Svetosavska díjat elkövetett munkához

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium minden évben nyilvános felhívást tesz közzé a Szent Száva-díj odaítélésére. Ezt az elismerést a Szerb Köztársaságban az oktatás és nevelés területén elért kiváló eredményekért, az oktatási gyakorlat fejlesztéséért, valamint az oktatás és nevelés területén elért tudományos és művészeti teljesítmények fejlesztéséért ítélik oda. Büszkék vagyunk kedves tanárnőnkre, Mirjana Savanovra, aki 2021-ben a Szent Száva-díjas, ezért interjút kértünk tőle, amihez azonnal szívesen beleegyezett.

1. Mióta dolgozik tanárként?

27 éve dolgozom az oktatásban, és az egész gyakorlatom iskolánkhoz kapcsolódik, melynek diákja voltam. Érdekes volt volt tanáraimmal dolgozni és együttműködni azokkal, akik 1994-ben lettek a kollégáim. Be kell vallanom, hogy csodálatos együttműködés volt. Csapatunkra a kezdetektől a szívélyesség és a kollegiális volt a jellemző. Abban a megtiszteltetésben és megtiszteltetésben volt részem, hogy találkozhattam egy csodálatos kollégával, tanárral, Ruža Spasojević-tyel, aki önzetlenül támogatott és a legjobb módszertani megközelítésekre oktatott, ami arra késztetett, hogy ilyen viszonyuljak a mai fiatal kollégákhoz. Fiatalként „beszívtam” mindent, amit Ruža kolléganőm elmondott és a gyakorlatban is alkalmaztam.

2. Mikor és hogyan jött rá, hogy pontosan ez az a hivatás, amit szeretne folytatni?

Gyerekkoromban tanitósdit játszottam. Általában magam elé helyeztem a babáimat, amelyekben tanítványaim voltak, vagy magam elé képzelem a tanítványaimat. Aztán sokáig tanítottam nekik leckéket, és kifejezően felolvastam nekik. Gimnáziumba azzal a céllal jártam, hogy tanár legyek. Következett a Felsőfokú Pedagógiai Iskola, majd a Tanítóképző Kar. Gyerekkori álmom teljesült – tanár lettem.

3. Hogyan mutatná be magát ,mint tanitónő?

A tanárok örök fiatalok, mert körülveszi őket a gyereknevetés és a kíváncsiság, a diákgyöngyszemek, a gyermeki őszinteség, a játék és a dal. Igényes órák hatására kényeztetjük, enyhítjük a nehéz pillanatokat, amelyek viccel, dallal, játékkal fárasztanak engem és tanítványaimat. Ezzel szemben a pedagógus munka nagy részét a tananyagok készítése, a gyerekművek áttekintése, a munkanaplók vezetése...

4. Ki/mi inspirálja Önt a mindennapi oktatásban?

A tanítványaim a mindennapi inspirációm. Kíváncsiságuk, aktivitásuk, kíváncsiságuk és spontaneitásuk ösztönöz, és új ötleteket indít el a tanításban és a tanórán kívüli tevékenységekben.

5. Mi változott a tanításhoz való hozzáállásában munkája kezdetétől napjainkig?

A korszerű módszerek, taneszközök, IKT alkalmazása az, ami a jelenlegi generációkat motiválja. A tanulók igényei az osztályteremben eltérőek, ezért magát a szemléletet is igazítani kell. Bevallom, ma is szívesen alkalmazom az egyéni tanórák feldolgozásában igen sikeres eredményeket adó hagyományos tanítási módszereket. ell lenni, a munka kifizetődik és meg lesz jutalmazva, a megérdemelt jutalom pedig a megfelelő
időben érkezik. A hagyományos és a modern kombinációja kiváló eredményeket ad a tanulókkal való munka során. A különböző módszerek és munkaformák tanórai alkalmazása lehetővé teszi a tananyag könnyebb átvételét a tanulókra, ösztönzi a motivációt és a figyelmet. Nagy figyelmet fordítok a gyermekek önbizalmának fejlesztésére, a minden gyermekben megbúvó értékek és tehetségek megtalálására.

6. Ön szerint melyek a távoktatás előnyei és hátrányai?

A távoktatás előnye, hogy járványhelyzetben, időjárási katasztrófahelyzetben, valamint kórházi kezelés alatt álló gyermekeknél az órák gördülékenyen mennek, a tanulók követhetik az anyagot. Jó, ha mind a tanárokat, mind a diákokat jó eszközökkel látják el, és megfelelő erősségű az internet. A gyakorlatban azonban bebizonyosodott, hogy gyakran a rossz eszközök, a nem megfelelő felszereltség és az internet hiánya, vagy a rossz internetkapcsolat fékezi az órák zavartalan lebonyolítását. Szerintem csak akkor jó a távoktatás, ha a hallgatókkal való közvetlen munkavégzés nem lehetséges.

7. Mennyiben különböznek a mai tanulók és szükségleteik a volt hallgatóktól és igényeiktől?

A gyerekek mindig gyerekek. Kíváncsiak, igénylik a társasági életet és a játékot. A mai generációk abban különböznek a korábbiaktól, hogy a dinamikus és gyorsan megoldást nyújtó digitális tartalmak elérhetősége miatt nehezebben motiválhatók munkára. A tanulók figyelme az óra hosszához képest nagyon rövid ideig tart. Probléma van a mozgáskoordinációval, ami különféle nehézségeket okoz a finom- és nagymotorika szintjén. A technológia felgyorsult, és mind a szülők, mind a gyerekek nehezen tudnak ellenállni ennek. Éppen ezért folyamatosan fejlődök a megfelelő módszertani eljárások alkalmazásában, amelyek felkeltik és megtartják a gyerekek figyelmét, és sikeresen átadják számukra az ismereteket az órán.

8. Ki a példaképe? Miért?

Munkám során ragaszkodom a Szent Száva által megfogalmazott elvekhez, amelyek arra irányulnak, hogy készek legyünk támogatást és segítséget nyújtani mindenkinek, akinek szüksége van rá, átadni tudását és tisztelni a körülöttünk élőket. Az embernek támogatnia kell. A fiatal generációkat el kell látni az élethez szükséges ismeretekkel és készségekkel. Az emberi értékű példákat személyes példamutatással és az irodalmi művek gondos kiválasztásával kell megmutatni nekik.

9.  Könyve van rám a legnagyobb hatással Amióta az évet az olvasás évének szenteltük, melyik könyv volt Önre nagy hatással? Miért?

A Biblia, a könyvek Ezt a szent könyvet olvasva nap mint nap megtanulom, hogyan erősítsem a hitet, hogyan legyünk emberségesek, kommunikációs készségeket, az emberszeretet fejlesztését, a pozitív gondolkodást, az önbizalom erősítését, hogyan lehet elviselni a nehéz élethelyzeteket és nem adjuk fel.

10. És végül mit üzennél a fiataloknak?

Azt mondanám a fiataloknak, hogy tanuljanak, fejlődjenek, mert így jobbakká válnak, mert a tudás hatalom és azt senki nem veheti el tőlük.Aztán ha elkezdenek valamit, akkor legyenek kitartóak és végezzék a munkát a végsőkig . Legyen nekik meglátásuk és véleményük, de érvekkel fejezzék ki azokat anélkül, hogy másokat bántasz. Hagyd, hogy szeretetet fejlesszenek ki az emberek iránt, és legyenek pozitívak. Tiszteletben kell tartaniuk mások véleményét és hozzáállását is. Türelmesnek kell lenni, mert a munka mindig meghozza a gyümölcsét a megfelelő időben.

Interjú volt: Morena Rendulić
Fordítás: Ibolja Vitasović

Vélemény, hozzászólás?