Geografija


Dobar dan dragi moji osnovci!

Na početku da vama, i vašim najbližima, poželim - pre svega, dobro zdravlje.

Ovo će biti naš osnovni način komuunikacije za Učenje na daljinu dok traje vanredno stanje izazvano pandemijom koju je izazvao virus COVID-19 (Coronavirus).

Sve informacije, smernice za rad, uputstva, domaće zadatke, sugestije i drugo - od nastavnika Geografije, ćete dobijati putem školskog sajta (ove stranice), pod oznakom svog odeljenja.
Svima ću se obraćati pojedinačno (po imenu), a ukoliko neka informacija u svojoj rečenici nema ničijeg imena - to znači da se odnosi na sve učenike u odeljenju.
Vi ćete sa mnom komunicirati, isključivo, pomoću elektronske pošte (e-mail) i, u retkim prilikama, telefonskim pozivom. Oba vida kommunikacije ćemo koristiti radnim danom u vremenu od 10:00 do 18:00 časova; Školski sajt vam je na raspolaganju 24 sata dnevno.

Adresa moje elektronske pošte (e-mail) na koju ćete slati vaše poruke gllasi:
miroslav.popovic@osmgubec.edu.rs.
Savet:
- Možete mi slati po jednu poruku (ne više) dnevno - radnim danom. Nemojte me „zatrpavati" porukama i za svaku vašu poruku ja ću poslati odgovor da sam je primio;
- Kod pisanja poruke upućene nastavniku (meni), obavezno napišite svoje ime i navedite da je poruka vezana za Građansko vaspitanje;
- Fajlovi koje budete slali kao prilog (Atachment), za postavljanje na školski sajt, ne smeju biti veći od 8 Mb;
- Fajlovi koje budete slali kao prilog (Atachment) i kao odgovor na postavljeni zadatak mogu imati oblik (ekstehziju):
Office paketa - .doc, docx, .xls, .xlsx, ppt, pptx...,
Adobe ili slično - .pdf.
slike (image) - .jpg, jpeg, .png, .bmp... i
audio i video zapise - .mp3, .mp4, .wav...

Broj telefona (za retke prilike) glasi: +381 65 9767025.

Naša sredstva za rad biće:

- Udžbenici za Geografiju (za vaš razred);
- Sveska za Geografiju;
- Nema karta (osim za peti razred);
- Televizijski programi (2. i 3. kanal RTS);
- Multimedijalne pltaforme (RTS Planeta i Naša škola);
- Sadržaji na internetu (E-udžbenici, YouTube…) i
- ostalo (po potrebi i dogovoru).

O svakom učeniku će se voditi evidencija koja će sadržavati sledeće stavke:

- Datum slanja poruke;
- Urađen zadatak (ili nije);
- Mišljenje o (ne)urađenom zadatku;
- Još ponešto (po potrebi i dogovoru).

Zapažanja za vaše zalaganje će biti:
Najbolje, bolje, dobro, neurađeno i slično (formativno ocenjivanje).

Budite mi dobri i zdravi!


5.a

Zadatak broj 1

- Prepričati nastavni sadržaj iz Geografije koji se emitovao na TV u prvoj nedelji Učenja na daljinu.To uraditi s najmanje deset rečenica i poslati elektronskom poštom.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2

Lekcija: Atmosfera (udžbenik, strana 70 do 73).
- Nacrtati šemu sastava atmosfere i
- prepisati rezime.
Odgovoriti (u svesku iz Geografije) najkasnije do petka, 3. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 3

Lekcija: Vreme, klimatski elementi i pojave (udžbenik, strana 74 do 81).
- Pratiti stanje vremena (vremenskih elemenata) u svom mestu, za navedeni period, i popuniti tabelu koristeći priložene ikonice (sličice). Ukoliko želite možete, umesto lepljenja, ikonice (simbole stanja vremena) crtati.
- Tabelu ćete preuzeti klikom na sličicu, koja senalazi dole-desno.
- Mogu vam pomoći informacije na sledećem sajtu, ili drugim sličnim portalima.
- Kada završite potrebno je, urađenu tabelu sa umetnutim podacima, odnosno - sličicama:
1. Poslati, kao fajl, u prilogu elektronskoj pošti, ili
2. Slikati i poslati elektronskom poštom,
- najkasnije, do srede 15. aprila i (obavezno) i
3. Urađeni zadatak čuvati u svesci za geografiju.

Zadatak broj 4

Lekcija: Svetsko more, svojstva i kretanja morske vode (udžbenik, strana 94 do 101):
1. Prepisati rezime;
2. Odgovorite na (13) pitanja. Pitanja ne treba prepisivati, a kod 13. pitanja - samo je potrebno da navedete imena tri „obojena" mora;
- Rezime i odgovore napišite u svesku iz Geografije (hemijskom olovkom) najkasnije do utorka, 5. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Zadatak broj 5

Lekcija: Čovek i voda (udžbenik, strana 109 do 113):
1. Prepisati rezime;
2. Nacrtati „Mapu uma";
- Rezime i podelau voda na Zemlji („Mapu uma") uradite u svesku iz Geografije najkasnije do nedelje, 24. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Zadatak broj 6

Lekcija: Biljni i životinjski svet na Zemnji (udžbenik, strana 114 do 129):
1. Nacrtati kartu Prirodnih zona na Zemlji, koja se nalazi u udžbeniku na strani 116;
- Kartu uradite u svesku iz Geografije (preko čitave stranice i u bojama) najkasnije do nedelje, 24. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Ime i prezime12345678910
Miljan Andrašić33LLD
Matea Balaž45DD
Marko Balažević55554*DO
Milijana Vujević55*5555*OO
Ivana Vuković33LLD
Marijana VukovićLL
Teolinda Glavaš55*5*5*55*OO
Ernad ImširovićLL
Ivana Molnar45DD
Valentina Moravčić554DO
Nemanja Nimčević45545OO
Elena Suknović5555*55*OO
Stefan Tot555*55*OO
Jovana Tumbas Loketić5555DO
Karlo HorvatovićLL
Milan Crnković455*555OO
Aleksa Čota5LD

5.b

Zadatak broj 1

- Prepričati nastavni sadržaj iz Geografije koji se emitovao na TV u prvoj nedelji Učenja na daljinu.To uraditi s najmanje deset rečenica i poslati elektronskom poštom.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2

Lekcija: Atmosfera (udžbenik, strana 70 do 73).
- Nacrtati šemu sastava atmosfere i
- prepisati rezime.
Odgovoriti (u svesku iz Geografije) najkasnije do petka, 3. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 3

Lekcija: Vreme, klimatski elementi i pojave (udžbenik, strana 74 do 81).
- Pratiti stanje vremena (vremenskih elemenata) u svom mestu, za navedeni period, i popuniti tabelu koristeći priložene ikonice (sličice). Ukoliko želite možete, umesto lepljenja, ikonice (simbole stanja vremena) crtati.
- Tabelu ćete preuzeti klikom na sličicu, koja senalazi dole-desno.
- Mogu vam pomoći informacije na sledećem sajtu, ili drugim sličnim portalima.
- Kada završite potrebno je, urađenu tabelu sa umetnutim podacima, odnosno - sličicama:
1. Poslati, kao fajl, u prilogu elektronskoj pošti, ili
2. Slikati i poslati elektronskom poštom,
- najkasnije, do srede 15. aprila i (obavezno) i
3. Urađeni zadatak čuvati u svesci za geografiju.

Zadatak broj 4

Lekcija: Svetsko more, svojstva i kretanja morske vode (udžbenik, strana 94 do 101):
1. Prepisati rezime;
2. Odgovorite na (13) pitanja. Pitanja ne treba prepisivati, a kod 13. pitanja - samo je potrebno da navedete imena tri „obojena" mora;
- Rezime i odgovore napišite u svesku iz Geografije (hemijskom olovkom) najkasnije do utorka, 5. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Zadatak broj 5

Lekcija: Čovek i voda (udžbenik, strana 109 do 113):
1. Prepisati rezime;
2. Nacrtati „Mapu uma";
- Rezime i podelau voda na Zemlji („Mapu uma") uradite u svesku iz Geografije najkasnije do nedelje, 24. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Zadatak broj 6

Lekcija: Biljni i životinjski svet na Zemnji (udžbenik, strana 114 do 129):
1. Nacrtati kartu Prirodnih zona na Zemlji, koja se nalazi u udžbeniku na strani 116;
- Kartu uradite u svesku iz Geografije (preko čitave stranice i u bojama) najkasnije do nedelje, 24. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Ime i prezime12345678910
Dario Gabor5455DO
Nataša Gadžur5*4545DO
Jelena Ivanić4454OO
Denis Krasnić554OO
Petra Mačković445455*DO
Silvana MačkovićLL
Ivana Moravčić555*DO
Anđela Obradović3443DDO
Olivera Sedlak4554OO
Petar Sedlak453DO
Jonatan SijantaLL
Dunja Skenderović455555OO
Mia Skenderović455*554OO
Andrej Stipić55*5*555OO
Darijana Šefer55553DO
Strahinja Šćepanović5,554555*OO

6.b

Zadatak broj 1

- Prepisati Rezime i nacrtati „mapu uma" u vezi lekcije Političko-geografska karta Evrope i sveta posle Drugog svetskog rata.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2

Lekcija: Teritorijalni integritet i međunarodni sporovi (udžbenik, strana 119 do 121).
- Nacrtati „mapu uma" lekcije i
- prepisati rezime.
Odgovoriti (u svesku iz Geografije) najkasnije do petka, 3. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 3

Lekcija: Integracioni procesi (udžbenik, strana 122 do 125).
- Projektni zadatak: Istraži koji su simboli, himna, moto (slogan) i datum osnivanja Evropske unije.
- Predstavi rezultate svog istraživanja kroz multimedijalnu prezentaciju ili plakat (jednu od ove dve mogućnosti uraditi).
- Multimedijalnu prezentaciju poslati u obliku fajla, ili, urađeni plakat slikajte
i pošaljite, najkasnije do 11. aprila (subota), elektronskom poštom.

Zadatak broj 4

Lekcija: Geografske regije i regionalna geografija (udžbenik, strana 126 do 129).
1. Prepisati rezime;
2. Nacrtati Mapu uma;
3. Na osnovu karte, koja se nalazi u okviru lekcije, napraviti tabelu država Evrope po regijama;
- Sve to uradite u svesku za Geografiju, slikajte i pošaljite (najkasnije) do 5. maja (utorak) u 18:00 časova, elektronskom poštom.

Zadatak broj 5

Lekcija: Evropa - odlike (udžbenik, strana 130 do 161):
1. Nacrtati dijagram veličine kontinenata (po površini) - udžbenik, strana 132;
2. Nacrtati „Mapu uma" renih slivova Evrope - udžbenik, strana 150;
3. Prepisati rezime (privreda Evrope) - udžbenik, strana 160;
- Sve zadatke uradite u svesku iz Geografije najkasnije do nedelje, 24. maja, u 18:00 časova - slikajte i pošaljite elektronskom poštom.

Zadatak broj 6

Čas: Sistematizacija gradiva.
- Projektni zadatak: Poseti internet stranicu: Napravi kartu i pokušaj da uradiš sledeće:
1. Označi Srbiju i sve države sa kojima se Srbija graniči;
2. Svaka država neka bude označena drugačijom bojom;
3. Napravi (formiraj) legendu karte i
4. Sve to zapamti (Save) kao fajl i preuzmi (Download) na svoj računar ili telefon.
- Preuzeti fajl poslati,kao odgovor na ovaj zadatak, najkasnije do nedelje, 24. maja u 18:00 časova, elektronskom poštom.
- Ukoliko imate problem pri izradi ovog zadatka - razumeću ako ga ne uradite.

Ime i prezime12345678910
Ante Balažević455OO
Vedran Vojnić Hajduk3455OO
Dajana Vujković BukvinLL
Natalija VukovićLL
Nikola Galić4LD
Ana Davčik45*5*5*55*OO
Andreas Damjanoski455*555OO
Dunja Dražić3LD
Uroš Ivanić443DO
Anja Jurić5444LO
Marijana Kinčeš5554LO
Bojana Knežević555*555*OO
Adrijan Kolar443DD
Nađa Kopilović44555OO
Dušan MolnarLL
Vedrana Nimčević455OO
Dunja Nimčević45*5*4*5*OO
Aleksa Stanković554DO
Anđela Stantić54555OO
Nemanja Stantić45455OO
Lenka Todosijević45545OO

7.b

Zadatak broj 1

- Napraviti tabelu država Srednje Amerike sa osnovnim geografskim podacima.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2

Lekcija: Meksiko (udžbenik, strana 166 do 169).
- Napisati osnovne geografske podatke o Meksiku (sa zastavom države),
- Nacrtati šemu klimatsko-vegetacijskih zona i
- poslati himnu države (audio zapis).
Odgovoriti (u svesku iz Geografije) najkasnije do petka, 3. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 3

- Uraditi sledeće neme karte:
1. Političko-geografska karta Severne i Srednje Amerike i
2. Fizičko-geografska karta Severne i Srednje Amerike.
U Nemoj karti to su karte broj 9 i 10. Na istim kartama se prikazuju i Severna i Srednja Amerika.
Ukoliko nemate (a morali bi imati) nemu kartu, to uradite u svesku za geografiju.
- Vaše ime i prezime mora biti na samom radu (bez ikakvih „korektora“, „žvrljotina“…).
- Važno je: Tačnost, preglednost i urednost.
Uraditi, najkasnije, do subote, 11. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 4

- Nabroj po pet država sveta (uključujući i Evropu) u kojima najveći deo stanovništva:
1. Proslavlja Uskrs po Julijanskom kalendaru;
2. Proslavlja Uskrs po Gregorijanskom kalendaru;
3. Ne proslavlja Uskrs ni po jednom, od ova dva, kalendara.
- Odgovorite u vaše sveske iz Geografije pod naslovom: „Uskrs u državama sveta", slikajte i pošaljite elektronskom poštom.
Napomena: Tekst napišite hemijskom olovkom da se bolje vidi na snimku.
- Odgovoriti najkasnije do srede, 22. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 5

1. U svesku za Geografiju uraditi tabelu država Južne Amerike i njihove osnovne geografske podatke (glavni grad, broj stanovnika, površina i gustina naseljenosti);
2. Uraditi prezentaciju, u programu Power Point, na temu: Brazil, koristeći (isključivo) tekst o toj državi iz udžbenika (prezentacija mora imati, najmanje, pet slajdova);
- Tabelu (u svesci) slikati, a prezentaciju zapamtiti (save) kao fajl i oba zadatka poslati elektronskom poštom, najkasnije do utorka, 5. maja, u 18:00 časova.

Zadatak broj 6

Lekcija: Klima i živi svet (udžbenik, strana 178 do 180).
- Nacrtati u svesku za Geografiju tri klimadijagrama, za:
1. Ikitos u Peruu,
2. Antofagastu u Čileu i
3. Valparaiso u Čileu.
- Odgovoriti (nacrtati u svesku iz Geografije) najkasnije do subote, 16. maja u 18:00 časova, i (sliku sveske) poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 7

- Uraditi sledeće neme karte:
1. Političko-geografska karta Australije sa Okeanijom i
2. Fizičko-geografska karta Australije sa Okeanijom.
- U Nemoj karti to su karte broj 13, 14 i 15 (na strani 15 je samo Okeanija - politička karta, i nije obavezna).
- Ukoliko nemate (a morali bi imati) nemu kartu, to uradite u svesku za geografiju.
- Vaše ime i prezime mora biti (napisano) na samom radu (bez ikakvih „korektora“, „žvrljotina“…).
- Važno je: Tačnost, preglednost i urednost.
- Uraditi, najkasnije, do nedelje, 24. maja u 18:00 časova, i poslati elektronskom poštom.

Ime i prezime12345678910
Jovana Antal5DDL
Matija JakovčevićLL
Mihaela Kadić43DD
Dejan Mačković33353LO
Dunja Mladenović SuvajdžićLL
Boris Moravčić43LL
Dejan Nimčević535345OO
Jovan Nimčević33LLD
Dorian Orčić344355LL
Igor SaulićLL
Mirjana Saulić455*455*5*OO
Sanja Suknović4554555*OO
Anđela Suturović455*45*5*5*OO
Ivana TikvickiLL
Leo Čupak4555555*OO
Nikoleta Čupak45555*5*5*OO

7.c

Zadatak broj 1

- Napraviti tabelu država Srednje Amerike sa osnovnim geografskim podacima.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2

Lekcija: Meksiko (udžbenik, strana 166 do 169).
- Napisati osnovne geografske podatke o Meksiku (sa zastavom države),
- Nacrtati šemu klimatsko-vegetacijskih zona i
- poslati himnu države (audio zapis).
Odgovoriti (u svesku iz Geografije) najkasnije do petka, 3. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 3

- Uraditi sledeće neme karte:
1. Političko-geografska karta Severne i Srednje Amerike i
2. Fizičko-geografska karta Severne i Srednje Amerike.
U Nemoj karti to su karte broj 9 i 10. Na istim kartama se prikazuju i Severna i Srednja Amerika.
Ukoliko nemate (a morali bi imati) nemu kartu, to uradite u svesku za geografiju.
- Vaše ime i prezime mora biti na samom radu (bez ikakvih „korektora“, „žvrljotina“…).
- Važno je: Tačnost, preglednost i urednost.
Uraditi, najkasnije, do subote, 11. aprila, i poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 4

- Nabroj po pet država sveta (uključujući i Evropu) u kojima najveći deo stanovništva:
1. Proslavlja Uskrs po Julijanskom kalendaru;
2. Proslavlja Uskrs po Gregorijanskom kalendaru;
3. Ne proslavlja Uskrs ni po jednom, od ova dva, kalendara.
- Odgovorite u vaše sveske iz Geografije pod naslovom: „Uskrs u državama sveta", slikajte i pošaljite elektronskom poštom.
Napomena: Tekst napišite hemijskom olovkom da se bolje vidi na snimku.
- Odgovoriti najkasnije do srede, 22. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 5

1. U svesku za Geografiju uraditi tabelu država Južne Amerike i njihove osnovne geografske podatke (glavni grad, broj stanovnika, površina i gustina naseljenosti);
2. Uraditi prezentaciju, u programu Power Point, na temu: Argentina, koristeći (isključivo) tekst o toj državi iz udžbenika (prezentacija mora imati, najmanje, pet slajdova);
- Tabelu (u svesci) slikati, a prezentaciju zapamtiti (save) kao fajl i oba zadatka poslati elektronskom poštom, najkasnije do utorka, 5. maja, u 18:00 časova.

Zadatak broj 6

Lekcija: Klima i živi svet (udžbenik, strana 178 do 180).
- Nacrtati u svesku za Geografiju tri klimadijagrama, za:
1. Ikitos u Peruu,
2. Antofagastu u Čileu i
3. Valparaiso u Čileu.
- Odgovoriti (nacrtati u svesku iz Geografije) najkasnije do subote, 16. maja u 18:00 časova, i (sliku sveske) poslati elektronskom poštom.

Zadatak broj 7

- Uraditi sledeće neme karte:
1. Političko-geografska karta Australije sa Okeanijom i
2. Fizičko-geografska karta Australije sa Okeanijom.
- U Nemoj karti to su karte broj 13, 14 i 15 (na strani 15 je samo Okeanija - politička karta, i nije obavezna).
- Ukoliko nemate (a morali bi imati) nemu kartu, to uradite u svesku za geografiju.
- Vaše ime i prezime mora biti (napisano) na samom radu (bez ikakvih „korektora“, „žvrljotina“…).
- Važno je: Tačnost, preglednost i urednost.
- Uraditi, najkasnije, do nedelje, 24. maja u 18:00 časova, i poslati elektronskom poštom.

Ime i prezime12345678910
Dragana Arsić4LD
Ognjen Berberović5DD
Nina Vizin55455*5*OO
Josip Vujković Lamić3433LL+
Ana VukovićLL
Veljko Vuković44DD
Vedran Mačković4335545OO
Anastasija Obradović55*4555OO
Dunja Pašić55555OO
Ognjen Popović555544OO
Marija Saulić55555*5*OO
Stefan Saulić554555OO
Ivana Suknović35LD
Ilija Tintor53343DO
David Torma45354*OO
Maksimilijan Ugri3335LO
Katarina Šegina55*3554*DD

8.b

Zadatak broj 1

- Prepričati nastavni sadržaj iz Geografije koji se emitovao na TV u prvoj nedelji Učenja na daljinu.To uraditi s najmanje deset rečenica i poslati elektronskom poštom.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
Odgovorite na zadatke i vratite mi fajl sa urađenim zadacima.
Preporuka: Uradite to pomoću računara.
Odgovoriti najkasnije do nedelje, 29. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 3 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
Posebno obratite pažnju na zadatak broj 16.
- Odgovorite na zadatke i pošaljite mi u obliku tekstualne poruke.
Preporuka: Uradite to pomoću računara.
- Ko, od učenika, nije odgovorio na zadatke 1 i 2, potrebno je i to da uradi.
- Odgovoriti najkasnije do nedelje, 5. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 4 (kontrolni zadatak)

- Odgovoriti na (9) pitanja iz udžbenika, koja se nalaze na strani 139.
- Prepišite pitanja u svesku, odgovorite na njih i pošaljite mi u sliku sveske, sa odgovorima, u elektronskoj poruci.
Svaki snimljeni list sveske mora imati vaše ime i prezime na sebi.
- Odgovore poslati, najkasnije, do utorka, 14. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 5 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
- Odgovorite na zadatke i pošaljite ih u obliku tekstualne poruke ili ih slikajte i zatim pošaljite.
- Odgovoriti najkasnije do petka, 17. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 6 (za Završni ispit)

- Nabroj po tri opštine u Srbiji u kojima najveći deo stanovništva:
1. Proslavlja Uskrs po Julijanskom kalendaru;
2. Proslavlja Uskrs po Gregorijanskom kalendaru;
3. Ne proslavlja Uskrs ni po jednom, od ova dva, kalendara.
- Odgovorite u vaše sveske iz Geografije pod naslovom: „Uskrs na teritoriji Republike Srbije", slikajte i pošaljite elektronskom poštom.
Napomena: Tekst napišite hemijskom olovkom da se bolje vidi na snimku.
- Odgovoriti najkasnije do srede, 22. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 7 (za Završni ispit)

- Ovaj zadatak ima četiri dela - prvi i drugi deo su sugestije, a treći i četvrti deo su zadaci:
1. Želim vam (i vašim roditeljima) mnogo smirenosti, razumevanja i znanja prilikom rešavanja zadataka na Probnom ispitu Male mature (samoprocena znanja);
2. U delu sa pitanjima iz Geografije - polako pročitajte zadatak, razumite zadatak, pogledajte ponuđene odgovore i tek onda, izaberite odgovor koji mislite da je tačan;
3. Zadatke i rešenja iz Geografskog dela testa ćete prepisati u sveske za Geografiju;
4. Kada budu dostupni rezultati iz kombinovanog testa - slikaćete mi rezultate iz odeljka gde su zadaci (bodovi) iz Geografije i to ćete mi proslediti elektronskom poštom, najkasnije do nedelje, 26. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 8 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
- Odgovorite na zadatke (13, 14, 15. i 16.) i pošaljite ih u obliku tekstualne poruke ili ih slikajte i zatim pošaljite.
- Odgovoriti najkasnije do petka, 15. maja, u 18:00 časova.

Ime i prezime12345678910
Aleksandra Antal5333OD
Dušan BajićLL
Martina Balaž45443,4544OO
Vanja Vuković4*4445OD
Vanja DubajićLL
Darko JurićLL
Jelena Matković4454OD
Bojana Macanko35455534OO
Tomislav Nimčević3DL
Ružica PećerićLL
Maja Pisarić5555*5554OO
Maja Rudić5,53DL
Dragan Rudić Vranić3333?3LD
Ivana Saulić3344LLD
Dunja Serenče3335DL
Filip Skenderović44444333DO
Valentina Stanišić5,544*54554OO
Deni Čupak535DD

8.c

Zadatak broj 1

- Prepričati nastavni sadržaj iz Geografije koji se emitovao na TV u prvoj nedelji Učenja na daljinu.To uraditi s najmanje deset rečenica i poslati elektronskom poštom.
Odgovoriti najkasnije do srede, 25. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 2 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
Odgovorite na zadatke i vratite mi fajl sa urađenim zadacima.
Preporuka: Uradite to pomoću računara.
Odgovoriti najkasnije do nedelje, 29. marta, u 18:00 časova.

Zadatak broj 3 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
Posebno obratite pažnju na zadatak broj 16.
- Odgovorite na zadatke i pošaljite mi u obliku tekstualne poruke.
Preporuka: Uradite to pomoću računara.
- Ko, od učenika, nije odgovorio na zadatke 1 i 2, potrebno je i to da uradi.
- Odgovoriti najkasnije do nedelje, 5. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 4 (kontrolni zadatak)

- Odgovoriti na (9) pitanja iz udžbenika, koja se nalaze na strani 139.
- Prepišite pitanja u svesku, odgovorite na njih i pošaljite mi u sliku sveske, sa odgovorima, u elektronskoj poruci.
Svaki snimljeni list sveske mora imati vaše ime i prezime na sebi.
- Odgovore poslati, najkasnije, do utorka, 14. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 5 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
- Odgovorite na zadatke i pošaljite ih u obliku tekstualne poruke ili ih slikajte i zatim pošaljite.
- Odgovoriti najkasnije do petka, 17. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 6 (za Završni ispit)

- Nabroj po tri opštine u Srbiji u kojima najveći deo stanovništva:
1. Proslavlja Uskrs po Julijanskom kalendaru;
2. Proslavlja Uskrs po Gregorijanskom kalendaru;
3. Ne proslavlja Uskrs ni po jednom, od ova dva, kalendara.
- Odgovorite u vaše sveske iz Geografije pod naslovom: „Uskrs na teritoriji Republike Srbije", slikajte i pošaljite elektronskom poštom.
Napomena: Tekst napišite hemijskom olovkom da se bolje vidi na snimku.
- Odgovoriti najkasnije do srede, 22. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 7 (za Završni ispit)

- Ovaj zadatak ima četiri dela - prvi i drugi deo su sugestije, a treći i četvrti deo su zadaci:
1. Želim vam (i vašim roditeljima) mnogo smirenosti, razumevanja i znanja prilikom rešavanja zadataka na Probnom ispitu Male mature (samoprocena znanja);
2. U delu sa pitanjima iz Geografije - polako pročitajte zadatak, razumite zadatak, pogledajte ponuđene odgovore i tek onda, izaberite odgovor koji mislite da je tačan;
3. Zadatke i rešenja iz Geografskog dela testa ćete prepisati u sveske za Geografiju;
4. Kada budu dostupni rezultati iz kombinovanog testa - slikaćete mi rezultate iz odeljka gde su zadaci (bodovi) iz Geografije i to ćete mi proslediti elektronskom poštom, najkasnije do nedelje, 26. aprila, u 18:00 časova.

Zadatak broj 8 (za Završni ispit)

- Preuzmite fajl sa ove adrese.
- Odgovorite na zadatke (13, 14, 15. i 16.) i pošaljite ih u obliku tekstualne poruke ili ih slikajte i zatim pošaljite.
- Odgovoriti najkasnije do petka, 15. maja, u 18:00 časova.

Ime i prezime12345678910
Ivan VukovićLL
Martin Ivković34DL
Marija Imgrund3445DL+
Natalija MilićLL
Nebojša MilićLL
Dario Moravčić333DD
Ivan Nađ3555DL+
Dejna Nađ VargaLL
Anastasija Popović54554555OO
Milica Tikvicki5*5454555OO
Nikola TikvickiLL
Željana Tumbas Loketić53355555OO
Marko Ušumović33335OD
Luka Horvat543345OO
Valentina Šefer334LLD
Dejana ŠtetakLL
Mihajla Štrban4544*5555OO

Ostavite odgovor