Selfie


Naziv projekta: Selfi

Opis projekta

Od školske godine 2020/21. naša škola je registrovana na Selfie platformu i sprovodi Selfi projekat, koji je sastavni deo samovrednovanja rada škole.

Selfi je onlajn instrument koji omogućava školama da procene na koji način koriste digitalne tehnologije tokom realizacije nastave i učenja.

Selfi kombinuje viđenja rukovodioca u školi, nastavnika i učenika i prezentuje nalaz kroz interaktivni prikaz na osnovu kog se mogu identifikovati prednosti i nedostaci u okviru škole. Znanja i veštine onih koji učestvuju u Selfiju se ne mere i ne porede, niti se rezultati koriste za vrednovanje i rangiranje škola.

Za potrebe Selfija, termin digitalne tehnologije uključuje primenu različitih digitalnih sadržaja, medija, usluga, uređaja i platformi koje se koriste tokom realizacije nastave i učenja.

U okviru Selfija primenjuje se propis o zaštiti podataka, privatnosti i autorskim pravima Legislation i svi odgovori su u potpunosti anonimni. Pojedinačno, svaki učenik, nastavnik i rukovodioc u školi koji daje odgovore na pitanja u okviru Selfija ne može biti lično identifikovan. Većina pitanja je grupisana u okviru osam tematskih oblasti i na njih treba odgovoriti izborom jedne od vrednosti na petostepenoj skali. Važno je da taj izbor najviše reflektuje trenutnu situaciju u školi. Uz svako pitanje, radi lakšeg razumevanja ponuđen je opis uspešne i efektne prakse koja bi bila ocenjena sa pet. Iz padajućeg menija koji se nalazi u gornjem desnom uglu ekrana možete izabrati jezik na kome će biti Selfi. Ovu opciju koristite na samom početku jer promena jezika u toku odgovaranja na pitanja će obrisati sve vaše prethodne odgovore.

Nakon prosleđivanja odgovora, možete pruzeti personalizovani sertifikat o učešću. Škola će takođe dobiti digitalni bedž kao priznanje za učešće u Selfiju. Za popunjavanje upitnika će vam biti potrebno oko 40 minuta, ali popunjavanje mora biti završeno u roku od 2 sata od kada je započeto.

Više o projektu možete saznati na adresi: https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_sr.


Lehrerfragebögen:
- https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=ZcflXL9&lang=sr

Studentenfragebögen:
- https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/self-assessment?s=yC8FyaL&lang=sr