Első osztályba való beiratkozás

Első osztályba való beiratkozás -

2023/24.2022/23.2021/22.2020/21.2019/20.


Az iskola, a szülők és más jogi képviselők első osztályba tartozó hallgatói belépéssel kapcsolatos összes információ az iskola titkára, a Biljana Vasić, a munkanap 9:00-12:00 között a telefonszámon - 024 4767010.


Tájékoztatás a szülőknek az általános iskolákba történő
beiratkozás és tesztelés e-ütemezéséről

Idén a Szerb Köztársaság állampolgárságú szülők / más törvényes képviselők elektronikusan ütemezhetnek időpontot az általános iskolai gyermek beiratkozására és tesztelésére az e-kormányzati portálon az e-menetrend kinevezésének megkezdésével egy gyermek beiskolázására és tesztelésére. szolgáltatás.
Szükséges, hogy:

- Ön regisztrált felhasználó lesz, azaz létrehozott egy fiókot az állami portálon az elektronikus azonosításhoze eID.gov.rs;
- Indítson szolgáltatást az e-kormányzati portálon eUprave (szolgáltatások → oktatás → eSchedule találkozók az általános iskolákban) és
- Idézzen időpontot abban az iskolában, amelyhez gyermeke területileg tartozik.

A beiratkozáskor nem szükséges dokumentumokat csatolni, mert az iskola hivatalból szerzi be őket, az alábbiak szerint:

- Születési anyakönyvi kivonat;
- Lakóhely igazolása;
- Tanúsítvány az előkészítő óvodai programban való részvételről és
- Igazolás a teljes orvosi vizsgálatról - orvosi igazolás *.
* Az egyetlen kivétel az orvosi igazolás, ha magánorvos vizsgálta meg.

1. megjegyzés: 24 órával előre lemondhatja a megbeszélést. Ha nem mondja le a megbeszélést, és nem érkezik meg időben az iskolába, a rendszer nem teszi lehetővé, hogy a következő 14 napra új időpontot foglaljon a gyermek általános iskolába történő beiratkozására és tesztelésére. Ebben az esetben a szülőknek közvetlenül kapcsolatba kell lépniük az iskolával, és időpontot kell egyeztetniük.
2. megjegyzés: Ha további kérdései és aggályai vannak a találkozó ütemezésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a kapcsolattartó központtal a 011 / 73-505-57 telefonszámon. Telefonos támogatás 2023. március 22-től érhető el. és a beiratkozás során az általános iskolákban minden munkanap 7,30 és 15.30 között.

További információ az elektronikus ütemezésről és tesztelésről az elsődleges iskola első osztályában ez az oldal.

Fordítás: Ibolja Vitasović

Első osztályba való beiratkozás 2023/24. Iskola év

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017, 27/2018-más törv., 10/2019 és 6/2020 száma) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2023.03.04. és 2023.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város Önkormányzatának területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.

Olvassa el a Кözlemény teljes szövegét.

Az első osztályba való rendes beiratkozás 2023.április 3.-én kezdődik és 2023. május 31.-ig tart. Az iratkozást az iskola titkára és pszichológus végzi.

Fordítás: Ibolja Vitasović

Első osztályba való beiratkozás 2022/23. Iskola év

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017, 27/2018-más törv., 10/2019 és 6/2020 száma) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2022.01.04. és 2022.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város Önkormányzatának területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.

Olvassa el a Кözlemény teljes szövegét.

Az első osztályba való rendes beiratkozás 2022.április 1.-én kezdődik és 2022.május 31.-ig tart. Az iratkozást az iskola titkára és pszichológus végzi.

Fordítás: Ibolja Vitasović

Első osztályba való beiratkozás 2021/22. Iskola év

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017, 27/2018-más törv., 10/2019 és 6/2020 száma) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2021.01.04. és 2021.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város Önkormányzatának területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.

Olvassa el a Кözlemény teljes szövegét.

Az első osztályba való rendes beiratkozás 2021.április 1.-én kezdődik és 2021.május 31.-ig tart. Az iratkozást az iskola titkára és pedagógusa végzi.

A tanulók érettségi felmérése az iratkozás után fog megtörténni és az iskola pedagógusa fogja megadni a pontos időpontot.

Az iratkozás azoknak a tanulóknak is kötelező, akik idősebbek 7 és fél évesnél és valamilyen betegség vagy más indokolt ok miatt eddig nem iratkoztak be.

A gyermek egészségi állapotáról a hivatalos egészségügyi szerv (Gyermekorvosi rendelő, Szabadka) ad ki hivatalos okmányt az orvosi vizsgálat után.

Az iskola köteles beirni azokat a tanulókat akiknek tartózkodásuk az iskola környezetáben van.

Az iskolának lehetőségében van, a szülő kérésére beirni azokat a tanulókat is, akik nem tartoznak az iskola térségéhez.

A szülőknek illetve nevelőszülőknek a következő dokumentumokat kell átadniuk (*):

1. Eredeti anyakönyvi kivonatot,amelyet az iskola megtart;
2. Orvosi igazolást, mely szerint a gyermek egészséges;
3. A befejezett iskoláskori intézményről szóló igazolást és
4. A személyi igazolvány fénymásolatát.

(*) Az iskolák hivatalos kötelezettsége a fenti dokumentumok kérése.

» Több...

A z iskolába induló gyermekek felmérése

A z iskolába induló gyermekek felmérését az iskola pedagógusa végzi. A felmérésben hivatalos standard tesztek vannak , amelyet a megfelelő szervek irnak elő.

Amelyben a pedagógus nem tudja letesztelni a gyermeket a saját anyanyelvén, abban az esetben a kissebségi szervezetek tanácsára forditót kell hivni, aki a gyermeket a saját anyanyelvén fogja tesztelni.

A korábbi irakozás feltételei

Azok a gyermekek iratkozhatnak be előbb az iskolába , akik betöltötték a hat, hat és fél éves kort és a pedagógus letesztelte őket. A felmérés a hivatalos szervek által kialakitott tesztek szerint történéik.

A tesztek akapján az iskola pedagógusa ajánlja, hogy:

1. A gyermek elkezdheti az iskoláztatást vagy
2. Egy éves halasztásra van szükség

Abban az esetben, ha a szülő kétségbe vonja az iskola elhalasztását, joga van kérni egy megismételt tesztelést, ebben az esetben az iskolai bizottság résztvételével. A bizottságot a pedagógus, a gyermekorvos és a tanitó alkotják. A másodszori tesztelés után a bizottság hozza meg a döntést arról, hogy beiratkozhat e az első osztálybam vagy pedig halasztásre van szükség.

A későbbi iratkozás feltételei

Amennyiben a gyermek betegség vagy más ok miatt nem iratkozott be az első osztálaba, a tesztelés után az iratkozás megtörténhet.

Az átlagtól eltérő gyermekek beiratkozása

A fogyatékossággal rendelkező gyermekek biratkozása

A fogyatékossággal élő tanulók oktatásánál az általános iskola és az interresor bizottság köözös egyezéséval beiratkozhat a gyermek, az iskola feladata annak felmérése, hogy szükség van-e további oktatási, egészségügyi vagy társadalmi támogatásra és a szülők beleegyezésével.

Egyénre szabott oktatási tanterv és segitségnyújtás a tanulásban

Miután a gyermek az általános iskola első osztályába beiratkozott, az iskola meghatározhatja, hogy szükség van-e egyéni oktatási terv elfogadására vagy kiegészítő támogatásra a gyermek oktatásában. A kiegészítő támogatáshoz további finanszírozásra lehet szükség - ez lehet az oka annak, hogy egy olyan választott gyermekorvoshoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezzék az eljárást, amely megállapítja, hogy a kiegészítő támogatás szükségessége reális, ahogyan azt a Minisztériumközi Bizottság (IRK) előirta.

A gyermek számára kiegészítő oktatási, egészségügyi vagy társadalmi támogatás nyújtásának szükségességének felmérésének részletesebb feltételeit, a miniszteri bizottság összetételét és működési módját a gyermek és a hallgató kiegészítő oktatási, egészségügyi és társadalmi támogatásáról szóló szabályzat határozza meg.

Az egyéni oktatási tervhez való jog meghatározására, annak végrehajtására és értékelésére vonatkozó részletesebb utasításokat az egyéni oktatási tervhez való jog meghatározásának, végrehajtásának és értékelésének részletesebb útmutatója írja elő.

Más iskolák tanulóinak beiratkozása

Ha egy, a Szerb Köztársaság területéről származó diák szülője vagy más törvényes képviselője, aki egy másik iskolába (vagy egy másik városba jár), és áthelyezés vagy más indokolt ok miatt meg akarja változtatni az iskolát, kérheti az iskolát (titkárt) a megfelelő osztályba történő beiratkozáshoz.

A lakóhely ellenőrzése után a szakmai szolgálat beszélgetést folytat a hallgatóval és a szülőkkel, meghatározza a hallgató áthelyezésének okát, és az iskola lehetőségeinek megfelelően elküldi a hallgatót a megfelelő osztályosztályhoz, és az iskolai titkár írásban átutalást kér az iskolától, ahonnan a hallgató jött vagy felvételt nyert. iskola.

Ha a hallgató egy másik országból érkezik, akkor ellenőriznie kell a megfelelő osztály elvégzéséről szóló igazolást. Ha nem kerül sor ellenőrzésre (vagy függőben lévő), az iskola a hallgatói tudáspróba alapján bekapcsolódik a megfelelő osztályba.

A beiratkozás az iskolai titkár irodájában történik, minden munkanapon 08.00 és 14.00 között.

» ...Kevesebb


A nyelvi gyakorlat oktatási munkája

Az oktatási rendszer alapjairól szóló törvény ("Az RS Hivatalos Közlönye", száma: 88/2017, 27/2018 - egyéb törvény, 10/2019, 6/2020) 5. cikkének rendelkezései értelmében a tagok számára nemzeti kisebbség - a nemzeti közösség oktatási-oktatási munkája a nemzeti kisebbség - a nemzeti közösség - nyelvén, azaz beszédén és írásmódján történik.
Az AP Vajdaságban magyarul, románul, ruszinul, szlovákul és horvátul.
Annak érdekében, hogy a nemzeti kisebbségek tagjai - a nemzeti közösségek gyakorolhassák alkotmányosan és törvényileg garantált oktatási jogaikat nyelvükön és írásmódjukban - az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium a 2021/22-es tanévre szól. évben készített egy kérdőívet az oktatási munka megvalósításának nyelvének megválasztása során az általános iskola első osztályába történő beiratkozás során.

- Nyelvválasztási felmérés megvalósítását az oktatási és nevelési munka.

Fordítás: Ibolja Vitasović

Első osztályba való beiratkozás 2020/21. Iskola év

Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 18. szakasza (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönyének 88/2017, 27/2018-más törv., 10/2019 és 6/2020 száma) alapján és a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának jóváhagyásával a Szabadkai Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkársága a 2020.01.04. és 2020.05.31. közötti időszakban megszervezi Szabadka Város Önkormányzatának területén az általános iskolák első osztályába való beiratkozást.

Olvassa el a Кözlemény teljes szövegét.

Az első osztályba való rendes beiratkozás 2020.április 1.-én kezdődik és 2020.május 31.-ig tart. Az iratkozást az iskola titkára és pedagógusa végzi.

A tanulók érettségi felmérése az iratkozás után fog megtörténni és az iskola pedagógusa fogja megadni a pontos időpontot.

Az iratkozás azoknak a tanulóknak is kötelező, akik idősebbek 7 és fél évesnél és valamilyen betegség vagy más indokolt ok miatt eddig nem iratkoztak be.

A gyermek egészségi állapotáról a hivatalos egészségügyi szerv (Gyermekorvosi rendelő, Szabadka) ad ki hivatalos okmányt az orvosi vizsgálat után.

Az iskola köteles beirni azokat a tanulókat akiknek tartózkodásuk az iskola környezetáben van.

Az iskolának lehetőségében van, a szülő kérésére beirni azokat a tanulókat is, akik nem tartoznak az iskola térségéhez.

A szülőknek illetve nevelőszülőknek a következő dokumentumokat kell átadniuk (*):

1. Eredeti anyakönyvi kivonatot,amelyet az iskola megtart;
2. Orvosi igazolást, mely szerint a gyermek egészséges;
3. A befejezett iskoláskori intézményről szóló igazolást és
4. A személyi igazolvány fénymásolatát.

(*) Az iskolák hivatalos kötelezettsége a fenti dokumentumok kérése.

» Több...

A z iskolába induló gyermekek felmérése

A z iskolába induló gyermekek felmérését az iskola pedagógusa végzi. A felmérésben hivatalos standard tesztek vannak , amelyet a megfelelő szervek irnak elő.

Amelyben a pedagógus nem tudja letesztelni a gyermeket a saját anyanyelvén, abban az esetben a kissebségi szervezetek tanácsára forditót kell hivni, aki a gyermeket a saját anyanyelvén fogja tesztelni.

A korábbi irakozás feltételei

Azok a gyermekek iratkozhatnak be előbb az iskolába , akik betöltötték a hat, hat és fél éves kort és a pedagógus letesztelte őket. A felmérés a hivatalos szervek által kialakitott tesztek szerint történéik.

A tesztek akapján az iskola pedagógusa ajánlja, hogy:

1. A gyermek elkezdheti az iskoláztatást vagy
2. Egy éves halasztásra van szükség

Abban az esetben, ha a szülő kétségbe vonja az iskola elhalasztását, joga van kérni egy megismételt tesztelést, ebben az esetben az iskolai bizottság résztvételével. A bizottságot a pedagógus, a gyermekorvos és a tanitó alkotják. A másodszori tesztelés után a bizottság hozza meg a döntést arról, hogy beiratkozhat e az első osztálybam vagy pedig halasztásre van szükség.

A későbbi iratkozás feltételei

Amennyiben a gyermek betegség vagy más ok miatt nem iratkozott be az első osztálaba, a tesztelés után az iratkozás megtörténhet.

Az átlagtól eltérő gyermekek beiratkozása

A fogyatékossággal rendelkező gyermekek biratkozása

A fogyatékossággal élő tanulók oktatásánál az általános iskola és az interresor bizottság köözös egyezéséval beiratkozhat a gyermek, az iskola feladata annak felmérése, hogy szükség van-e további oktatási, egészségügyi vagy társadalmi támogatásra és a szülők beleegyezésével.

Egyénre szabott oktatási tanterv és segitségnyújtás a tanulásban

Miután a gyermek az általános iskola első osztályába beiratkozott, az iskola meghatározhatja, hogy szükség van-e egyéni oktatási terv elfogadására vagy kiegészítő támogatásra a gyermek oktatásában. A kiegészítő támogatáshoz további finanszírozásra lehet szükség - ez lehet az oka annak, hogy egy olyan választott gyermekorvoshoz intézett írásbeli kérelemmel kezdeményezzék az eljárást, amely megállapítja, hogy a kiegészítő támogatás szükségessége reális, ahogyan azt a Minisztériumközi Bizottság (IRK) előirta.

A gyermek számára kiegészítő oktatási, egészségügyi vagy társadalmi támogatás nyújtásának szükségességének felmérésének részletesebb feltételeit, a miniszteri bizottság összetételét és működési módját a gyermek és a hallgató kiegészítő oktatási, egészségügyi és társadalmi támogatásáról szóló szabályzat határozza meg.

Az egyéni oktatási tervhez való jog meghatározására, annak végrehajtására és értékelésére vonatkozó részletesebb utasításokat az egyéni oktatási tervhez való jog meghatározásának, végrehajtásának és értékelésének részletesebb útmutatója írja elő.

Más iskolák tanulóinak beiratkozása

Ha egy, a Szerb Köztársaság területéről származó diák szülője vagy más törvényes képviselője, aki egy másik iskolába (vagy egy másik városba jár), és áthelyezés vagy más indokolt ok miatt meg akarja változtatni az iskolát, kérheti az iskolát (titkárt) a megfelelő osztályba történő beiratkozáshoz.

A lakóhely ellenőrzése után a szakmai szolgálat beszélgetést folytat a hallgatóval és a szülőkkel, meghatározza a hallgató áthelyezésének okát, és az iskola lehetőségeinek megfelelően elküldi a hallgatót a megfelelő osztályosztályhoz, és az iskolai titkár írásban átutalást kér az iskolától, ahonnan a hallgató jött vagy felvételt nyert. iskola.

Ha a hallgató egy másik országból érkezik, akkor ellenőriznie kell a megfelelő osztály elvégzéséről szóló igazolást. Ha nem kerül sor ellenőrzésre (vagy függőben lévő), az iskola a hallgatói tudáspróba alapján bekapcsolódik a megfelelő osztályba.

A beiratkozás az iskolai titkár irodájában történik, minden munkanapon 08.00 és 14.00 között.

» ...Kevesebb

Fordítás: Ibolja Vitasović


Első osztályba való beiratkozás 2019/20. Iskola év


Prema čl. 18. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl.gl. RS” br. 72/09; 52/11; 55/13; 35/13 - autentično tumačenje; 68/15; 62/16 - odluke US i 88/2017) u prvi razred se upisuju deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina i koja su zdravstveno sposobna.

To znači da se za školsku 2019/20. godinu (REDOVAN UPIS) upisuju deca rođena 2012. godine, kao i deca rođena u januaru i do kraja februara 2013. godine.

Deca rođena u periodu od 01. 03. 2013. do 31. 08. 2013. godine (uzrast od 6 do 6,5 god.) mogu, ali ne moraju da se upišu u školu - upisuju se nakon provere spremnosti za polazak u školu (koju vrši školski pedagog).

Redovan upis u 1. razred počinje 1. aprila 2019. godine i traje do 31. maja 2019. godine. Upis vrši sekretar i pedagog škole.

Testiranje dece obavlja se po izvršenom upisu, u terminu koji odredi školski pedagog.

Upisuju se i deca starija od 7 i po godina života koja zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga nisu upisana u prvi razred.

Dokaz o zdravstvenom stanju dece izdaje odgovarajuća zdravstvena ustanova (Dečiji dispanzer Subotica) posle obavljenog sistematskog pregleda.

Škola je dužna da upiše dete koje ima prebivalište na području škole.

Škola može da upiše i dete sa područja druge škole, na zahtev roditelja, u skladu sa prostornim mogućnostima.

Zahtev za upis u prvi razred deteta koje ne pripada teritoriji škole podnosi se sekretaru škole do 1. februara 2019. godine.

Roditelji ili staratelji deteta za upis podnose sledeća dokumenta:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (original), koji škola zadržava;
2. Potvrdu lekara da je dete zdravstveno sposobno;
3. Potvrdu predškolske ustanove o završenom predškolskom programu i
4. foto-kopiju lične karte.

» Több...

Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će obezbediti novi softver koji će se koristiti za upis u prvi razred svih osnovnih škola u Republici Srbiji počev od školske 2019/2020. godine.

Ministarstvo će putem navedenog softvera, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstvom unutrašnjih poslova obezbediti da se dokumenta poput Izvoda iz matične knjige rodjenih i dokaza o prijavi prebivališta za učenike nabavljaju elektronskim putem, u skladu sa Zakonom o elektronskoj upravi.

Saglasno navedenom, roditelji neće više biti u obavezi da školi prilikom upisa učenika dostavljaju dokumenta u papirnoj formi, već će imati mogućnost da podnesu zahtev da škola u njihovo ime navedena dokumenta pribavi elektronskim putem.

Dopis Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: Nove procedure upisa u prvi razred osnovne škole za školsku 2019/2020. godinu u celosti možete pročitati ovde

Testovi za ispitivanje budućih prvaka

Testiranje budućih prvaka vrši pedagog škole. Pri testiranju dece primenjuju se standardni postupci i instrumenti koji su preporučeni od strane ovlašćene stručne organizacije.

Ukoliko školski pedagog nije u mogućnosti da testira dete na njegovom maternjem jeziku, u takvim slučajevima angažuje se prevodilac na predlog saveta nacionalne manjine, čiji jezik dete govori.

Raniji upis dece u prvi razred

Deca starosti od šest do šet i po godina mogu da se upišu u prvi razred, ali tek nakon provere spremnosti za polazak u osnovnu školu koja se vrši od strane školskog pedagoga. Prilikom testiranja primenjuju se instrumenti i postupci preporučeni od strane nadležnih stručnih organizacija.

Na osnovu urađenog testiranja, pedagog škole preporučuje:

1. Upis deteta u prvi razred ili
2. odlaganje upisa za godinu dana i pohađanje predškolskog programa.

Ukoliko roditelj iz bilo kog razloga sumnja u odluku o odlaganju upisa, može da podnese zahtev za ponovno testiranje komisiji škole. Komisiju škole sačinjavaju: pedagog, učitelj i pedijatar. Nakon ponovnog ispitivanja o spremnosti za upis, komisija donosi odluku o upisu deteta u prvi razred ili odlaganju upisa na godinu dana i pohađanja predškolskog programa.

Kasniji upis dece u prvi razred

Ukoliko dete nije upisano u prvi razred zbog zdravstvenih problema ili nekog drugog razloga, a starije je od sedam i po godina, može se upisati u prvi ili odgovarajući razred nakon provere znanja.

Upis posebnih grupa učenika

Upis u osnovnu školu učenika sa smetnjama u razvoju

Osnovnu školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju upisuju učenici na osnovnu mišljenja interresorne komisije zadužene za procenu potreba za pružanjem bilo kakve dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške i uz saglasnot roditelja.

Individaulni obrazovni plan i podrška u obrazovanju i vaspitanju

Nakon upisivanja deteta u prvi razred osnovne škole, škola može da utvrdi da postoji potreba za donošenjem individualnog obrazovnog plana (IOP) ili za dodatnom podrškom u obrazovanju deteta. Dodatna podrška može da zahteva dodatna finansijska sredstva - što može da bude razlog za pokretanje postupka kroz proceduru upućivanja pismenog zahteva izabranom lekaru deteta koji određuje da li je potreba za dodatnom podrškom realna, što odlučuje interresorna komisija (IRK).

Bliže uslove za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške učeniku, sastav i način interresorne komisije propisan je Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu i učeniku.

Bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje, propisana su Pravilnikom o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje.

Upis učenika iz drugih škola 

Ukoliko roditelj ili drugi zakonski zastupnik učenika sa teritorije Republike Srbije, koji pohađa drugu školu (ili školu u drugom gradu), a zbog preseljenja ili drugog opravdanog razloga želi da promeni školu, može podneti zahtev školi (sekretaru) za upis u odgovarjući razred.

Nakon provere mesta prebivališta-boravišta, stručna služba obavlja razgovor sa učenikom i roditeljim, utvrđuje razlog premeštanja učenika i upućuje učenika u odgovarajući razred-odeljenje prema mogućnostima škole, a sekretar škole pismenim putem traži prevodnicu iz škole iz koje je učenik došao odnosno upisan u našu školu.

Ukoliko učenik dolazi iz druge države, neophodno je da se izvrši verifikacija svedočanstva o završenom odgovarajućem razredu. Ukoliko nije izvršena verifikacija (ili se čeka na istu), škola će na osnovu provere znanja učenika upisati u odgovarajući razred.

Upis će se obavljati u kancelariji sekretara škole, svakog radnog dana od 08,00 do 14,00 časova.

» ...Kevesebb