Ecke für Eltern


Mitglieder des Elternrates für das Schuljahr 2018/19. Jahr

Савет родитеља

 

 

 

 


Begriffe für die fraglichen Besuche und Unterricht der Eltern

Tage offener Türen in der Schule

 

 

 

 


Moj esDnevnik

Možete pristupiti aplikaciji Moj esDnevnik i steći uvid u napredovanje Vašeg deteta pregledom ocena, izostanaka, vladanja i ostalih bitnih elemenata tokom školovanja.
Ovaj deo aplikacije namenjen je, kako roditeljima, tako i učenicima.


Obrasci za roditelje

Opravdanje izostanaka s nastave - na obadva nastavna jezika.