Geography


Dobar dan dragi moji mališani!

Na početku vam želim, vama i vašim najmilijima, prije svega dobro zdravlje.

Ovo će biti naš primarni način komunikacije za Učenje na daljinu tijekom izvanrednoga stanja izazvanog pandemijom zaraze virusom COVID-19 (Coronavirus).

Sve informacije, smjernice, upute za rad, domaću zadaću, prijedloge i drugo dobit ćete od nastavnika geografije putem školske web stranice, pod oznakom vašega odjela.
Svima ću se obratiti pojedinačno (po imenu), a ako neke informacije iz moje rečenice nemaju ničije ime - znači da se to odnosi na sve učenike u odjelu.
Sa mnom ćete komunicirati samo putem e-pošte (e-mail) i, rijetko, telefonskim pozivom. Oba oblika komunikacije koristit ćemo radnim danom od 10:00 do 18:00 sati; Web stranica škole dostupna vam je 24 sata dnevno.

Adresa e-pošte (e-mail) na koju ćete slati svoje poruke je:
miroslav.popovic@osmgubec.edu.rs.
Savjet:
- Možete mi poslati po jednu poruku (ne više) dnevno - radnim danom. Nemojte me „zatrpavats porukama i za svaku ću poruku poslati odgovor da sam je primio;
- Kod pisanja poruke upućene nastavniku (meni), obavezno napišite svoje ime i navedite da je poruka vezana za Građansko vaspitanje;
- Datoteke za prijenos, koje šaljete kao privitak (Atachment) za učitavanje na školski sajt, ne smiju prelaziti 8 Mb;
- Datoteke koje budete slali kao prilog (Atachment) i kao odgovor na postavljen zadaću mogu imati oblik (ekstehziju):
- Office paketa - .doc, docx, .xls, .xlsx, ppt, pptx...,
- Adobe ili slično - .pdf,
- slike (image) - .jpg, .jpeg, .png, .bmp... i
audio i video zapise - .mp3, .mp4, .wav...

Broj telefona (za rijetke prilike) je: +381 65 9767025.

Naša sredstva za rad bit će:

- Udžbenici geografije (za vaš razred);
- Bilježnica ua Geografiju;
- Nema karta (osim za peti razred);
- Televizori (2. i 3. kanal RTS-a);
- Multimedijske platforme (RTS Planeta i Naša škola);
- Internetski sadržaji (E-udžbenici, YouTube ...) i
- ostalo (ako je potrebno i dogovoreno).

O svakom učeniku će se voditi evidencija koja će sadržavati sljedeće stavke:

- Datum slanja poruke;
- Urađena zadaća (ili nije);
- Mišljenje o (ne)obavljenoj zadaći;
- Još ponešto (ako je potrebno i dogovoreno).

Promatranja za vašu predanost bit će:
Najbolje, bolje, dobro, neuređeno i slično (formativno ocenjivanje).

Budite mi dobri i zdravi!


6. а

Zadaća broj 1

- Prepisati Rezime i nacrtati „mapu uma" u svezi lekcije Političko-geografska karta Europe i svijeta posle Drugog svjetskog rata.
Odgovoriti (u bilježnicu iz Geografije) najkasnije do srijede, 25. ožujka, u 18:00 sati.

Zadaća broj 2

Lekcija: Teritorijalni integritet i međunarodni sporovi (udžbenik, strana 119 do 121).
- Nacrtati „mapu uma" lekcije i
- prepisati rezime.
Odgovoriti (u bilježnicu iz Geografije) najkasnije do petka, 3. travnja, i poslati elektroničkom poštom.

Zadaća broj 3

Lekcija: Integracijski procesi (udžbenik, stranica 122 do 125).
- Projektna zadaća: Istraži koji su simboli, himna, moto (slogan) i datum osnivanja Europske unije.
- Predstavi rezultate svog istraživanja kroz multimedijsku prezentaciju ili poster (plakat) (jednu od ove dvije mogućnosti uraditi).
- Multimedijsku prezentaciju poslati u obliku datoteke, ili, urađeni poster (plakat) slikajte
i pošaljite, najkasnije do 11. travnja (subota), elektroničkom poštom.

Zadaća broj 4

Lekcija: Geografske regije i regionalna geografija (udžbenik, stranica 126 do 129).
1. Prepisati rezime;
2. Nacrtati Mapu uma;
3. Na osnovu karte, koja se nalazi u okviru lekcije, napraviti tablicu država Europe po regijama;
- Sve to uradite u bilježnicu za Geografiju, slikajte i pošaljite (najkasnije) do 5. svibnja (utorak) u 18:00 sati, elektroničkom poštom.

Zadaća broj 5

Lekcija: Europa - odlike (udžbenik, stranica 130 do 161):
1. Nacrtati dijagram veličine kontinenata (po površini) - udžbenik, stranica 132;
2. Nacrtati „Mapu uma" renih sljevova Europe - udžbenik, stranica 150;
3. Prepisati rezime (gospodarstvo Europe) - udžbenik, stranica 160;
- Sve zadaće uradite u bilježnicu iz Geografije najkasnije do nedjelje, 24. svibnja, u 18:00 sati - slikajte i pošaljite elektroničkom poštom.

Zadaća broj 6

Čas: Sistematizacija gradiva.
- Projektna zadaća: Poseti internetsku stranicu: Napravi kartu i pokušaj da uradiš sjledeće:
1. Označi Srbiju i sve države sa kojima se Srbija graniči;
2. Svaka država neka bude označena drugačijom bojom;
3. Napravi (formiraj) legendu (kazalo) karte i
4. Sve to zapamti (Save) kao datoteku i preuzmi (Download) na svoj računar ili telefon.
- Preuzetu datoteku poslati,kao odgovor na ovu zadaću, najkasnije do nedjelje, 24. svibnja u 18:00 sati, elektronskom poštom.
- Ukoliko imate problem pri izradi ove zadaće - razumeću ako ga ne uradite.

Ime i prezime
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Luka Vuković 3 4 5 4 5 DO
Martin Vuković 5 5 DD
Fabijan Dulić 5 4 5 5 5 5 OO

7. а

Zadaća broj 1

- Napraviti tabelu država Srednje Amerike sa osnovnim geografskim podacima.
Odgovoriti najkasnije do srijede, 25. ožujka, u 18:00 sati.

Zadaća broj 2

Lekcija: Meksiko (udžbenik, strana 166 do 169).
- Napisati osnovne geografske podatke o Meksiku (sa zastavom države),
- Nacrtati shemu klimatsko-vegetacijskih zona i
- poslati himnu države (audio zapis).
Odgovoriti (u bilježnicu iz Geografije) najkasnije do petka, 3. travnja, i poslati elektroničkom poštom.

Zadaća broj 3

- Uraditi slјedeće neme karte:
1. Političko-geografska karta Sјeverne i Srednje Amerike i
2. Fizičko-geografska karta Sјeverne i Srednje Amerike.
U Nemoj karti te su karte broj 9 i 10. Na istim su kartama prikazane i Sjeverna i Srednja Amerika.
Ukoliko nemate (a morali bi imati) nemu kartu, to uradite u bilježnicu za geografiju.
- Vaše ime i prezime mora biti na samom radu (bez ikakvih „korektora“, „žvrljotina“…).
- Važno je: Točnost, preglednost i urednost.
Uraditi, najkasnije, do subote, 11. travnja, i poslati elektroničkom poštom.

Zadaća broj 4

- Nabrojati po pet država svijeta (uključujući i Europu) u kojima najveći dio stanovništva:
1. Proslavlja Uskrs po Julijanskom kalendaru;
2. Proslavlja Uskrs po Gregorijanskom kalendaru;
3. Ne proslavlja Uskrs ni po jednom, od ova dva, kalendara.
- Odgovorite u vaše bilježnice iz Geografije pod naslovom: „Uskrs u državama svijeta", slikajte i pošaljite elektroničkom poštom.
Napomena: Tekst napišite hemijskom olovkom da se bolje vidi na snimku.
- Odgovoriti najkasnije do srijede, 22. travnja, u 18:00 sati.

Zadaća broj 5

1. U bilježnicu za Geografiju uraditi tablicu država Južne Amerike i njihove osnovne geografske podatke (glavni grad, broj stanovnika, površina i gustoća naseljenosti);
2. Uraditi prezentaciju, u programu Power Point, na temu: Brazil, koristeći (isključivo) tekst o toj državi iz udžbenika (prezentacija mora sadržavati, najmanje, pet slajdova);
- Tablicu (u bilježnici) slikati, a prezentaciju zapamtiti (save) kao datoteku i obe zadaće poslati elektroničkom poštom, najkasnije do utorka, 5. svibnja, u 18:00 sati.

Zadaća broj 6

Lekcija: Klima i živi svijet (udžbenik, strana 178 do 180).
- Nacrtati u bilježnicu za Geografiju tri klimadijagrama, za:
1. Ikitos u Peruu,
2. Antofagastu u Čileu i
3. Valparaizo u Čileu.
- Odgovoriti (nacrtati u bilježnicu iz Geografije) najkasnije do subote, 16. svibnja u 18:00 sati, i (sliku bilježnice) poslati elektroničkom poštom.
Napomena:
- Ukoliko u udžbeniku za Geografiju, koji vi imate (učenici 7. a) ove klimadijagrame nemate, onda uradite dvije neme karte Južne Amerike:
1. Političko-geografsku kartu i
2. Fizičko-geografsku kartu.
- To su neme karte broj 11 i 12.
- Odgovoriti (nacrtati u nemu kart) najkasnije do subote, 16. svibnja u 18:00 sati, i (sliku urađenih karat) poslati elektroničkom poštom.

Zadaća broj 7

- Uraditi sljedeće neme karte:
1. Političko-geografska karta Australije sa Oceanijom i
2. Fizičko-geografska karta Australije sa Oceanijom.
- U Nemoj karti to su karte broj 13, 14 i 15 (stranica 15 je samo Oceanija - politička karta, i nije neophodna).
- Ukoliko nemate (a morali bi imati) nemu kartu, to uradite u bilježnicu za geografiju.
- Vaše ime i prezime mora biti (napisano) na samome radu (bez ikakvih „korektora“, „žvrljotina“…).
- Važno je: Točnost, preglednost i urednost.
- Uraditi, najkasnije, do nedjelje, 24. svibnja u 18:00 sati, i poslati elektroničkom poštom.

Ime i prezime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ante Vuković 3 3 4 3 3 OO
Martina Vuković 5 ? ? 5 DDL
Andrijana Cocek 5 DDL
Dejna Šefer 5 5 4 3 5 4 OO

8. а

Zadaća broj 1

- Prepričati nastavni sadržaj iz Geografije koji se emitirao na TV u prvoj nedjelji Učenja na daljinu.To uraditi s najmanje deset rečenica i poslati elektroničkom poštom.
Odgovoriti najkasnije do srijede, 25. ožujka, u 18:00 sati.

Zadatćа broj 2 (za Završni ispit)

- Preuzmite datoteku sa ove adrese.
Odgovorite na zadaće i vratite mi datoteku sa urađenim zadaćama.
Preporuka: Učinite to pomoću računala.
Odgovoriti najkasnije do nedelje, 29. ožujka, u 18:00 sati.

Zadaća broj 3 (za Završni ispit)

- Preuzmite datoteku sa ove adrese.
Posebno obratite pozornost na zadaću broj 16.
- Odgovorite na zadaće i pošaljite mi u obliku tekstualne poruke.
Preporuka: Uradite to s pomoću računala.
- Ko, od učenika, nije odgovorio na zadaće 1 i 2, potrebno je i to da uradi.
- Odgovoriti najkasnije do nedelje, 5. travnja u 18:00 sati, i poslati elektroničkom poštom.

Zadaća broj 4 (kontrolna zadaća)

- Odgovoriti na (sva) pitanja iz udžbenika, koja se nalaze na krajevima (iza) sljedećih lekcija: Saobraćaj (Promet), Trgovina i Turizam.
- Prepišite pitanja u bilježnicu, odgovorite na njih i pošaljite mi u sliku bilježnice, sa odgovorima, u elektroničkoj poruci.
Svaki snimljeni list bilježnice mora imati vaše ime i prezime na sebi.
- Odgovore poslati, najkasnije, do utorka, 14. travnja, u 18:00 sati.

Zadaća broj 5 (za Završni ispit)

- Preuzmite datoteku sa ove adrese.
- Odgovorite na zadaće i pošaljite ih u obliku tekstualne poruke ili ih slikajte, a zatim pošaljite.
- Odgovoriti najkasnije do petka, 17. travnja, u 18:00 sati.

Zadaća broj 6 (za Završni ispit)

- Nabrojati po tri općine u Srbiji u kojima najveći dio stanovništva:
1. Proslavlja Uskrs po Julijanskom kalendaru;
2. Proslavlja Uskrs po Gregorijanskom kalendaru;
3. Ne proslavlja Uskrs ni po jednom, od ova dva, kalendara.
- Odgovorite u vaše bilježnice iz Geografije pod naslovom: „Uskrs na teritoriji Republike Srbije", slikajte i pošaljite elektroničkom poštom.
Napomena: Tekst napišite hemijskom olovkom da se bolje vidi na snimku.
- Odgovoriti najkasnije do srijede, 22. travnja, u 18:00 sati.

Zadaća broj 7 (za Završni ispit)

- Ova zadaća ima četiri dijela - prvi i drugi dio su sugestije, a treći i četvrti dio su zadaće:
1. Želim vam (i vašim roditeljima) mnogo smirenosti, razumijevanja i znanja prilikom riješavanja zadataka na Probnom ispitu Male mature (samoprocjena znanja);
2. U dijelu sa pitanjima iz Geografije - polako pročitajte zadaće, razumite zadaću, pogledajte ponuđene odgovore i tek onda, izaberite odgovor koji mislite da je točan;
3. Zadaće i riješenja iz Geografskog dijela testa ćete prepisati u bilježnice za Geografiju;
4. Kada budu dostupni rezultati iz kombiniranoga testa - slikaćete mi rezultate iz odjeljka gde su zadaće (bodovi) iz Geografije i to ćete mi proslediti elektroničkom poštom, najkasnije do nedjelje, 26. travnja, u 18:00 sati.

Zadaća broj 8 (za Završni ispit)

- Preuzmite datoteku sa ove adrese.
- Odgovorite na zadaće (13, 14, 15. i 16.) i pošaljite ih u obliku tekstualne poruke ili ih slikajte, a zatim pošaljite.
- Odgovoriti najkasnije do petka, 15. svibnja, u 18:00 sati.

Ime i prezime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Katarina Vujić 4 4 4 5 4 5 3 5 OO
Ivan Vuković 4 4 DD
Melisa Gadžur 4 3 4 5 5 5 4 5 OO
Valentina Ostrogonac 4 4 4 5 4 3 5 OO
Dejana Šefer 3 3 3 ? DD

Leave a Reply