Végső vizsga

Oszd meg barátaiddal

Útmutató a középiskolába való beiratkozáshoz


Középiskolás diákok felvétele a 2019/20. év

A középiskolába való beiratkozásról szóló szabályzat a 2019/20. év
Pályázat a középiskolákba való beiratkozásért a 2019/20. év
(Szabadka és Bačka Topola iskolái a 332–391. Oldalon találhatók)
A középiskolákba való beiratkozási verseny kiegészítése a 2019/20. év
A középiskolákba való beiratkozás naptára a 2019/20. év

Minden további információ a diákok középiskolákba való beiratkozásával kapcsolatban, 2019/20. ebben az évben találja meg.


Végső vizsga tesztek (pontozási és étkezési utasítások):

Anyanyelv - szerb
Anyanyelv - horvát
Matematika
Kombinált teszt


Ki iratkozhat be a középiskolában?

Az általános iskolát teljesítő és a záróvizsgán áteső diákok továbbtanulhatnak középfokú oktatáson keresztül. A középiskolák (villamosmérnöki, gépipar, építőipar, műszaki iskolák) mellett gimnázium és művészeti iskola is található. A 17 évesnél idősebb tanulók rendkívüli hallgatóként beiratkozhatnak a középiskolába, míg 17 év alatti tanulók teljes időtartamban tanulnak. A középiskola nem kötelező.

Szakmai segítségnyújtás az iskola kiválasztásakor

Melyik középiskolát kell beirni, és mi a legjobb iskola az Ön számára? A középiskola kiválasztásakor nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk az ambícióihoz és a személyes preferenciáihoz. Javasoljuk, hogy forduljon egy olyan pedagógusok és pszichológusok szakembereihez, akik segíthetnek megoldani ezt a problémát. Ha nem biztos benne, hogy melyik iskola a legjobb az Ön számára, javasoljuk a középiskolába való beiratk

Kritériumok

A középiskolába való beiratkozáskor a tanulók rangsorolását az iskola kiválasztásakor a szakmai segítségnyújtás által szerzett pontok alapján végezzük az iskolai végzettség (maximum 60) és a kis érettségi pontok (maximum 40). A speciális középiskolákba való beiratkozás érdekében a rangsorok azt a pontot is figyelembe veszik, amit a diákok nyertek a versenyek nemzeti és nemzetközi szinten történő részvételével és díjazásával.

Pontok a középiskolához

A középiskolába való felvételkor figyelembe veendő pontok teljes száma az iskolában elért eredmények és a kis érettségi pontok alapján történik. Az iskolában elért eredmények alapján összesen 60 pontot érhetünk el, míg egy kis érettség maximum 40 pontot ér el.
Az eredményhez kapott pontokat a következőképpen számoljuk:
• A hatodik, hetedik és nyolcadik osztály sikere négyszeres,
• A három szám hozzáadásával az iskolában sikerül elérni a pontokat.
A középiskolákba való beiratkozás pontjainak kiszámítása

» Több...


• Az általános iskola hatodik és nyolcadik osztályának általános sikerét a pontok száma fejezi ki oly módon, hogy a hatodik, hetedik és nyolcadik fokozat végén elért teljes siker két tizedesjegyre kerekítve, majd négyszeresével (4).
A hatodik és a nyolcadik osztály általános sikere alapján a jelölt maximum 60 pontot érhet el.
• A záróvizsgán elnyert pontok számát úgy fejezzük ki, hogy a szerb, illetve anyanyelv és a matematika által a tesztben elért pontok számát a tizenhárom (13) számmal megszorozzák, és a kapott számot a tíz (10) számmal osztják és két tizedesjegyre kerekítik. és a kombinált teszten elért pontok számát a tizennégy (14) számmal megszorozzuk, és a kapott számot a tíz (10) számmal osztjuk és két tizedesjegyre kerekítjük, hogy a záróvizsga sikere alapjána jelölt maximum 40 pontot nyerhet.

A záróvizsga három napig tart:

• Első nap - szerb vagy anyanyelv
• A második nap - a matematika
• Harmadik nap - kombinált teszt (biológia, fizika, kémia, történelem és földrajz)
Mindhárom teszt maximum 40 pontot tartalmaz. Teszt a matematikában és a szerb nyelven 13, és kombinált teszt 14 pont. Ez a típusú pontozás a 2017/18. évben.
A diákok extra pontokat is kaphatnak, ha nyereményt nyernek nyolcosztályú versenyeken.

A köztársasági versenyek sikerei pontokat hoznak:

• Első hely - 12 pont;
• Második hely - 10 pont és
• Harmadik hely - 8 pont.

A nemzetközi versenyek sikere

• Első hely - 6 pont;
• Második hely - 4 pont i
• Harmadik hely - 2 pont.
Ha egy tanuló ugyanabban a témában több díjat nyer, akkor a több pontot nyert személy számít.
A rangsorban, ha a diákok azonos számú ponttal rendelkeznek, akkor a "Vuk Karadzic" oklevéllel rendelkező személy részesül előnyben, aki több díjat nyert a versenyeken, és végül azoknak, akik több pontot nyertek a záróvizsgán.

Jentkezés zenei iskolákba, művészeti iskolákba és tehetséggondozó idkolákba

Minden olyan diák, aki zenei, balett- vagy tervezőiskolába szeretne beiratkozni, egy speciális képességekkel rendelkező diákok, például filológiai, fizikai és matematikai gimnázium, egy olyan iskola, ahol a tanítás egy része idegen nyelven és tehetséges diákok iskolájával foglalkozik (egy zenei iskola tehetségek számára Cupriában) ), továbbá a záróvizsgát megelőzően megrendezésre kerülő különleges vizsga, amelyen a tehetséget és a tudást azon a területen értékelik, ahol folytatni szeretnék az oktatásukat.
A sport gimnáziumba beiratkozni kívánó hallgatók mentesülnek a felvételi vizsga alól. Ehelyett a teljesítmények és a vearsenyeken elért eredményeket kell bizonyitani.

Beiratkozasi eljárás a középiskolába

A záróvizsga közzétett eredményeit követően minden tanuló kiszámítja, hogy hány pontot kér az egyik iskolába való felvételre. A következő lépés az, hogy hozzon létre egy kívánságlistát, ahol minden tanuló beírja az iskolát és a profilt, amelyre a legnagyobb érdeklődést mutatta. Először is a diákok beírják azt a profilt, amelyre a leginkább érdekeltek, a másik az a profil, amelyre kevésbé érdekeltek, a harmadik még kevésbé, stb. Az írott iskolák sorrendje azért fontos, mert a hallgató az első iskolába kerül, amelyre elég pontokkal rendelkezik. Néhány ajánlásnak legalább tíz iskolát kell tartalmaznia a listán, amelyek közül húsz a legmagasabb. Lásd a kitöltött kívánságlista példáját itt.
A lista kitöltésekor az első, aki bejelentkezik, az oktatási profil kódja, és azt az Oktatási Minisztérium által közzétett Versenyről másolja, ahogy az ott van. Az egyik leggyakoribb hiba a betűk nyomtatása a cirill enciklopédiában, bár a latin szkriptben íródott. A nyomtatás után győződjön meg arról, hogy a kód pontosan meg van írva.
A lista kitöltésekor meg kell vizsgálni, hogy az előző években hány hallgatónak van-e pontja bizonyos profilok megadásakor, ami világosabb képet ad arról, hogy az adott gyermek milyen esélyekkel jelentkezik be a kívánt profilok valamelyikébe.
Fontos hangsúlyozni, hogy nincs egyetemes tábla vagy a pontok számának pontos száma, ami ahhoz szükséges, hogy a hallgatókat az egyik irányba be lehessen vonni, de ez a tanulók érdeklődésétől és az általuk nyert pontok számától függ.
A kívánságlista benyújtását követően a diákok menetrendje, vagyis a középiskolákba való beiratkozás sorrendje vár.
Itt láthatja az összes beiratkozási esemény feltételeit.

A középiskolába való felvételhez szükséges dokumentumok

A lista közzététele és az iskolába beiratkozás után a következő lépés az, hogy átadja a dokumentumokat a középiskolába való beiratkozáshoz.
A szükséges dokumentumok:
• születési anyakönyvi kivonat;
• A középiskolába való beiratkozásra kitöltött jelentkezési lap;
• A befejezett általános iskola igazolása;
• az általános iskola utolsó három osztályának bizonyságai;
• A záróvizsga tanúsítványa;
• az általános iskola utolsó három osztályának bizonyságai;
• Orvosi igazolás a középiskolába való beiratkozáshoz (nem szükséges minden szakmához) i
• Diplomák a nyertes díjakról.

Minden további információ a diákok középiskolákba való beiratkozásával kapcsolatban, 2019/20. ebben az évben találja meg.

» ...Kevesebb

Fordítás: Ibolja Vitasović

Útmutatás a Záróvizsga lebonyolitásához


A tanulók tájékoztatása a kisérettségivel kapcsolatban

 1. A kisérettségi anyanyelvből 06.17-án (hétfő), 9 órakor; matematikából 06.18-én (kedd), 9 órakor; kombinált tesztből 2019.06.19-án (szerda) 9 órai kezdettel az iskola tornatermében és egy másik osztályteremben;.
 2. Megengedett tanfelszerelés használata a tanulóknak:
  - ANYANYELVNÉL - grafit ceruza és golyóstoll, törlőgumi;
  - MATEMATIKÁNÁL- grafit ceruza, golyóstoll, törlőgumi, háromszög, vonalzó és körző;
  - KOMBINÁLT TESZTNÉL- grafit ceruza és golyóstoll, törlőgumi;
 3. Minden nap, amikor a kisérettségik vannak a tanulóknak kötelező, hogy maguknál legyen a pecsétes fényképpel és azonosító számmal (tanulók kódja) ellátott leckekönyvük;
 4. A helyiségben, melyben a vizsgát teszik, a tanulóknak azon a sorszámmal ellátott helyen kell ülniük, amely megfelel a tanulói listán lévő sorszámmal;
 5. A tanulóknak kötelezően meg kell jelenniük az iskolában 60 perccel a kisčrettségi kezdete előtt egy rövid megbeszélésre az osztályfőnökükkel, mielőtt beosztják őket a tanterembe, ahol a kisérettségit teszik,
 6. A személyes dolgok közül csak vizet/ üdítő italt lehet magukkal vinni a kisérettségire, a többi dolgaikat feltétlenül a kijelölt helyre kell tenniük a vizsga alatt.

Utasitások az osztályfőnökök számára

Az osztályfőnökök kötelesek:

- Időben tájékoztatni a tanulókat és a szülőket, vagy más jogi képviselőket a záróvizsga elvégzésének módjáról, a diákok jogairól és kötelezettségeiről, a magatartási szabályokról és a záróvizsga szempontjából fontos egyéb kérdésekről.

- A nyolcadikos tanulók osztályzatainak időben veló bevitele az anyakönyvbe.

- A hatodik, hetedik és nyolcadik osztályos osztályzatok ellenőrzése,a személyi adatok ellenőrzése,miután a központi adatbázisból visszaküldik az iskolába.

- Időben jelentsék a lehtséges változásolat az iskolai bizottságban.

- A diákok értesítése arról, hogy a megfelelő oktatási profilok megfelelő orvosi igazolást igényelnek.

- Ellenőrizze, hogy a kerületi bizottságokba be legyenek jelölve az ikrek és az egészségügyi problémákkal küzdő diákok, valamint azok a diákok,akik az általános iskolát illetve az utolsó két osztályt külföldön illetve a Szerb Köztársaságban fejezték be, illetve külföldi iskolákbanés azok a tanulók, akik IOP szerint tanulnak.

- Ellenőrizzék, hogy minden tanulónak rendben van e a hitelesitett fényképe a tanulói bizonyitványban.

- Időben és többször emlékeztesse a tanulókat arra, hogy a bizonyitványt és a szükséges tartozékokat (szerb, anyanyelv és kombinált teszt – grafit, kék golyóstoll és törlő gumi; matematika - grafit és kék golyóstoll,törlő gumi, vonalzó, háromszög , körző).

- Hogy a vizsgák napjain 8.00 órakor az iskola előtt gyüjtsék össze a tanulókat és ellenőrizzék, hogy minden szükséges adat és elem rendben van a vizsgát illetően. Az osztályfőnökök a vizsgák ideje alatt nem tartózkodhatnak az iskolában.

- Értesítse a tanulókat és a szülőket, vagy a diákok más törvényes képviselőit arról, hogyan kell feldolgozni és megjeleníteni az eredményeket a záróvizsgán, értesítve őket a következőkről:

Az alapfokú oktatás és nevelés záróvizsga szabályzatának módosításáról szóló szabályzat alapján ("A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye" - "Oktatási Közlöny", 2/18), amely meghatározta az egyéni tesztek százalékos arányát a záróvizsga teljes pontjaiban, ami 40 pont. , a hallgató legfeljebb 13 pontot szerezhet a szerb, vagy anyanyelvtől a matematikától, nem több, mint 13 pontot, és kombinált teszten, amely nem több, mint 14 pont.

» Több...

Minden egyes tesztben a hallgató 20 feladatot old meg, azaz a teszt maximális pontszáma 20. A vizsga és a vizsga eredményeinek pontos betekintése érdekében minden hallgatónak két adata lesz - a teszt eredményei és a beiratkozás pontjainak száma, azaz a tesztek száma. a teszten elért számított pontszám.

Azokat a pontokat, amelyeket a hallgató a kívánt középiskolába való beiratkozáshoz ért el, a szerb (vagy anyanyelv) és a matematika teszt eredményének 0,65-ös együtthatóval való szorzásával számítjuk ki, és az összevont vizsgálati eredmény 0,7-es szorzót használva.
A tanuló által a pontok számának kiszámításához használt képlet az általános siker és a záróvizsga eredményei alapján:

A beiratkozási pontok száma összesen (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI - általános eredmény a VI. Fokozat végén
VII - általános eredmény a VII. Évfolyam végén
VIII - általános eredmény a nyolcadik évfolyam végén
SJ - pontszám a szerb / anyanyelv tesztjén
MA - egy matematikai teszt eredménye
KT - egy kombinált teszt eredménye

» ...Kevesebb


Útmutató a szülőknek (és más jogi képviselőknek)

- A nyolcadik osztály minden tanulója jelentkezik a záróvizsgára.

- A záróvizsga három napig tart - az első nap a szerb, azaz az anyanyelv, a második matematika és a harmadik nap a kombinált teszt.

- A diákok kötelesek ellenőrizni a személyes adatok és az iskolai oktatás során elért eredmény adatainak pontosságát az adatbázisban, mielőtt a tanszékvezetővel megvizsgálnák a vizsgát.

- A tanulóknak 08.15-kor kell iskolában lenniük mind a három vizsganapon.

- A szerb, vagy anyanyelvű vizsgára és a vizsgára, amelyen a kombinált tesztet végzik, a diákoknak bizonyitvánnyal kell rendelkezniük, amely egy igazolt fotóval és regisztrált hallgatószámmal, grafit ceruzával, kék tollal és gumival rendelkezik;

- A matematikai vizsga során a tanulók igazolt fotóval és regisztrált hallgatói azonosítóval, grafit ceruzával, kék tollal, törlőgumival, vonalzóval, háromszöggel és körzővel rendelkeznek.

- A vizsgán tilos mobiltelefonokat, számológépeket, jegyzeteket, papírt vagy más olyan anyagokat használni, amelyek nem tartoznak a szükséges felszereléshez.

- A a vizsgán a diákok nem beszélgethetnek egymással.

- A diákok nem hagyhatják el a vizsgatermet 09.45 előtt és 10.45-11.00 között.- Azok a tanul+k,akik nem tartják be az előirt szabályokat,el kell hogy hagyják a vizsgatermet. A vizsgatermen kívül álló diák nulla pontot kap a teszten.

» Több...

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:

- Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.

- Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.

- U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

Az ideiglenes eredmények közzétételét követően a diákoknak joguk van vizsgálataikat megvizsgálni, a szüleikkel vagy más jogi képviselővel együtt, és jogukban áll panaszkodni az iskolai bizottsághoz, ha úgy érzik, sérültek.záróvizsga az alapfokú oktatásban ("A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye", "Oktatási Közlöny", 2/18), amely meghatározza az egyéni tesztek arányát a záróvizsgán, ami 40 pont, a hallgató a szerb nyelvtől szerezhető be. az anyanyelv maximum 13 pont, a matematika maximum 13 pont és a kombinált teszt maximum 14 po.

A tanuló által a pontok számának kiszámításához használt képlet az általános siker és a záróvizsga eredményei alapján:

A beiratkozási pontok száma összesen (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI - általános siker a VI. Fokozat végénVII - általános siker a
VII. Évfolyam végén
VIII - általános siker a nyolcadik évfolyam végénSJ - pontszám a szerb / anyanyelv tesztjénMA - egy matematikai teszt eredményeKT - az eredmény Ez azt jelenti, hogy egy olyan diák, aki például a szerb nyelvű teszten 17 pontot szerzett, 11,05 pontot ér el a teszten.

A vizsga során és annak végén elért eredmények pontos betekintése érdekében minden hallgatónak két adata lesz - a teszt eredményei és a teszten lévő pontok száma, azaz a teszt eredményei. a teszten elért számított pontszám.

» ...Kevesebb


Utasítások a diákoknak

- A nyolcadik osztály minden diákja, valamint a felnőttoktatást szabályozó törvénynek megfelelően elemi oktatásban részesülő felnőttek végzik a záróvizsgát.

- A záróvizsga három napig tart - az első nap a szerb, azaz az anyanyelv, a második matematika és a harmadik kombinált teszt.

- A diákok kötelesek ellenőrizni a személyes adatok és az iskolai oktatás során elért sikeresség adatainak pontosságát az adatbázisban, mielőtt a tanszékvezetővel megvizsgálnák a vizsgát.

- Mind a három napon a vizsga 9 órától kezdődik és 120 percig tart.

- A diákok kötelesek részt venni az iskolában 08.15 órakor a vizsga mindhárom napján

- A szerb, vagy anyanyelvű vizsgára és a vizsgára, amelyen a kombinált tesztet elvégezték, a diákoknak bizonyitvánnyal kell rendelkezniük, valamint egy hiteles fotóval és regisztrált hallgatószámmal, grafit ceruzával, kék tollal és gumival;

- A matematikai vizsga során a diákoknak tanulókönyvvel kell rendelkezniük egy igazolt fotóval és egy regisztrált hallgatói azonosítóval, egy grafit ceruzával, egy kék tollal, egy radírral, egy vonalzóval, egy háromszöggel és egy körzővell.

- A diákok olyan helyekre vannak rendelve, ahol a vizsgákat a hallgatók előzetesen meghatározott listáinak megfelelően hozzák létre, amelyek a hirdetőtáblán vagy más, az iskolában látható helyen szerepelnek, így az Egyedi Diáklistában a tanulók száma megegyezik a pad rendszeres számával, amelyben a hallgató ül.

- A hallgató a vizsgát az adott utasítások szerint oldja meg, és a tesztre nyomtatási utasításra vonatkozó utasításoknak megfelelően.

- Javasoljuk, hogy a diákok először egy grafit ceruzával írják le a válaszokat (ami nem szükséges), és csak végül egy kék tollal. Ez azért fontos, mert a grafit ceruzával írt válaszok, valamint a tollal írt kijavitott válaszok nem kerülnek elismerésre a pontozás sorá

- A záróvizsgán nem engedélyezett a mobiltelefonok, számológépek, jegyzetek, papírok és egyéb, a szükséges vizsgakészülékhez nem tartozó anyagok használata. A diákok kötelesek elhelyezni a táskájukat, kizárva a mobiltelefonokat, a számológépeket és egyéb technikai segédeszközöket, tollaslemezeket, jegyzeteket, papírokat, ételeket stb. kivéve a víz / frissítő italokat.

- A vizsga során tilos a diákok között másolni, beszélgetni, vagy megzavarni más diákokat. A hallgatókat el kell távolítani a vizsgából, ha nem tartják be az előírt vizsgálati eljárást és a tanár által adott utasításokat. A teszten kívül álló diák nulla pontot kap a teszten.

- A diákok nem hagyhatják el a helységet, ahol a vizsga 09.45 előtt és 10.45-11.00 között.

- Amikor a tanulók elvégzik a tesztet, hívják fel a szolgálati tanárt a kezük emelésével és a teszt elhagyása után, hogy ne zavarják más diákok munkáját.

- Az ideiglenes eredmények közzétételét követően a diákoknak joguk van megvizsgálni a vizsgálatot szüleikkel vagy más jogi képviselővel együtt, és joguk van panaszkodni az iskolai bizottsághoz, ha úgy érzik, sérültek.

» Több...

Az ideiglenes eredmények közzétételét követően a diákoknak joguk van vizsgálataikat megvizsgálni, a szüleikkel vagy más jogi képviselővel együtt, és jogukban áll panaszkodni az iskolai bizottsághoz, ha úgy érzik, sérültek.

Záróvizsga az alapfokú oktatásban ("A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye", "Oktatási Közlöny", 2/18), amely meghatározza az egyéni tesztek arányát a záróvizsgán, ami 40 pont, a hallgató a szerb nyelvtől szerezhető be. az anyanyelv maximum 13 pont, a matematika maximum 13 pont és a kombinált teszt maximum 14 po.

A tanuló által a pontok számának kiszámításához használt képlet az általános siker és a záróvizsga eredményei alapján:

A beiratkozási pontok száma összesen (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI - általános siker a VI. Fokozat végén
VII - általános siker a VII. Évfolyam végén
VIII - általános siker a nyolcadik évfolyam végén
SJ - pontszám a szerb / anyanyelv tesztjén
MA - egy matematikai teszt eredménye
KT - az eredmény

Ez azt jelenti, hogy egy olyan diák, aki például a szerb nyelvű teszten 17 pontot szerzett, 11,05 pontot ér el a teszten. A vizsga során és annak végén elért eredmények pontos betekintése érdekében minden hallgatónak két adata lesz - a teszt eredményei és a teszten lévő pontok száma, azaz a teszt eredményei. a teszten elért számított pontszám.

» ...Kevesebb