Abschlussprüfung

Abschlussprüfung und Anmeldung in der High School für das Schuljahr -

2023/24.2022/23.2021/22.2020/21.2019/20.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2022/23. godinu

- Aktivitätenkalender.

- Liste der Schüler, die sich an High Schools anmelden.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...

Napomena: Roditelji pristupaju portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/ preko naloga za Moj esDnevnik. Preko portala će moći da provere podatke o detetu (učeniku), da prijave dete za prijemni ispit, da podnesu listu želja... Ukoliko postoji problem sa nalogom za esDnevnik, potrebno je obratiti se odeljenskom starešini.Abschlussprüfungstests

Anweisungen zum Surfen:
Serbische Sprache, Mathematik, Biologie, Physik, Chemie, Erdkunde, Geschichte.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2022/23. godinu

- Aktivitätenkalender.

- Liste der Schüler, die sich an High Schools anmelden.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...

Napomena: Roditelji pristupaju portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/ preko naloga za Moj esDnevnik. Preko portala će moći da provere podatke o detetu (učeniku), da prijave dete za prijemni ispit, da podnesu listu želja... Ukoliko postoji problem sa nalogom za esDnevnik, potrebno je obratiti se odeljenskom starešini.


Vertrieb von Schülern durch High Schools und Bildungsprofile


Zusammenfassende Anzeige der Wunschlisten


Abschlussprüfungstests

Überprüfung Anweisungen:
Serbische (Mutter) Sprache,  Kroatische (mütterliche) Sprache,  Mathematik,   Kombinierter TestDer Brief an den Bildungsminister der Schüler der achten Klasse.


Evaluacija probnog završnog ispita

Rezultati testova (prosek):
- Srpski nastavni jezik (8.b):
Maternji jezik: 12, 05 (najmanje: 6 - najviše: 18,5 bodova);
Matematika: 9,13 (4,5 - 18);
Kombinovani test:11,97 (8, - 15,5) i
Prosek odeljenja: 11,05.

- Hrvatski nastavni jezik (8.a):
Maternji jezik: 11,33 (najmanje: 10,5 - najviše: 12 bodova);
Matematika: 8,66 (7 - 10);
Kombinovani test: 13,33 (10 - 16) i
Prosek odeljenja: 11,10.

Prosek po predmetima:
- Maternji jezik: 11,69;
- Matematika: 8,85 i
- Kombinovani test: 12,65.

Kombinovani test (ukupno): biologija (8.a - 4, 8.b - 4,23), istorija (8.a - 2, 8.b - 0,8), geografija (8.a - 3,33, 8.b - 3,05), hemija (8.a - 2, 8.b - 2,1), fizika (8.a - 2, 8.b - 1,7).

Probni završni ispit

Probni završni ispit za učenike osmih razreda će se održati u petač i subotu, 25. i 26 marta.
- Test iz matematike je u petak, 25. marta, u 13:00 časova,
- Test iz maternjeg jezika je u subotu, 26. marta, u 9:00 časova i
- Kombinovani test je u subotu, 26 marta, u 11:30 časova.

Abschlussprüfung Tests

1. Muttersprache-Test:
Serbische Sprache - Kroatische Sprache;
- Rating-Anweisungen:
Serbische Sprache - Kroatische Sprache;
2. Test von Mathematik;
- Rating-Anweisungen;
3. Kombinierter Test;
- Rating-Anweisungen.

Spisak učenika i obaveštenje o polaganju

 

Video uputstvo za upotrebu obrasca 41.


Einschreibung von Schülern für das Schuljahr 2021/22. Jahr

Wettbewerb um die Einschreibung an Gymnasien (Schulen in Bačka Topola und Subotica finden Sie auf den Seiten 42 bis 44);
- Ergänzung (1) Bedingungen für die Anmeldung der Highschool;
- Ergänzung (2) Bedingungen für die Anmeldung der Highschool;
- Wettbewerb um die Einschreibung an Gymnasien - zweite Runde (Schulen in Bačka Topola und Subotica finden Sie auf den Seiten 125 bis 127);
- Wettbewerb um die Einschreibung an Gymnasien - dritte Runde (Schulen in Bačka Topola und Subotica finden Sie auf den Seiten 125 bis 127).

- Aktivitätenkalender.

- Liste der Schüler, die sich an High Schools anmelden.


Daten zu Studenten, Schulen, Bildungsprofilen (Berufen), Abschlussprüfung...

Meine High School

Bildungsministerium...

Tests aus Früheren Ausführungen...


Verteilung der Schüler in Sekundarschulen


Wunschliste


Punkte

Gesamtzahl der Punkte, alle Schüler, um sich an der High School anzumelden.


Electronic (online) Anmeldedienstleistungen in High Schools

Ukoliko kao roditelj ili drugi zakonski zastupnik imate nalog na Portalu Moj esDnevnik ili nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju – eID.gov.rs, kojim pristupate podacima iz esDnevnika, možete na portalu Moja srednja škola iskoristiti sledeće elektronske usluge za svoje dete:

1. Podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita;
2. Podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita;
3. Podnošenje elektronske liste želja i
4. Podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu.

1. Podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita

Vreme za podnošenje Prijave za polaganje prijemnog ispita je istekao.

2. Podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita

U periodu od 10:00 do 18:00 časova, 27. juna, možete podneti Prigovor na preliminarne rezultate završnog ispita prvostepenoj komisiji.
U periodu od 15:00 časova - 28. juna, do 16:00 časova, 29. juna, možete podneti Prigovor na preliminarne rezultate završnog ispita drugostepenoj komisiji.

3. Podnošenje elektronske liste želja

Period za podnošenje elektronske Liste želja je od 26. juna do 3. jula. U ovom periodu lista želja se može promeniti; Korisnik ima mogućnost da: promeni redosled želja na listi, da doda određene želje, kao i da obriše određene želje.
Termin za predaju papirnog obrasca liste želja u matičnoj osnovnoj školi je 3. i 4. juli.

4. Podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

Period u kome je moguće elektronsko podnošenje Prijave za upis u srednju školu je od 12. jula u 8:00 časova do 18. jula u 24:00 časa.

- Detaillierter Kalender anzeigen -

Zusätzliche Information

Liebe Eltern,
1. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnici, koji se nalaze u inostranstvu i koji su autorizovani korisnici, mogu iz inostranstva da pristupaju Portalu i da elektronskim putem podnosu prigovore na privremene rezultate završnog ispita, listu opredeljenja (listu želja) i prijavu za upis u srednju školu.

2. Ukoliko je učenik obavio pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, podnošenje prijave za upis u srednju školu nije moguće obaviti elektronskim putem, preko Portala. Ovi učenici upis će obaviti neposredno u srednjoj školi, kada podnose i lekarsko uverenje koje je izdala neka od prethodno navedenih zdravstvenih ustanova. U periodu kada je moguće podneti listu opredeljenja (listu želja) elektronskim putem, ova informacija vidljiva je kada se u polju Naziv profila miš postavi na ikonicu sa stetoskopom. Ukoliko u polju Naziv profila postoji i uzvičnik, postavljanjem miša na tu ikonicu dobija se informacija da li je za taj profil potrebno položiti odgovarajući prijemni ispit ili ispuniti neki dodatni uslov.


Abschlussprüfung Tests

1. Muttersprache-Test:
Serbische Sprache - Kroatische Sprache;
- Rating-Anweisungen:
Serbische Sprache - Kroatische Sprache;
2. Test von Mathematik;
- Rating-Anweisungen;
3. Kombinierter Test;
- Rating-Anweisungen.


Brief an den Bildungsminister an die achten Studenten der achten Klasse


Vorbereitungsklasse

Vorbereitungsklasse für den Zeitraum 14 bis 18. Juni.


Anweisungen für:

- Präsident der Schulkommission (video);

- Dienstlehrer (video);

- Verwendung von Identifikationsetiketten (video);

- Klassenkameraden;

- Eltern / (andere) Rechtsvertreter;

- Studenten.


Medizinische Untersuchung

Lekarski pregled za izdavanje Potvrde o ispunjenosti zdravstvenih uslova za upis učenika u srednju školu će se obaviti u petak, 28. maja. Pregled će se obaviti u Službi za medicinu rada (Higijenski zavod), Doma zdravlja u Subotici i počeće u 7:00 časova.

» Mehr…

Potrebno je učenici kod sebe imaju:
- Zahtev za lekarski pregled za upis učenika u srednje škole (upisati 5 (pet) želja različite obrazovne i kvaifikacione strukure, a koje će se (želje) naći i na originalnoj listi želja);
- Zdravstvenu knjižicu (overenu);
- Lični zdravstveni karton (ukoliko se karton već ne nalazi u školskom dispanzeru ili ambulantama Doma zdravlja Subotica) i ostalu Zdravstvenu dokumentaciju (nalazi očnog lekara i sl, ukoliko već nisu u kartonu) i
- Dokaz o uplati (nalog za uplatu, uplatnicu). *
Prisustvo razrednog starešine u školskom dispanzeru i medicini rada je obavezno.
Za upis u gimnaziju i obrazovne profile za koje to nije predviđeno Konkursom nije potrebno podnositi Potvrdu o ispunjenosti zdravstvenih uslova niti vršiti uplatu..

* Pri upisu dece u srednju školu, nalog za uplatu (uplatnicu) je potrebno popuniti sledećim podacima (na ime učenika): Primer uplatnice
- Iznos: 1.500,00 dinara;
- Svrha uplate: Troškovi izdavanja lekarskog uverenja radi upisa dece u srednju školu;
- Primalac: Dom zdravlja Subotica, Šandora Petefija 7, 24000 Subotica;
- Šifra plaćanja: 189;
- Broj računa: 840-766667-94;
- Poziv na broj: 8-1100.

» …Weniger

Einschreibung von Schülern für das Schuljahr 2020/21. Jahr

Wettbewerb um die Einschreibung an Gymnasien (Schulen in Bačka Topola und Subotica finden Sie auf den Seiten 41 bis 43).
Ergänzung zum Wettbewerb um die Einschreibung an Gymnasien.

Anleitung für Schüler und Eltern.
Anleitung für Klassenälteste.

Informationen auf der Website des Bildungsministeriums über:

Abschlussprüfung Einschreibung von Schülern in die High School

Sie können auch wichtige Informationen über die Einschreibung in Schulen finden Sie unter:

www.upis.mpn.gov.rs/.


Aktivitätskalender für den nächsten Zeitraum.


Verteilung der Schüler nach weiterführenden Schulen in der ersten Einschreibungsrunde (link).

Elektronski upis u srednje škole

Dokumenta za upis u srednju školu:
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Popunjen obrazac Prijave za upis u srednju školu;
- Svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
- Svedočanstva poslednja tri razreda osnovne škole;
- Uverenje o položenom Završnom ispitu;
- Lekarsko uverenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja) i
- Diplome o osvojenim nagradama (republička takmičenja i Vukova diploma).


Beachten

Zbog nesigurne epidemiološke situacije provera Liste želja neće biti u prostorijama škole.
Proveru Liste želja uradite u nedelju, 5. jula u vremenu od 8:00 do 13:30 časova, upoređivanjem iskazanih želja na sajtu Upis učenika u srednje škole i Vašeg primerka Liste želja, koju ste ispunili u školi. Ukoliko niste u mogućnosti da to uradite na ovaj način, kontaktirajte odeljenskog starešinu telefonskim putem.
Ukoliko (slučajno) postoji nesaglasnost Liste želja sa bazom podataka na sajtu Upis učenika…, učenici (roditelji) obaveštavaju svog odeljenskog starešinu telefonskim putem, takođe, u nedelju, 5. jula u vremenu od 8:00 do 13:30 časova.
Učenik (roditelj) ne može da menja Listu želja, već samo - ukoliko „papirna verzija“ nije identična sa bazom podataka - ulaže prigovor za izmenu podataka.

Wunschliste (offizieller Bericht).

Endergebnisse mit Punkten.


Studenten, die die Abschlussprüfung ablegen


Tests

Lösungen der Abschlussprüfung Tests aus:

Serbische Sprache;
Kroatische Sprache;
Mathematik und
Kombinierter Test.

Lösungen für Probleme aus dem Mock-Test der Abschlussprüfung

Kleiner Kalender mit Registrierungsaktivitäten

U Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2020/21. godinu objavljen je pregled svih obrazovnih profila, po područjima rada i trajanju obrazovanja, kao i broj mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Takođe, u Konkursu je objavljen i kalendar upisnih aktivnosti.
Učenici osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi, rešavanjem tri testa – iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test. Polaganje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće održano 17. juna od 9 do 11 časova, testa iz matematike 18. juna od 9 do 11 časova i rešavanje kombinovanog testa 19. juna od 9 do 11 časova, navodi se u Konkursu.
Na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

» Mehr…

Privremene rezultate završnog ispita osnovne škole objaviće 23. juna do 8 časova. Ukoliko imaju žalbe na rezultate završnog ispita učenici mogu podneti u osnovnim školama 23. juna od 8 do 15 časova. Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim komisijama je 24. juna od 8 do 16 časova, a objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 28. juna do 8 časova.
Učenici liste želja podnose u matičnim osnovnim školama 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. Liste želja biće objavljene 4. jula, kada učenici mogu da provere tačnost liste želja, a Objavljivanje zvanične liste želja biće 5. jula do 12 časova.
Zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija objavljuje matična osnovna škola 7. jula do 24.00 časa. Kandidati koji su raspoređeni za upis u srednju školu obavljaju upis u srednju školu u koju su raspoređeni 08. i 09. jula od 8.00 do 15.00 časova.
Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče učenik koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

» …Weniger


Gebrauchsanweisung für Identifikationsaufkleber

Prilikom lekarskog pregleda za upis u srednje škole, potrebno je…

Zdravstvena knjižica;
Zahtev za lekarski pregled za upis učenika u srednje škole (upisati pet zanimanja, a ne naziv škole);
Uplatnica* (za Gimnaziju nije potreban lekarski pregled i uplata);
Zdravstveni karton (ako se ne nalazi u školskom dispanzeru i ambulantama Doma zdravlja);
Prisustvo razrednog starešine u školskom dispanzeru i medicini rada;
Zdravstvena dokumentacija (nalazi očnog lekara i sl, ukoliko već nisu u kartonu).

* Pri upisu dece u srednju školu, nalog za uplatu (uplatnicu) je potrebno popuniti sledećim podacima:

Iznos: 1.500,00 dinara;
Svrha uplate: Troškovi izdavanja lekarskog uverenja radi upisa dece u srednju školu;
Primalac: Dom zdravlja, Šandora Petefija 7, Subotica;
Šifra plaćanja: 165;
Broj računa: 840-766667-94;
Poziv na broj: 8-1100.


Einschreibung von Studierenden in Bildungsprofile nach dem dualen Modell

S obzirom da je za upis u školsku 2020/21. godinu Konkursom za upis učenika u srednju školu predviđen određen broj mesta za upis u obrazovne profile po dualnom modelu, utvrđen je dodatni postupak za prijavu o nameri učenika koji žele da upišu ova odeljenja. Ovaj postupak propisan je čl. 87-90. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, broj 76/20).

U skladu sa članom 5. stav 2. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, broj 76/20), pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova, po svim osnovama iz čl. 3. i 4. Pravilnika.

Podaci o učenicima koji nameravaju da izvrše upis u obrazovne profile po dualnom modelu evidentiraju se u matičnoj osnovnoj školi i.obaviće se od 04. do 09. juna.

» Mehr…

Učenici koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu u skladu sa ovim pravilnikom, polažu završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Matična osnovna škola, na osnovu izjava učenika o nameri da izvrše upis u obrazovne profile po dualnom modelu, popunjava zbirnu tabelu sa podacima o učenicima koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu i dostavlja je Ministarstvu.

Podnošenjem ove prijave o nameri učenika koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu u matičnoj osnovnoj školi, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici ovih kandidata, potpisuju saglasnost da kandidat želi da prvenstveno upiše obrazovni profil po dualnom modelu. Podnošenje ove prijave o nameri ne ograničava učenika da iskaže želje za upis obrazovnih profila koji nisu po dualnom modelu.

U skladu sa članom 88. stav 3. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, prilikom rangiranja u odeljenjima za obrazovne profile po dualnom modelu, prvo se rangiraju kandidati koji su podneli prijavu o nameri za upis u obrazovne profile po dualnom modelu, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji nisu podneli prijavu o nameri za upis u obrazovne profile po dualnom modelu.

» …Weniger


Upis u specijalizovane gimnazije i odeljenja kao i za srednje umetničke škole.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita (slanjem mejla ili direktno) obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine. Srednja škola obezbeđuje da se u periodu od 8 časova do 20 časova, na mejl adresu koja je navedena i potvrđena od strane škole, potvrđuje prijem prijave.

Konačan spisak lokacija gde će se obaviti prijemni ispit biće objavljen nakon izvršenih prijava i sagledavanja prostornih kapaciteta gimnazija koji obezbeđuju epidemiološku bezbednost kandidata.
Predaja sportske dokumentacije za Sportsku gimnaziju i odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport realizovaće se 8. i 9. juna u školama koje imaju ova odeljenja. Obrazac prijave i sportske dokumentacije tim gimnazijama biće blagovremeno dostavljen.

Detaljnije informacije se nalaze na sajtu Ministarstva prosvete.


Organizacija aktivnosti za učenike osmog razreda do kraja školske godine

Nastavna godina za učenike osmog razreda završava se u petak 05.06.2020. godine.

Učenici osmog razreda probni završni ispit polažu u utorak, 02.06.2020. godine, rešavanjem testa iz matematike.
Probni završni ispit realizuje se na sledeći način:
– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju najviše tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u jednom terminu, u periodu od 8 do 10 časova;
– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju više od tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u dva termina: prva grupa u periodu od 8 do 10 časova, druga grupa u periodu od 11 do 13 časova.
Učenici će preostala dva testa, odnosno test iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test moći da rešavaju kod kuće, kao još jedan vid pripreme za završni ispit, pa je potrebno da škola organizuje preuzimanje ovih testova od strane učenika u ponedeljak 01.06.2020. godine. Učenici će ova dva testa popunjena vratiti u školu 02.06.2020. godine i predati odeljenjskom starešini. Nastavnici odgovarajućih predmeta na časovima pripremne nastave daće učenicima povratnu informaciju u vezi sa predmetnim testovima.

Škola priprema raspored posebnih časova nastave po razredima, tako da u periodu od ponedeljka, 01.06.2020. godine do ponedeljka, 05.06.2020. godine, svakog radnog/nastavnog dana, predviđa odvojene termine časova za učenike osmog razreda, u trajanju od jedan i po sat.

Od srede, 03.06.2020. godine do ponedeljka, 15.06.2020. godine, škola organizuje pripremu za polaganje završnog ispita (pripremna nastava), u skladu sa iskazanim potrebama učenika, u trajanju od deset dana, u skladu sa zakonom.
Pripremna nastava organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit 17, 18. i 19.06.2020. godine.
Škola može da organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima prvog ciklusa pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti/teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti, na isti način kao i za učenike drugog ciklusa.


Obaveštenje o načinu i terminu održavanja za onlajn (online) testiranje - prvi probni test

Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:

22. aprila 2020. – test iz srpskog/maternjeg jezika
23. aprila 2020. – test iz matematike
24. aprila 2020. – kombinovani test
Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.
Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova.
Učenik će na početku svakog testa birati jezik na kojem radi test.

» Mehr…

Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.
Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.
Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.
Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima. Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja. Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit.
Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.

Schauen Sie sich das Video-Tutorial an, um eine Verbindung zur Plattform mojaucionica.gov.rs herzustellen, die zur Selbsteinschätzung des Wissens, dh zum Lösen von Aufgaben, in der Abschlussprüfung verwendet wird:

» …Weniger

Einschreibung von Schülern für das Schuljahr 2019/20. Jahr

» Више...

Правилиник о упису у средњу школу за школску 2019/20. годину
Конкурс за упис у средње школе за школску 2019/20. годину
(Школе у Суботици и Бачкој Тополи су на странама 332 до 391)
Dopuna konkursa za upis u srednje škole za školsku 2019/20. godinu
Календар уписа у средње школе за школску 2019/20. годину

Све додатне информације везане за упис ученика у средње школе, за школску 2019/20. годину, пронаћи ћете и на овој адреси.


Abschlusstests (Punkte- und Essanweisungen) von:

Muttersprache - Serbisch
Muttersprache - Kroatisch
Mathematik
Kombinierter Test


Ко може да упише средњу школу?

Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање. Поред средњих стручних школа (електротехника, машинство, грађевинарство, техничке школе…) постоје још и гимназија и уметничке школе. Сви ученици старији од 17 година могу да обаве упис у средњу школу у као ванредни ученици, док млађи од 17 година уписују средњу школу као редовни ученици. Средња школа није обавезна.

Стручна помоћ приликом избора школе

Коју средњу школу уписати и која је средња школа најбоља за вас? Приликом избора средње школе веома је важно да се поклопе ваше амбиције и личне склоности. Предлажемо вам да се обратите стручном тиму педагога и психолога који вам могу помоћи да тај проблем решите. Уколико нисте сигурни која школа је најбоља за вас, предлажемо вам тест професионалне оријентације за упис у средњу школу, како би уз асистенцију стручног тима решили све недоумице око избора.

Критеријуми

Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 60) и бодова стечених на малој матури (максимално 40). За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања узимају се и бодови које су ученици стекли учествовањем и освајањем награда на неком од такмичења на државном или међународном нивоу.

Бодови за средње школе

Укупан број бодова који ће се узети у разматрање приликом уписа у средњу школу остварује се на основу успеха у школи и бодова које носи мала матура. На основу успеха у школи могуће је остварити укупно 60 бодова, док мала матура носи максимално 40 бодова.
Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:
• успех из шестог, седмог и осмог разреда множи се са четири,
• сабирањем ова три броја добија се износ бодова за успех у школи.
Рачунање бодова за упис у средње школе
• Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).
На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.
• Број бодова освојен на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова.

Завршни испит траје три дана:

• Први дан – српски, односно матерњи језик
• Други дан – математика
• Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)
Сва три теста носе максимално 40 бодова. Тест из математике и српског језика по 13, а комбиновани тест 14 бодова. Овакав начин бодовања примењује се од школске 2017/18. године.
Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.

Успеси на међународним такмичењима доносе бодова:

• Прво место – 12 бодова;
• Друго место – 10 бодова и
• Треће место – 8 бодова.

Успеси на републичким такмичењима доносе бодова:

• Прво место – 6 бодова;
• Друго место – 4 бодова и
• Треће место – 2 бода.
Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.
Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте

Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе одвија на страном језику и школу за талентоване ученике (музичка школа за таленте у Ћуприји), полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање.
Ученици који желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу потврду о оствареним спортским успесима.

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа. Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише. Пример попуњене листе жеља погледајте овде.
Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из Конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана.
Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила.
Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од интересовања ученика као и броја бодова које су освојили.
Након предавања листе жеља, чека се распоред ученика, односно редослед кандидата за упис у средње школе.
Термине свих уписних дешавања можете погледати овде.

Документа потребна за упис у средњу школу

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.
Потребна документа су:
• Извод из матичне књиге рођених;
• Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу;
• Сведочанство о завршеној основној школи;
• Сведочанства последња три разреда основне школе;
• Уверење о положеном завршном испиту;
• Сведочанства последња три разреда основне школе;
• Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања) и
• Дипломе о освојеним наградама.

Све додатне информације везане за упис ученика у средње школе, за школску 2019/20. годину, пронаћи ћете и на овој адреси.

» ...Мање

Upute za polaganje ispita


Obavijest za učenike o Završnom ispitu

 1. Završni ispit maternjeg jezika je 17. lipnja (ponedjeljak) u 09.00 sati; iz matematike, 18. lipnja (utorak), u 09.00 sati, a kombinirani test bit će 19. lipnja 2019. (srijeda) godine s početkom u 09.00 sati u dvorani za tjelesni odgoj škole i još jednoj učionici;
 2. Dopušteni pribor za učenike:
  - ZA MATERNJI JEZIK - grafitna i kemijska olovka, guma;
  -
  ZA MATEMATIKU - grafitna olovka, kemijska olovka, guma, trokut, lenjir i šestar;
  -
  ZA KOMBINIRANI TEST - grafitna i kemijska olovka, guma;
 3. Za sve dane kada polaže Završni ispit, učenik mora imati ovjerenu đačku knjižicu sa zalijepljenom i ovjerenom fotografijom i identifikacijskim brojem učenika (šifra učenika);
 4. U prostoriji gdje se polaže ispit, učenik sjedi na mjestu s rednim brojem koji odgovara rednom broju s popisa učenika;
 5. Učenici su u obvezi doći u školu, najkasnije 60 minuta prije početka Završnog ispita, na kratki razgovor s odjeljenskim starešinom, prije nego što se rasporede u prostoriju u kojoj će polagati Završni ispit;
 6. Od osobnih stvari na Završni ispit, može se unijeti samo voda/osvježavajući napitak, a sve druge stvari moraju biti ostavljene na posebno mjesto tijekom ispita.

Uputе za odjeljenjske starješine

Odeljenjske starešine imaju obavezu da:

 • Blagovremeno upoznaju učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike sa načinom sprovođenja završnog ispita, pravima i obavezama učenika, pravilima ponašanja i drugim pitanjima značajnim za završni ispit.
 • Blagovremeno unesu ocene osmog razreda u matičnu knjigu.
 • Provere lične podatke i ocene iz šestog, sedmog i osmog razreda kada liste sa ovim podacima budu vraćene školama iz centralne baze.
 • Blagovremeno dostave eventualne ispravke školskoj komisiji.
 • Obaveste učenike da je za određene obrazovne profile potrebno odgovarajuće lekarsko uverenje.
 • Provere da li su okružnoj komisiji prijavljeni blizanci, učenici sa zdravstvenim problemima, učenici koji su završili osnovno obrazovanje i vaspitanje ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi i učenici koji nastavu pohađaju po IOP-u u skladu sa Smernicama za planiranje, organizovanje i sprovođenje završnog ispita na kraju obaveznog obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.
 • Provere da li svi učenici imaju overenu fotografiju u đačkoj knjižici i upisan identifikacioni broj učenika ispod fotografije.
 • Blagovremeno, i više puta, podsete učenike da na ispit ponesu svoje đačke knjižice i potreban pribor (za srpski, odnosno maternji jezik i kombinovani test – grafitnu i plavu hemijsku olovku i gumicu; za matematiku – grafitnu i plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar).
 • U dane polaganja ispita budu ispred škole u 08,00 časova, okupe učenike i provere da li su poneli đačke knjižice i sav potreban pribor. Odeljenjske starešine ne mogu ulaziti u prostorije za polaganje i pregledanje testova za vreme testiranja.
 • Obaveste učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o načinu obrade i prikazivanja rezultata na završnom ispitu, tako što ih obaveštavaju o sledećem:
 • Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.

» Mehr

Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda
VII – opšti uspeh na kraju VII razreda
VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda
SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika
MA – rezultat na testu iz matematike
KT – rezultat na kombinovanom testu

U vreme predaje i provere lista želja budu u prostorijama škole od 08,00 do 15,00 časova kako bi pomogli učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u popunjavanju lista želja. Odeljenjske starešine treba da provere da li su liste želja tačno popunjene (obraćajući posebnu pažnju na šifru obrazovnog profila) i da li su potpisane od strane roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i da ih proslede na potpis predsedniku školske komisije.

» Weniger


Upute za roditelje (druge zakonske zastupnike)

 • Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda.
 • Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg dana kombinovani test.
 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.
 • Učenici treba da dođu u školu u 08,15 časova sva tri dana polaganja ispita;
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar.
 • Na ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit.
 • Na ispitu nije dozvoljen razgovor među učenicima.
 • Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 09,45 časova i u periodu od 10,45 do 11,00 časova.
 • Učenici mogu biti udaljeni sa ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputstava dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.
 • Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.
 • Roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima zabranjeno je da bez posebnog odobrenja budu u školi za vreme polaganja završnog ispita.
 • U slučaju nepredviđene sprečenosti učenika da pristupi polaganju završnog ispita, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik u obavezi je da to prijavi odeljenjskom starešini do 08,00 časova na dan polaganja.
 • Učenike na bolničkom ili kućnom lečenju roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, prijavljuju odeljenjskom starešini najkasnije jedan dan pre polaganja završnog ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovom zdravstvenom stanju.
 • Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» Mehr

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:

 • Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu pre početka završnog ispita.
 • Provere da li su učenici poneli potreban pribor za rad i đačku knjižicu.
 • U proveri rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.

Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda
VII – opšti uspeh na kraju VII razreda
VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda
SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika
MA – rezultat na testu iz matematike
KT – rezultat na kombinovanom testu

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na testu iz srpskog jezika ostvariti 11,05 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

» Weniger


Upute za učenike

 • Završni ispit polažu svi učenici osmog razreda, kao i odrasli koji stiču osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom koji se uređuje obrazovanje odraslih.
 • Završni ispit se polaže tri dana – prvog dana se polaže srpski, odnosno maternji jezik, drugog matematika, a trećeg kombinovani test.
 • Učenici imaju obavezu da pre pristupanja ispitu sa odeljenjskim starešinom blagovremeno provere tačnost svojih ličnih podataka i podataka o uspehu tokom školovanja u bazi podataka.
 • Ispit tri dana počinje u 09,00 časova i traje 120 minuta.
 • Učenici su dužni da u školu dođu u 08,15 časova sva tri dana održavanja ispita.
 • Na ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i na ispit na kome se polaže kombinovani test učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku i gumicu;
 • Na ispit iz matematike učenici treba da ponesu đačku knjižicu sa overenom fotografijom i upisanim identifikacionim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu hemijsku olovku, gumicu, lenjir, trugao i šestar.
 • Učenici se raspoređuju u prostorije u kojima se polaže ispit prema unapred utvrđenim spiskovima učenika koji su istaknuti na oglasnoj tabli ili na drugom vidnom mestu u školi, tako da redni broj učenika na Jedinstvenom spisku učenika odgovara rednom broju klupe u kojoj će učenik sedeti.
 • Učenik rešava test prema uputstvima datim od strane dežurnih nastavnika i prema uputstvu za izradu testa koje je štampano na samom testu.
 • Preporučljivo je da učenici odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom hemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani hemijskom olovkom, neće priznavati pri bodovanju.
 • Na završnom ispitu nije dozvoljeno korišćenje mobilnih telefona, kalkulatora, beležaka, papira, niti drugih materijala koji ne spadaju u propisan pribor za ispit. Učenici su dužni da, na za to predviđeno mesto, odlože svoje torbe, isključene mobilne telefone, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, beleške, papire, hranu i sl. osim vode/osvežavajućeg napitka.
 • Na ispitu nije dozvoljeno prepisivanje, razgovor među učenicima i ometanje drugih učenika. Učenici će biti udaljeni sa ispita ukoliko ne poštuju propisanu proceduru na ispitu i uputstva data od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen sa testa dobiće nula bodova na tom testu.
 • Učenik koji je udaljen sa testa u sledećem roku može da polaže test sa koga je udaljen.
 • Učenicima nije dozvoljeno da napuštaju prostoriju u kojoj se polaže ispit pre 09,45 časova i u periodu od 10,45 do 11,00 časova.
 • Kada učenici završe izradu testa, treba da pozovu dežurnog nastavnika podizanjem ruke i da posle predaje testa, napuste prostor tako da ne remete rad drugih učenika.
 • Posle objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj test, a zajedno sa roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» Mehr

Prilikom provere rezultata na pojedinačnim testovima na završnom ispitu učenici treba da imaju jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na testovima i načinu bodovanja.
Na osnovu Pravilnika o izmeni Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kome je utvrđen udeo pojedinačnih testova u ukupom broju bodova na završnom ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može da ostvari iz srpskog, odnosno maternjeg jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombinovanom testu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnom testu učenik rešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na testu je 20. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova za upis, tj. preračunat rezultat postignut na testu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na testu iz srpskog (odnosno maternjeg) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombinovanom testu množi sa koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje je učenik ima na osnovu opšteg uspeha i rezultata postignutih na završnom ispitu:

Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT

VI – opšti uspeh na kraju VI razreda
VII – opšti uspeh na kraju VII razreda
VIII – opšti uspeh na kraju VIII razreda
SJ – rezultat na testu iz srpskog / maternjeg jezika
MA – rezultat na testu iz matematike
KT – rezultat na kombinovanom testu

To znači da će učenik koji, na primer, ima rezultat 17 bodova na testu iz srpskog jezika ostvariti 11,05 bodova na tom testu. Radi preciznog uvida u postignuća tokom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na testu i broj bodova na testu, tj. preračunat rezultat postignut na testu.

» Weniger