Dan europske baštine

Učenici viših razreda sudjelovali su u izradi panoa na kojemu su predstavljene najznačajnije europske kulturne tekovine poput: rimskoga Koloseja, atenske Akropole i Eiffelovoga tornja.
Učenici nisu zaboravili ni kulturnu baštinu svojega rodnog kraja - Tavankuta i Subotice pa su na panou svoje mjesto našli i: Gradska kuća, Sinagoga i crkva Srce Isusovo, kao i slamarski radovi.
Članovi učeničkoga parlamenta: Marijana Kinčeš, Vedran Vojnić Hajduk, Vedrana Nimčević, Anja Jurić (u prvoj grupi), Ante Vuković, Ana Davčik, Anđela Stantić i Dajana Vujković Bukvin (u drugoj grupi) referatima su educirali svoje vršnjake o spomenutim kulturnim tekovinama.
Ovaj događaj organizirali su i pripremili nastavnici Povijesti Stevan Kovačević i Miroslav Stipić.

Prijevod: Morena Rendulić

Europska jezična raznolikost

Europska jezična raznolikost važan je dio kulturnoga nasljeđa te smo i ove godine ‒ kao dio od 800 milijuna Europljana, obilježili ovaj dan. Europski dan jezika obilježava se 26. rujna. Učenici su, uz pomoć nastavnika jezičnih predmeta, osmislili i uredili tematski pano na ulazu u školu te sudjelovali u kvizu koji potiče na učenje jezika. Učenicima su dodjeljene prigodne nagrade.

Prijevod: Morena Rendulić

U petak, 25. septembra, povodom Evroskog dana jezika u centralnoj školi sa učenicima nižih odeljenja održan je kviz na kome su učenici govorili reči na mađarskom i engleskom jeziku, a zatim smo govorili o važnosti učenja jezika i izradili smo pano sa dečjim porukama „Zašto treba učiti strane jezike?“.