. Az ülésen megvitatták az egyes tevékenységek projekt végéig történő fenntartásának menetét és a projekt finanszírozását.
Minden partneriskolából két-két mentor vett részt egy munkamegbeszélésen, általános iskolánként pedig három diák érkezett a látogatásra, melynek minden évfolyamos tanulója adott otthont. A munkaértekezleten kívül különféle workshopok is megszervezésre kerültek: Technika és technológia tantárgy oktatásának bemutatása, mángoló műhely, használati tárgyak szalmából való készítése, aposesilismo és az új műszaki technikus, plébánia és plébánia I.Szalmakészitő Telepének Galériája, Jézus Szíve temploma. A szabadkai túra során szakértő idegenvezető kíséretében megtekintettük a Zsinagógát, a Városházát és az „Ivan Sarić" Szakközépiskolát. Lásd a képgalériát.

Fordítás: Ibolja Vitasović


Munka találkozó az iskolánkban

Az Erasmus + Ka2 projekt meghívó- és munkamegállapodási programja Go-Car-Go Plus nevű projekt, ahol a házigazdák mellett - iskoláink és Ausztria, Szlovénia és Horvátország vendégei.

Lásd a Munkaügyi találkozó programot.


Iskolánk tanulóinak képzőművészézeti alkotásai a „Galériában"

A „Design Go-Car-Go PLUS Vehicle" iskolai képzőművészeti pályázat legjobb diákmunkáiból a tavankuti Első naiv technika kolóniájának Galériájában rendeztek kiállítást, az "Ötvenkét hét hagyományos kultúrőrzés Tavankuton” keretein belül. A művészeti pályázatot az Erasmus + KA2 projekt Go-Car-GoPLUS néven való részvétele alkalmából rendezték meg, melynek célja az volt, hogy a jármű új megjelenését érzékeltesse, amit a hallgatók később alkotnak meg.
A Go-Car-Go PLUS egy egyéves projekt, amelyet a ptuji Iskolaközpont hajt végre, szlovéniai és horvátországi iskoláinkon és általános iskoláinkon kívül, mint ausztriai fiatalok oktatását szolgáló iskola.
A kiállítás zárása csütörtök,január 27.én lesz, a dijak és az ajándékok átadása kiséretében. Nézd meg a kitett tanulókat.

Fordítás: Ibolja Vitasović


Izveštaj sa prvog radnog sastanka Erasmus+ KA2 projekta Go-Car-Go PLUS

Od ove godine, naša škola po prvi put učestvuje u Erasmus+ KA2 projektu pod nazivom Go-Car-Go PLUS. Reč je o jednogodišnjem projektu u okviru koga će učenici izrađivati ekstramobil (karting) na zadatu šasiju (podvozje). Ovaj projekat je nastavak projekta Go-Car-Go autora Stanka Kostanjevca iz Školskog centra Ptuj. Nosilac projekta i ove godine je Šolski center Ptuj na čelu sa direktoricom Anjom Jesenek Grašič. Oni će izraditi šasiju ekstramobila, BFI Burgenland, iz Austrije, će izraditi električni pogon, a učenici partnerskih osnovnih škola će - na te već izrađene delove, izraditi nadogradnju. Na kraju projekta održaće se takmičenje i smotra u kojem će se učenici svojim vozilima takmičiti u različitim kategorijama i disciplinama.
U Donjem Kraljevcu (Republika Hrvatska) je 10. novembra, u prostorijama preduzeća Tehnix d.o.o., održan prvi radni sastanak svih partnera u projektu. Učestvovao je nosioc projekta - Šolski center Ptuj (Republika Slovenija) te ostali partneri iz Republike Slovenije: OŠ Sveti Tomaž, OŠ dr. Ljudevit Pivka, OŠ Hajdina, OŠ Olge Meglič, OŠ Destrnik - Trnovska Vas, Republike Hrvatske - OŠ Hodošan, Republike Austrije - BFI Burgenland, i iz Republike Srbije - OŠ Matija Gubec iz Donjeg Tavankuta.
Našu školu su, na sastanku, predstavljali: nastavnica hrvatskog jezika i književnosti - Josipa Kojić, nastavnik hemije - Slavko Benčik i nastavnik tehnike i tehnologije - Branko Stantić. Na sastanku su se kratko predstavili partneri u projektu, predstavljen je sam projekat, redosled održavanja pojedinih aktivnosti tokom godine i finansiranje projekta.
Nakon sastanka svi prisutni posetili su OŠ Hodošan te Riznicu Međimurja i Razvojno - edukativni centar za metalsku industriju Metalsku jezgru u Čakovcu.
Naredni radni sastanak održaće se u Austriji 12. januara 2022. godine, na kome bi trebali prisustvovati po dvoje mentora i troje učenika iz svake škole, koja učestvuju u projektu. Radni sastanak u našoj školi bi se trebao održati 24. marta (naredne godine), dok će se smotra i takmičenje održati 18. maja, naredne godine, u Ptuju. Lásd a képgalériát.