Ecke für SchülerInnen

Dokumente für Studenten


Formulare und Anweisungen:

Anweisungen zur Verwendung der Anwendung Google Klassenzimmer (Google Classroom).
Anweisungen zur Verwendung der Anwendung Microsoft Teams;

Učeničke organizacije


  • Učenički parlament

Na osnovu člana 105. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u poslednja dva razreda osnovne škole organizuje se učenički parlament (u daljem tekstu parlament) radi:
Davanja mišljenja i predloga stručnim organima, školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o: pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu uređivanja školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim i drugim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;
Razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika, vaspitača ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;

» Pročitaj više

Obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
Aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i samovrednovanju škole;
Predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje iz reda učenika.
Parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja u školi. Članove parlamenta biraju učenici odeljenske zajednice svake školske godine. Članovi parlamenta biraju predsednika. Parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu školskog odbora, odnosno proširenog saziva školskog odbora u skladu sa članom 57. ovog zakona. Program rada parlamenta sastavni je deo godišnjeg plana rada škole.
Učenički parlamenti škola mogu da se udruže u zajednicu učeničkih parlamenata.

» Manje

Članovi učeničkog parlamenta (Liste)

Endgültiges Treffen des Schülerparlaments für die Schule 2023/24

Devetim sastankom, po redu, su završeni sastanci za ovu školsku godinu.
Na ovom sastanku su, pored članova Učeičkog parlamenta, bili prisutni: Dragana Miranović - psiholog, Ibolja Vitasović - koordinatorka, Nevena Ivić i Ivana Horvat - nastavnice i Stanislava Stantić Prćić - direktorica. Ovim, poslednjim, sastankom, završena je jedna uspešna školska godina u radu parlamenta. U školi su se organizovale sledeće aktivnosti: žurka za Valentinovo, prolećna žurka „Deca cveća”, Dan očeva, Međunarodni Dan žena, kviz o bontonu, Svetski Dan Knjige, Dečija nedelja, nagrađivanje najuzornijeg odeljenja, Dan ružičastih majica, Dan veselih papuča, itd…
Danilo Dudaš, presednik Učeničkog parlamenta je sastanak završio rečiima: „Trudio sam se da svojim zalaganjem doprinesem uspešnom radu Učeničkog parlamenta u ovoj školskoj godini i nadam se da će buduće generacije nastaviti moj primer“.


Aktivitäten des Studentenparlaments

- Unterstützung für Krebskinder;
- Süße und wütende Süßigkeiten;
- Ein süßes Lächeln für 2022;
- Ein süßes Lächeln für 2020
- Ein süßes Lächeln für 2019;
- Ein süßes Lächeln für 2018.

Künstlerischer und fotografischer Wettbewerb

Na inicijativu Učeničkog parlamenta škole organizujemo nagradni likovni i fotografski konkurs pod nazivom Koliko poznaješ bonton? namenjen učenicima nižih i viših razreda škole. Cilj konkursa jeste sticanje novih i proširivanje postojećih znanja o pravilima lepog ponašanja.
Konkurs je otvoren do 31. maja 2024. godine, a pristigle radove vrednovaće stručni žiri. Biće nagrađena po tri najbolja likovna i fotografska rada u kategorijama: mlađi osnovnoškolski uzrast i stariji osnovnoškolski uzrast.
Nagrade će autorima biti uručene na prigodnoj svečanosti 7. juna 2024. godine.
Uputstvo za slanje radova:
Likovni radovi šalju se na adresu škole sa naznakom: Za konkurs „Koliko poznaješ bonton?”, dok se fotografski radovi šalju se na adresu elektronske pošte: info@osmgubec.edu.rs, a svaki rad obavezno mora da sadrži sledeće podatke:
- Ime i prezime autora;
- Razred;
- Ime i kontakt-podatke učitelja ili nastavnika (telefon, E_adresa).
Svaki učenik na konkursu može da učestvuje sa jednim likovnim radom i jednom fotografijom.
Škola zadržava pravo objavljivanja i zadržavanja radova.

Bonton Quiz

Na inicijativu Učeničkog parlamenta, organizovan je Prvi likovni i fotografski konkurs Koliko poznaješ bonton?, u okviru kog je, u atrijumu škole, održan i kviz.
Direktorica škole - Stanislava Stantić Prćić, je tom prilikom pozdravila prisutne: goste iz OŠ „Rudeš” iz Zagreba, kuma škole - Slobodana Miloševa i sve naše učenike i zaposlene.
Na konkursu su učestvovali učenici naše škole, a stigao je veliki broj kreativnih radova. Rezultate konkursa možete pogledati u priloženoj tabeli.
Iako dete osnove bontona uči u porodici, u školi i u kontaktu sa drugim ljudima se usavršava. Predsednik Učeničkog parlamenta i organizator kviza - Danilo Dudaš je na ovaj način želeo podstaći naše đake da se lepše i kulturnije ponašaju. Na samom kraju uručio je zahvalnice svim zaposlenima koji su mu pomogli u organizaciji i realizaciji kviza. Die Ergebnisse des Wettbewerbs


  • Vršnjački tim

Vršnjački tim čine učenici od petog do osmog razreda. Tim je oformljen od po jednog do dva predstavnika svakog odeljenja. Članovi vršnjačkog tima su učenici koji vole timski rad, komunikativni, kreativni, tolerantni, uspešno rešavaju konfliktne situacije, stvaraju pozitivnu atmosferu u svojim odeljenjima. Od velikog značaja je da odabrani učenici predstavljaju „osobe od poverenja“ u odeljenju, iz tog razloga je važno da sami učenici imaju presudnu ulogu u izboru predstavnika.
Ciljevi: širenje asertivnog načina komunikacije (iskazivanje misli, osećanja i uverenja na direktan, iskren i socijalno prihvatljiv način uz uvažavanje prava drugih ljudi), tolerancije, humanih vrednosti, prevencija nasilja, kao i razvijanje drugarstva, poštovanja i empatije, timskog duha, osećanja zajedništva, ali i jačanje kritičnosti i suprotstavljanje pošastima današnjice.

» Pročitaj više

Cilj rada Vršnjačkog tima je aktivno učešće učenika u aktivnostima, radionicama, zadacima kroz koje stiču znanja, iskustva i veštine neophodne za iniciranje i aktivno učešće u smanjenju nasilja u školi. Kroz učešće u timu, učenici su motivisani da se bave gorućim pitanjem, a to jenasilje, u školi. Dugoročno, korist je višestruka jer učenik oseća da je važna i korisna karika zajednice, da svojim zalagenjem menja stvari na bolje, doprinosi kolektivu, slobodno i kreativno se razvija.
Zadatak Vršnjačkog tima je da se kroz niz aktivnosti tokom školske godine zalaže za promociju, vrednovanje i usvajanje životnih vrednosti: drugarstva, požrtvovanja, tolerancije, nenasilnih oblika komunikacije, humanosti. Zadatak mentora je da prati rad tima, da sprovodi sve planirane aktivnosti, da osposobi i pripremi učenike za samostalno učešće u okviru tima i podstakne na širenje pozitivne radne klime u svom odeljenju.

» Manje

Članovi vršnjačkog tima (Liste)