Final exam

Final exam and enrollment in high school for the school year -

2023/24.2022/23.2021/22.2020/21.2019/20.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2023/24. godinu

- Calendar of activities.

- List of students to enroll in high schools.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...

Napomena: Roditelji pristupaju portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/ preko naloga za Moj esDnevnik. Preko portala će moći da provere podatke o detetu (učeniku), da prijave dete za prijemni ispit, da podnesu listu želja... Ukoliko postoji problem sa nalogom za esDnevnik, potrebno je obratiti se odeljenskom starešini.Final exam tests

Instructions for browsing:
Serbian language, Mathematics, Biology, Physics, Chemistry, Geography, History.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2022/23. godinu

- Calendar of activities.

- List of students to enroll in high schools.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...

Napomena: Roditelji pristupaju portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/ preko naloga za Moj esDnevnik. Preko portala će moći da provere podatke o detetu (učeniku), da prijave dete za prijemni ispit, da podnesu listu želja... Ukoliko postoji problem sa nalogom za esDnevnik, potrebno je obratiti se odeljenskom starešini.


Distribution of students by high schools and educational profiles


Summary display of wish lists


Final exam tests

Review Instructions:
Serbian (mother) language,  Croatian (maternal) language,  Mathematics,   Combined testThe letter to the Minister of Education of the Eighth Grade students.


Evaluacija probnog završnog ispita

Rezultati testova (prosek):
- Srpski nastavni jezik (8.b):
Maternji jezik: 12, 05 (najmanje: 6 - najviše: 18,5 bodova);
Matematika: 9,13 (4,5 - 18);
Kombinovani test:11,97 (8, - 15,5) i
Prosek odeljenja: 11,05.

- Hrvatski nastavni jezik (8.a):
Maternji jezik: 11,33 (najmanje: 10,5 - najviše: 12 bodova);
Matematika: 8,66 (7 - 10);
Kombinovani test: 13,33 (10 - 16) i
Prosek odeljenja: 11,10.

Prosek po predmetima:
- Maternji jezik: 11,69;
- Matematika: 8,85 i
- Kombinovani test: 12,65.

Kombinovani test (ukupno): biologija (8.a - 4, 8.b - 4,23), istorija (8.a - 2, 8.b - 0,8), geografija (8.a - 3,33, 8.b - 3,05), hemija (8.a - 2, 8.b - 2,1), fizika (8.a - 2, 8.b - 1,7).

Probni završni ispit

Probni završni ispit za učenike osmih razreda će se održati u petač i subotu, 25. i 26 marta.
- Test iz matematike je u petak, 25. marta, u 13:00 časova,
- Test iz maternjeg jezika je u subotu, 26. marta, u 9:00 časova i
- Kombinovani test je u subotu, 26 marta, u 11:30 časova.

Trial Final exam tests

1. Test the mother language:
Serbian language - Croatian language;
- Rating instructions:
Serbian language - Croatian language;
2. Test from mathematics;
- Rating instructions;
3. Combined test;
- Rating instructions.

Spisak učenika i obaveštenje o polaganju

 

Video uputstvo za upotrebu obrasca 41.


Enrollment of secondary school students for school year 2021/22.

Competition for enrollment in high schools (schools in Bačka Topola and Subotica are on pages 42 to 44);
- Supplement (1) Contest for Enrollment in Secondary Schools;
- Supplement (2) Contest for Enrollment in Secondary Schools;
- Competition for enrollment in high schools - second round (schools in Bačka Topola and Subotica are on pages 125 to 127);
- Competition for enrollment in high schools - third round (schools in Bačka Topola and Subotica are on pages 125 to 127).

- Calendar of activities.

- List of students to enroll in high schools.


Data on students, schools, educational profiles (occupations), Final exam...

My High School

Ministry of Education...

Tests from Previous Final...


Distribution of students in secondary schools


Wishlist


Points

The total number of points, all students, for secondary school enrollment.


Electronic (online) high school enrollment services

If, as a parent or other legal representative, you have an account on the Moj esDnevnik Portal or an account on the Electronic Identification Portal - eID.gov.rs, which accesses data from the esDnevnik, you can use the following electronic services for your child on the Moja srednja škola portal:

1. Submission of electronic application for taking entrance exams;
2. Submission of objections to the results of the final exam;
3. Submission of electronic wish list and
4. Submission of an electronic application for enrollment in high school.

1. Submission of electronic application for taking entrance exams

The time for submitting the Application for taking the entrance exam has expired.

2. Filing an objection to the results of the final exam

In the period from 10:00 to 18:00, on June 27, you can submit an Objection to the preliminary results of the final exam to the first instance commission.
In the period from 15:00 - June 28, to 16:00 - June 29, you can submit an Objection to the preliminary results of the final exam to the second instance commission.

3. Submission of electronic wish list

The period for submitting the electronic Wish list is from June 26 to July 3. During this period, the wish list may change; The user has the ability to: change the order of wishes in the list, add certain wishes, as well as delete certain wishes.
The deadline for submitting the paper form of the wish list in the primary school is July 3 and 4.

4. Submission of an electronic application for enrollment in high school

The period in which the electronic submission of the Application for enrollment in high school is possible is from July 12 at 8:00 AM to July 18 at 24:00 PM.

- View Detailed Calendar -

Translation: H.R.A.M.

Additional information

Dear parents,
1. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnici, koji se nalaze u inostranstvu i koji su autorizovani korisnici, mogu iz inostranstva da pristupaju Portalu i da elektronskim putem podnosu prigovore na privremene rezultate završnog ispita, listu opredeljenja (listu želja) i prijavu za upis u srednju školu.

2. Ukoliko je učenik obavio pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, podnošenje prijave za upis u srednju školu nije moguće obaviti elektronskim putem, preko Portala. Ovi učenici upis će obaviti neposredno u srednjoj školi, kada podnose i lekarsko uverenje koje je izdala neka od prethodno navedenih zdravstvenih ustanova. U periodu kada je moguće podneti listu opredeljenja (listu želja) elektronskim putem, ova informacija vidljiva je kada se u polju Naziv profila miš postavi na ikonicu sa stetoskopom. Ukoliko u polju Naziv profila postoji i uzvičnik, postavljanjem miša na tu ikonicu dobija se informacija da li je za taj profil potrebno položiti odgovarajući prijemni ispit ili ispuniti neki dodatni uslov.


Final exam tests

1. Test the mother language:
Serbian language - Croatian language;
- Rating instructions:
Serbian language - Croatian language;
2. Test from mathematics;
- Rating instructions;
3. Combined test;
- Rating instructions.


Letter to the Minister of Education to the Eighth Grade Students


Preparatory class

Preparatory class for the period 14 to 18 June.


Instructions for:

- President of the School Commission (video);

- Duty teachers (video);

- Use of identification labels (video);

- Classmates;

- Parents / (others) legal representatives;

- Students.


Medical examination

Lekarski pregled za izdavanje Potvrde o ispunjenosti zdravstvenih uslova za upis učenika u srednju školu će se obaviti u petak, 28. maja. Pregled će se obaviti u Službi za medicinu rada (Higijenski zavod), Doma zdravlja u Subotici i počeće u 7:00 časova.

» More...

Potrebno je učenici kod sebe imaju:
- Zahtev za lekarski pregled za upis učenika u srednje škole (upisati 5 (pet) želja različite obrazovne i kvaifikacione strukure, a koje će se (želje) naći i na originalnoj listi želja);
- Zdravstvenu knjižicu (overenu);
- Lični zdravstveni karton (ukoliko se karton već ne nalazi u školskom dispanzeru ili ambulantama Doma zdravlja Subotica) i ostalu Zdravstvenu dokumentaciju (nalazi očnog lekara i sl, ukoliko već nisu u kartonu) i
- Dokaz o uplati (nalog za uplatu, uplatnicu). *
Prisustvo razrednog starešine u školskom dispanzeru i medicini rada je obavezno.
Za upis u gimnaziju i obrazovne profile za koje to nije predviđeno Konkursom nije potrebno podnositi Potvrdu o ispunjenosti zdravstvenih uslova niti vršiti uplatu..

* Pri upisu dece u srednju školu, nalog za uplatu (uplatnicu) je potrebno popuniti sledećim podacima (na ime učenika): Primer uplatnice
- Iznos: 1.500,00 dinara;
- Svrha uplate: Troškovi izdavanja lekarskog uverenja radi upisa dece u srednju školu;
- Primalac: Dom zdravlja Subotica, Šandora Petefija 7, 24000 Subotica;
- Šifra plaćanja: 189;
- Broj računa: 840-766667-94;
- Poziv na broj: 8-1100.

» ...Less

Enrollment of secondary school students for school year 2020/21.

Competition for enrollment in high schools (schools in Bačka Topola and Subotica are on pages 41 to 43).
Supplement to the Competition for enrollment in high schools.

Instructions for students and parents.
Instruction for Class teachers.

Information on the website of the Ministry of Education about:

Final exam Student enrollment in high school

You can also find important information about enrolling in high schools at:

www.upis.mpn.gov.rs/.


Calendar of activities for the next period.


Distribution of students by secondary schools in the first round of enrollment (link).

Elektronski upis u srednje škole

Dokumenta za upis u srednju školu:
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Popunjen obrazac Prijave za upis u srednju školu;
- Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
- Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole;
- Uverenje o položenom Završnom ispitu;
- Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja) i
- Diplome o osvojenim nagradama (republička takmičenja i Vukova diploma).


Notice

Zbog nesigurne epidemiološke situacije provera Liste želja neće biti u prostorijama škole.
Proveru Liste želja uradite u nedelju, 5. jula u vremenu od 8:00 do 13:30 časova, upoređivanjem iskazanih želja na sajtu Upis učenika u srednje škole i Vašeg primerka Liste želja, koju ste ispunili u školi. Ukoliko niste u mogućnosti da to uradite na ovaj način, kontaktirajte odeljenskog starešinu telefonskim putem.
Ukoliko (slučajno) postoji nesaglasnost Liste želja sa bazom podataka na sajtu Upis učenika…, učenici (roditelji) obaveštavaju svog odeljenskog starešinu telefonskim putem, takođe, u nedelju, 5. jula u vremenu od 8:00 do 13:30 časova.
Učenik (roditelj) ne može da menja Listu želja, već samo - ukoliko „papirna verzija“ nije identična sa bazom podataka - ulaže prigovor za izmenu podataka.

Wish lists (official report).

Results with points.


Students taking the Final Exam


Tests

Solutions of the final exam tests from:

Serbian language;
Croatian language;
Mathematics and
Combined test.

Solutions to problems from the mock test of the Final Exam

Small calendar of enrollment activities

U Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2020/21. godinu objavljen je pregled svih obrazovnih profila, po područjima rada i trajanju obrazovanja, kao i broj mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Takođe, u Konkursu je objavljen i kalendar upisnih aktivnosti.
Učenici osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi, rešavanjem tri testa – iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test. Polaganje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće održano 17. juna od 9 do 11 časova, testa iz matematike 18. juna od 9 do 11 časova i rešavanje kombinovanog testa 19. juna od 9 do 11 časova, navodi se u Konkursu.
Na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

» More...

Privremene rezultate završnog ispita osnovne škole objaviće 23. juna do 8 časova. Ukoliko imaju žalbe na rezultate završnog ispita učenici mogu podneti u osnovnim školama 23. juna od 8 do 15 časova. Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim komisijama je 24. juna od 8 do 16 časova, a objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 28. juna do 8 časova.
Učenici liste želja podnose u matičnim osnovnim školama 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. Liste želja biće objavljene 4. jula, kada učenici mogu da provere tačnost liste želja, a Objavljivanje zvanične liste želja biće 5. jula do 12 časova.
Zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija objavljuje matična osnovna škola 7. jula do 24.00 časa. Kandidati koji su raspoređeni za upis u srednju školu obavljaju upis u srednju školu u koju su raspoređeni 08. i 09. jula od 8.00 do 15.00 časova.
Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče učenik koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

» ...Less


Instructions for use of identification stickers

Prilikom lekarskog pregleda za upis u srednje škole, potrebno je…

Zdravstvena knjižica;
Zahtev za lekarski pregled za upis učenika u srednje škole (upisati pet zanimanja, a ne naziv škole);
Uplatnica* (za Gimnaziju nije potreban lekarski pregled i uplata);
Zdravstveni karton (ako se ne nalazi u školskom dispanzeru i ambulantama Doma zdravlja);
Prisustvo razrednog starešine u školskom dispanzeru i medicini rada;
Zdravstvena dokumentacija (nalazi očnog lekara i sl, ukoliko već nisu u kartonu).

* Pri upisu dece u srednju školu, nalog za uplatu (uplatnicu) je potrebno popuniti sledećim podacima:

Iznos: 1.500,00 dinara;
Svrha uplate: Troškovi izdavanja lekarskog uverenja radi upisa dece u srednju školu;
Primalac: Dom zdravlja, Šandora Petefija 7, Subotica;
Šifra plaćanja: 165;
Broj računa: 840-766667-94;
Poziv na broj: 8-1100.


Enrollment of students in educational profiles according to the dual model

S obzirom da je za upis u školsku 2020/21. godinu Konkursom za upis učenika u srednju školu predviđen određen broj mesta za upis u obrazovne profile po dualnom modelu, utvrđen je dodatni postupak za prijavu o nameri učenika koji žele da upišu ova odeljenja. Ovaj postupak propisan je čl. 87-90. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, broj 76/20).

U skladu sa članom 5. stav 2. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, broj 76/20), pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova, po svim osnovama iz čl. 3. i 4. Pravilnika.

Podaci o učenicima koji nameravaju da izvrše upis u obrazovne profile po dualnom modelu evidentiraju se u matičnoj osnovnoj školi i.obaviće se od 04. do 09. juna.

» More...

Učenici koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu u skladu sa ovim pravilnikom, polažu završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Matična osnovna škola, na osnovu izjava učenika o nameri da izvrše upis u obrazovne profile po dualnom modelu, popunjava zbirnu tabelu sa podacima o učenicima koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu i dostavlja je Ministarstvu.

Podnošenjem ove prijave o nameri učenika koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu u matičnoj osnovnoj školi, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici ovih kandidata, potpisuju saglasnost da kandidat želi da prvenstveno upiše obrazovni profil po dualnom modelu. Podnošenje ove prijave o nameri ne ograničava učenika da iskaže želje za upis obrazovnih profila koji nisu po dualnom modelu.

U skladu sa članom 88. stav 3. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, prilikom rangiranja u odeljenjima za obrazovne profile po dualnom modelu, prvo se rangiraju kandidati koji su podneli prijavu o nameri za upis u obrazovne profile po dualnom modelu, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji nisu podneli prijavu o nameri za upis u obrazovne profile po dualnom modelu.

» ...Less


Upis u specijalizovane gimnazije i odeljenja kao i za srednje umetničke škole.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita (slanjem mejla ili direktno) obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine. Srednja škola obezbeđuje da se u periodu od 8 časova do 20 časova, na mejl adresu koja je navedena i potvrđena od strane škole, potvrđuje prijem prijave.

Konačan spisak lokacija gde će se obaviti prijemni ispit biće objavljen nakon izvršenih prijava i sagledavanja prostornih kapaciteta gimnazija koji obezbeđuju epidemiološku bezbednost kandidata.
Predaja sportske dokumentacije za Sportsku gimnaziju i odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport realizovaće se 8. i 9. juna u školama koje imaju ova odeljenja. Obrazac prijave i sportske dokumentacije tim gimnazijama biće blagovremeno dostavljen.

Detaljnije informacije se nalaze na sajtu Ministarstva prosvete.


Organizacija aktivnosti za učenike osmog razreda do kraja školske godine

Nastavna godina za učenike osmog razreda završava se u petak 05.06.2020. godine.

Učenici osmog razreda probni završni ispit polažu u utorak, 02.06.2020. godine, rešavanjem testa iz matematike.
Probni završni ispit realizuje se na sledeći način:
– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju najviše tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u jednom terminu, u periodu od 8 do 10 časova;
– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju više od tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u dva termina: prva grupa u periodu od 8 do 10 časova, druga grupa u periodu od 11 do 13 časova.
Učenici će preostala dva testa, odnosno test iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test moći da rešavaju kod kuće, kao još jedan vid pripreme za završni ispit, pa je potrebno da škola organizuje preuzimanje ovih testova od strane učenika u ponedeljak 01.06.2020. godine. Učenici će ova dva testa popunjena vratiti u školu 02.06.2020. godine i predati odeljenjskom starešini. Nastavnici odgovarajućih predmeta na časovima pripremne nastave daće učenicima povratnu informaciju u vezi sa predmetnim testovima.

Škola priprema raspored posebnih časova nastave po razredima, tako da u periodu od ponedeljka, 01.06.2020. godine do ponedeljka, 05.06.2020. godine, svakog radnog/nastavnog dana, predviđa odvojene termine časova za učenike osmog razreda, u trajanju od jedan i po sat.

Od srede, 03.06.2020. godine do ponedeljka, 15.06.2020. godine, škola organizuje pripremu za polaganje završnog ispita (pripremna nastava), u skladu sa iskazanim potrebama učenika, u trajanju od deset dana, u skladu sa zakonom.
Pripremna nastava organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit 17, 18. i 19.06.2020. godine.
Škola može da organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima prvog ciklusa pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti/teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti, na isti način kao i za učenike drugog ciklusa.


Obaveštenje o načinu i terminu održavanja za onlajn (online) testiranje - prvi probni test

Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:
22. aprila 2020. – test iz srpskog/maternjeg jezika
23. aprila 2020. – test iz matematike
24. aprila 2020. – kombinovani test
Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.
Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova.
Učenik će na početku svakog testa birati jezik na kojem radi test.

» More...

Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.
Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.
Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.
Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima. Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja. Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit.
Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.

Check out the video tutorial for connecting to the mojaucionica.gov.rs platform, which will be used for self-assessment of knowledge, that is, solving tasks, in the final exam:

» ...Less

Enrollment of secondary school students for school year 2019/20.

» More...

Rulebook on enrollment in secondary school for school year 2019/20.
Competition for enrollment in secondary schools for school year 2019/20.
(Schools in Subotica and Bačka Topola are on pages 332 to 391)
Supplement to the competition for enrollment in secondary schools for school year 2019/20.
Calendar of enrollment in secondary schools for school year 2019/20.

You can find all additional information related to enrollment of students in secondary schools, for school year 2019/20. here.


Final exam tests (scoring and grading instructions) from:

Mathernal language - Serbian
Mathernal language - Croatian
Mathematics
Combined test


Who can enroll in high school?

All students who complete elementary school and pass the final exam can continue their education through secondary education. In addition to secondary vocational schools (electrical engineering, mechanical engineering, construction, technical schools ...), there are also grammar schools and art schools. All students older than 17 can enroll in high school as part-time students, while students younger than 17 years of age enroll in secondary school as full-time students. Secondary school is not compulsory.

Professional help in choosing a school

Which high school to enroll in and what is the best school for you? When choosing a high school, it is very important to cling to your ambitions and personal preferences. We suggest that you contact a professional team of pedagogues and psychologists who can help you solve this problem. If you are not sure which school is best for you, we propose a test of professional orientation for enrollment in high school so that you can solve all the doubts with the assistance of a professional team.

Eligibility criteria

Ranking of pupils when enrolling in high school is done on the basis of points achieved through grade point average during elementary school (maximum 60) and points earned on the final exam (maximum 40). In order to enroll in specialized secondary schools, rankings also include the points that pupils have gained by participating and winning awards at some of the competitions at the national or international level.

Points for high school

The total number of points that will be taken into consideration when enrolling in secondary school is achieved based on the grade point average in school and the points earned on the final exam. It is possible to achieve a maximum of 60 points on grade point average in elementary school, while the final exam maximum score is 40 points.
Points obtained for grade point average are counted as follows:
• The grade point average of the sixth, seventh and eighth grades is multiplied by four,
• By adding these three numbers you get the amount of points for grade point average in school.
Calculation of points for enrollment in high schools
• The grade point average of the sixth to the eighth grade of the elementary school is expressed by the number of points in such a way that the overall GPA achieved at the end of the sixth, seventh and eighth grades is rounded to two decimal places, and then multiplied by four (4). Based on the general grade point average of the sixth to the eighth grade, the candidate can achieve a maximum of 60 points.
• The number of points awarded at the final exam is expressed in such a way that the number of points scored in the test from the Serbian, or mother tongue and Mathematics is multiplied by the number thirteen (13) and the resulting number is then divided by the number ten (10) and rounded to two decimal places. The number of points scored on the combined test is multiplied by the number fourteen (14) and divides the resulting number is then divided by the number ten (10) and rounded to two decimal places, so the candidate can win a maximum of 40 points in the final exam.

The final exam lasts for three days:

• First day - Serbian, or mother tongue
• Second day - Mathematics
• Third day - combined test (tasks in Biology, Physics, Chemistry, History and Geography)
Maximum score on all three tests is 40 points. Maximum score in Mathematics and Serbian language test is 13 points, and in combined test 14 points. This type of scoring applies from school year 2017/18.
Students can also earn extra points if they win prizes in eighth-grade competitions.

Points achieved through ranking at international competitions:

• First place - 12 points;
• Second place - 10 points and
• Third place - 8 points.

Points achieved through ranking at state competitions:

• First place - 6 points;
• Second place - 4 points and
• Third place - 2 points.
If a student achieves more awards in the same subject, the one with more points is counted.
If the students have the same number of points, the ones who hold the diploma "Vuk Karadzic" or have won several awards at the competitions and, in the end, those who have won more points in the final exam, have the advantage.

Enrollment in music schools, art schools and grammar schools for talents

All students who want to enroll in a musical, ballet or design school, a grammar school for gifted students such as philological, physical and mathematical, a school where a part of teaching process takes place in a foreign language and a school for talented students (a music school for talents in Cuprija ), also take a special entrance exam, which is held before the final exam, where talent and knowledge are evaluated in the area in which they want to continue their education.
Students who want to enroll in sports gymnasium are exempted from the entrance examination. Instead, they need to get a certificate of accomplished sports success.

Enrollment procedure in high school

After the results of the final exam have been published, each student calculates the number of points with which they apply for enrollment in one of the schools. The next step is to create a wish list where each student enrolls the school and profile for which he/she showed the most interest. As for the first wish, students enter the profile for which they have the most interests, the other is the profile for which they are less interested, the third even less, etc. The order of written schools is important because the student will be placed in the first school for which he has enough points. Some of the recommendations are to include at least ten schools on the list, and twenty is the highest possible number. See the example of the completed wish list here.
When filling in the list, the first step is to sign in the educational profile code and it is copied from the Competition published by the Ministry of Education, just as it is written there. One of the common mistakes is the writing of letters in the Cyrillic script although it is written in the Latin script. After filling in the list, make sure that the code is exactly written.
When filling in the list, it is necessary to look at how many students in the previous years had points when enrolling certain profiles, which gives a clearer picture of the chances of a child enrolling into some of the desired profiles.
It is important to emphasize that there is no universal table or the exact number of points needed to enroll students in one of the profiles, but it depends on students' interest and the number of points they have won.
Following the submission of the wish list, the ranking of the students, that is, the order of candidates for enrollment in secondary schools is awaited.
You can see the schedule of all enrollment events here.

Documents required for enrollment in high school

After publishing the results and finding out which school the students are to enroll, the next step is to hand in documents for enrollment in high school.
The required documents are:
• Birth certificate;
• Filled application form for enrollment in high school;
• Primary Education Completion Certificate
• Diplomas of the last three grades;
• Final Exam Completion Certificate;
• Medical certificate (for certain educational profiles);
• Competition certificates/diplomas

You can find all additional information related to enrollment of students in secondary schools, for school year 2019/20. here.

» ...Less

Translation: Miroslav Rauš

Upute za polaganje ispita


Notice for students regarding the final exam

1. The final exam - mother tongue test will take place on June 17, 2019 (Monday) at 09.00 am; Maths test will take place on June 18th (Tuesday) at 9.00 am, the combined test will take place on June 19, 2019 (Wednesday) at 09.00 am in the school gym and one classroom;
2. Allowed implements for students:
1) FOR MOTHER TONGUE –pen,pencil and rubber,
2) FOR MATHS - pen, pencil, rubber, triangle, ruler and compasses;
3) FOR COMBINED TEST - pen,pencil and rubber;
3. During all the days of the final examination, the student must have a stamped report book with a glued and stamped photograph and a registered student number (student code);
4. In the room where the exam is taken, the student sits in a place marked with a number corresponding to the number from the student list;
5. Students are obliged to come to school, not later than 60 minutes before the final exam, for a short meeting with the the class teacher before they are placed in a room where they will take the final exam;
6. Concerning personal belongings, students can only bring water / refreshing beverage into the room and all other things must be put in a special place during the exam.


Uputе za odjeljenjske starješine

Odeljenjske starešine imaju obavezu da:

 • Blagovremeno upoznaju učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike sa načinom sprovođenja završnog ispita, pravima i obavezama učenika, pravilima ponašanja i drugim pitanjima značajnim za završni ispit.
 • Blagovremeno unesu ocene osmog razreda u matičnu knjigu.
 • Provere lične podatke i ocene iz šestog, sedmog i osmog razreda kada liste sa ovim podacima budu vraćene školama iz centralne baze.
 • Blagovremeno dostave eventualne ispravke školskoj komisiji.
 • Obaveste učenike da je za određene obrazovne profile potrebno odgovarajuće lekarsko uverenje.
 • Provere da li su okružnoj komisiji prijavljeni blizanci, učenici sa zdravstvenim problemima, učenici koji su završili osnovno obrazovanje i vaspitanje ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi i učenici koji nastavu pohađaju po IOP-u u skladu sa Smernicama za planiranje, organizovanje i sprovođenje završnog ispita na kraju obaveznog obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.
 • Provere da li svi učenici imaju overenu fotografiju u đačkoj knjižici i upisan identifikacioni broj učenika ispod fotografije.
 • Blagovremeno, i više puta, podsete učenike da na ispit ponesu svoje đačke knjižice i potreban pribor (za srpski, odnosno maternji jezik i kombinovani test – grafitnu i plavu hemijsku olovku i gumicu; za matematiku – grafitnu i plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar).
 • U dane polaganja ispita budu ispred škole u 08,00 časova, okupe učenike i provere da li su poneli đačke knjižice i sav potreban pribor. Odeljenjske starešine ne mogu ulaziti u prostorije za polaganje i pregledanje testova za vreme testiranja.
 • Obaveste učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o načinu obrade i prikazivanja rezultata na završnom ispitu, tako što ih obaveštavaju o sledećem:
 • Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.

» More

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda
VII – opšti uspeh na kraju VII razreda
VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda
SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika
MA – rezultat na testu iz matematike
KT – rezultat na kombinovanom testu

U vreme predaje i provere lista želja budu u prostorijama škole od 08,00 do 15,00 časova kako bi pomogli učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u popunjavanju lista želja. Odeljenjske starešine treba da provere da li su liste želja tačno popunjene (obraćajući posebnu pažnju na šifru obrazovnog profila) i da li su potpisane od strane roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i da ih proslede na potpis predsedniku školske komisije.

» Less


Upute za roditelje (druge zakonske zastupnike)

 • Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda.
 • Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test.
 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.
 • Učenici treba da dođu u školu u 08,15 časova sva tri dana polaganja ispita;
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.
 • Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.
 • Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima.
 • Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 09,45 časova i u periodu od 10,45 do 11,00 časova.
 • Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.
 • Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.
 • Roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima zabranjeno je da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita.
 • U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik u obavezi je da to prijavi odeljenjskom starešini do 08,00 časova na dan polaganja.
 • Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju.
 • Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» More

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:

 • Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.
 • Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.
 • U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda
VII – opšti uspeh na kraju VII razreda
VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda
SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika
MA – rezultat na testu iz matematike
KT – rezultat na kombinovanom testu

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na testu iz srpskog jezika ostvariti 11,05 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

» Less


Upute za učenike

 • Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom koji se uređuje obrazovanje odraslih.
 • Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg kombinovani test.
 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.
 • Ispit tri dana počinje u 09,00 časova i traje 120 minuta.
 • Učenici su dužni da u školu dođu u 08,15 časova sva tri dana održavanja ispita.
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trugao i šestar.
 • Učenici se raspoređuju u prostorije u kojima se polaže ispit prema unapred utvrđenim spiskovima učenika koji su istaknuti na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu u školi, tako da redni broj učenika na Jedinstvenom spisku učenika odgovara rednom broju klupe u kojoj će učenik sedeti.
 • Učenik rešava test prema uputstvima datim od strane dežurnih nastavnika i prema uputstvu za izradu testa koje je štampano na samom testu.
 • Preporučljivo je da učenici odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće priznavati pri bodovanju.
 • Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Učenici su dužni da, na za to predviđeno mesto, odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i sl. osim vode/osvežavajućeg napitka.
 • Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima i ometanje drugih učenika. Učenici će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru na ispitu i uputstva data od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.
 • Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.
 • Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 09,45 časova i u periodu od 10,45 do 11,00 časova.
 • Kada učenici završe izradu testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da posle predaje testa, napuste prostor tako da ne remete rad drugih učenika.
 • Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» More

Prilikom provere rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu učenici treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.
Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda
VII – opšti uspeh na kraju VII razreda
VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda
SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika
MA – rezultat na testu iz matematike
KT – rezultat na kombinovanom testu

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na testu iz srpskog jezika ostvariti 11,05 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

» Less