Levél a szülőknek


Pre završnog ispita direktor jedne škole se
obratio roditeljima pismom i sledećim račima:

Dragi roditelji.
Ispit vaše dece će početi uskoro. Znam da ste veoma zabrinuti da li će vaše dete uraditi test dobro.
Ali, molim vas da upamtite da je među ovim učenicima koji rade test jedan umetnik, koji ne treba da razume matematiku. Tu je jedan preduzetnik koji ne mari za istoriju ili englesku književnost... Jedan muzičar, kome ocena iz hemije nije bitna... Tu je i sportista... kome je fizička kondicija važnija od fizike.
Ako vaše dete danas dobije vrhunske ocene - to je odlično! Ali - ako ne dobije, molim vas nemojte im oduzimati samopouzdanje i dostojanstvo. Kažite im da je u redu i da je to je samo jedan običan ispit! Oni su stvoreni za mnogo veće stvari u životu.
Kažite im da ih, bez obzira na rezultat, volite i da ih nećete osuđivati.
Molim vas uradite tako... i onda gledajte kako vaša deca osvajaju svet. Jedan ispit ili loša ocena neće oduzeti njihove snove i talenat. I molim vas, nemojte da mislite da su samo doktori i inženjeri... jedini srećni ljudi na ovom svetu.
Srdačan pozdrav.

Az iskola a Corone vírus idején

Az iskola a Corone vírus idején


Mere zaštitite od respiratornih infekcija

- Izbegavajte kontakte sa osobama koje kašlju, kijaju, curi im iz nosa i imaju povišenu temperaturu.
- Izbegavajte masovna okupljanja i boravak u prostoru gde se nalazi veliki broj ljudi.
- Često i temeljno perite ruke (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi ili, ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku).
- Kada kašljete ili kijate, pokrijte usta i nos papirnom maramicom i bacite je odmah u kantu za đubre!
- Ako nemate papirnu maramicu, pokrijte usta i nos povijenim laktom.
- Ne doditujte prstima oči, nos i usta.
- Izbegavajte rukovanje, zagrljaj i ljubljenje.
- Držite se na odstojanju od 2 metra od sagovornika.
- Provetravajte prostorije u kojima boravite.
- Boravite što više vremena na otvorenom.

2020/21 tanév.

- Tanítás szervezése, hétfőtől április 19-ig.
- Ajánlások a COVID-19 megelőzésére az iskolai környezetben (Szerbiai Közegészségügyi Intézet „Dr. Milan Jovanović Batut").
- Szakmai utasítások az oktatás megszervezéséhez és végrehajtásához az általános iskolában a 2020/2021-es tanévben.


- Ajánlások az iskoláknak a COVID-19 előfordulásának kezelésére a diákokban vagy az alkalmazottakban (Szerbiai Közegészségügyi Intézet „Dr. Milan Jovanovic Batut").
- Intézkedési kritériumok a COVID-19 előfordulása esetén az iskolákban.

Korrekciós vizsga – VIII osztály

A 8. osztályú hallgatók javítási vizsgáit a következő ütemterv tartják:

Csütörtök (június 10.)
Írásbeli rész:
- Nemački jezik: 10:00 - 10:45 órák;
- Kemija (usmeni): 11:00 - 11:30 órák;
- Engleski jezik: 11:35 - 12:30 órák;
- Matematika: 12:55 - 13:55 órák.
Péntek (június 11.)
Szóbeli rész:
- Matematika: 08:05 - 08:35 órák;
- Biologija: 08:40 - 09:20 órák;
- Fizika: 10:00 - 10:30 órák;
- Njemački jezik: 10:35 - 11:05 órák;
- Engleski jezik: 11:10 - 11:40 órák.