Alsóbb fokozatok


Alsóbb fokozatok

1.b

Osztályfőnök: Ljubica Francišković

2.b

Osztályfőnök: Zorica Lučić

3.b

Osztályfőnök: Mirjana Savanov

Laura Boroš
Teodora Vujković
Milan Vujković Bukvin
Katarina Gadžur
Andrej Davčik
Nikolina Đukić
Hana Lebović
Josip Mamužić
Petra Milojević
Filip Stantić
Diona Šefer
Eliza Temaj

4.a

Osztályfőnök: Antun Lučić

4.b

Osztályfőnök: Ružica Marijanušić