„Marijini obroci”

Proveli smo humanitarnu akciju prikuplanja novčanih sredstava za Marijine obroke, odnosno za gladnu decu sveta. Prvi časovi na kojima sam deci predstavila viziju M.O. bili su veoma emotivni i oni su pokazali svoju empatiju i konkretnu ljubav prema gladnoj deci, tako što su donirali novac za njih. Direktorica škole radosno je prihvatila akciju i spremno je podržala. Odjeci delotvorne ljubavi pomoći konkretno svojim odricanjem nekome ko nije blagosloven kao ja, po svoj prilici neće stati sa korizmom jer se deca organizuju kako bi mogla prikupljati donacije kroz čitavu godinu za gladnu decu sveta. Njihove razne preduzetničke ideje zaista vesele i ohrabruju. Možemo biti zaista sretni i ponosni na našu decu. Magnus MacFarlane-Barrow je osnivač i izvršni direktor humanitarne zajednice Marijini obroci, neprofitne organizacije, koja svakog školskog dana osigurava hranljive obroke koji menjaju živote nekoj od najsiromašnije dece na svetu. Marijini obroci trenutno opslužuju obroke za 2.429.182 dece u 18 zemalja sveta, u zajednicama u kojima glad i siromaštvo sprečavaju decu u sticanju obrazovanja. Samo 22 € su dovoljna kako bi jedno dete primalo hranljive obroke na mestu obrazovanja tokom čitave školske godine. Sa našim prikupljenim donacijama brojka spašene dece je porasla - škola je spasila od gladi 22 deteta, na godinu dana.

Ostavite odgovor