Elektronisches Tagebuch


Škola je, posle godinu dana probnog perioda korišćenja Elektronskog dnevnika, počela od školske 2018/19. godine da kompletnu učeničku i odenjensku evidenciju vodi isključivo u digitalnom obliku. Na ovaj način je u potpunosti zamenjen dosadašnji način ovog oblika evidencije koji se vodio na papiru, odnosno papirnim dnevnicima.


Od novembra 2018. godine i roditelji (staratelji, itd) mogu pristupiti portalu Moj esDnevnik i steći uvid u napredovanje svog deteta pregledom ocena, izostanaka, vladanja i ostalih bitnih elemenata tokom školovanja. Da bi pristupili portalu neophodno je da od odeljenskog starešine dobijete korisničko ime (username) i lozinku (password) za pristup podacima Všeg deteta.
Ovaj deo portala namenjen je, kako roditeljima, tako i učenicima.