Európai Örökség Napja

Učenici viših razreda učestvovali su u izradi panoa na kome su predstavljene najznačajnije evropske kulturne tekovine poput: rimskog Koloseuma, atinskog Akropolja i Ajfelovog tornja.
Učenici nisu zaboravili ni kulturnu baštinu svog rodnog kraja - Tavankuta i Subotice, pa su na panou svoje mesto našli i: Gradska kuća, Sinagoga i Crkva „Srce Isusovo“, kao i radovi od slame.
Članovi đačkog parlamenta: Marijana Kinčeš, Vedran Vojnič Hajduk, Vedrana Nimčević, Anja Jurić (u prvoj grupi), Ante Vuković, Ana Davčik, Anđela Stantić i Dajana Vujković Bukvin (u drugoj grupi) referatima su edukovali svoje vršnjake o pomenutim kulturnim tekovinama.
Ovaj događaj organizovali su i pripremili nastavnici istorije Stevan Kovačević i Miroslav Stipić.

Az európai nyelvi sokszínűség

Evropska jezička raznolikost važan je deo kulturnog nasleđa, te smo i ove godine - kao deo od 800 miliona Evropljana, obeležili ovaj dan. Evropski dan jezika obeležava se 26. septembra. Učenici su, uz pomoć nastavnika jezičkih predmeta, osmislili i uradili tematski pano na ulazu u školu i učestvovali u kvizu koji podstiče na učenje jezika. Učenicima su dodeljene prigodne nagrade.

Szeptember 25.-én, pénteken az Európai nyelvek napjának alkalmával, amely szeptember 26. lett megtartva a központi iskolában, az alsós tanulóknak mini vetélkedőt rendeztünk, amelyen a tanulók magyar és angol nyelven mondtak szavakat és kifejezéseket. Azután arról beszéltünk, hogy mennyire fontos a nyelvek tanulása, majd végül egy faliújságot készitettünk a gyermekek üzeneteivel, amelyek arról szóltak „Hogy miért is tanuljunk idegen nyelveket“.

Fordítás: Zorica Lučić