Untere Klassen


Untere Klassen

1.b

Klassenlehrer: Ljubica Francišković

2.b

Klassenlehrer: Zorica Lučić

3.b

Klassenlehrer: Mirjana Savanov

Laura Boroš
Teodora Vujković
Milan Vujković Bukvin
Katarina Gadžur
Andrej Davčik
Nikolina Đukić
Hana Lebović
Josip Mamužić
Petra Milojević
Filip Stantić
Diona Šefer
Eliza Temaj

4.a

Klassenlehrer: Antun Lučić

4.b

Klassenlehrer: Ružica Marijanušić