„Mary ételei”

Sproveli smo humanu akciju prikuplanja novčanih sredstava za Marijine obroke, odnosno za gladnu djecu svijeta. Prvi sati na kojima sam djeci predstavila viziju M.O. bili su veoma emotivni i djeca su pokazala svoju empatiju i konkretnu ljubav prema gladnoj djeci, tako što su donirala novac za njih. Ravnateljica škole radosno je prihvatila akciju i spremno je podržala. Odjeci djelotvorne ljubavi pomoći konkretno svojim odricanjem nekome tko nije blagoslovljen kao ja, po svoj prilici neće stati sa korizmom jer se djeca organiziraju kako bi mogla prikupljati donacije kroz cijelu godinu za gladnu djecu svijeta. Njihove razne poduzetničke ideje zaista vesele i ohrabruju. Možemo biti zaista sretni i ponosni na našu djecu. Magnus MacFarlane-Barrow je osnivač i izvršni direktor humanitarne udruge Marijini obroci, neprofitne organizacije, koja svakog školskog dana osigurava hranljive obroke koji mijenjaju živote nekoj od najsiromašnije djece na svijetu. Marijini obroci trenutno poslužuju obroke za 2.429.182 djece u 18 zemalja, u zajednicama u kojima glad i siromaštvo spriječavaju djecu u stjecanju obrazovanja. Samo 22 € dovoljna su kako bi jedno dijete primalo hranljive obroke na mjestu obrazovanja tijekom cijele školske godine. Sa našim prikupljenim donacijama brojka spašene djece je porasla - škola je spasila od gladi 22 djeteta, na godinu dana.

Vélemény, hozzászólás?