Završni ispit

Završni ispit i upis u srednje škole za školsku godinu -

2023./2024.2022./2023.2021./2022.2020./2021.2019./2020.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2023./2024. godinu

- Kalendar aktivnosti.

- Spisak učenika za upis u srednje škole.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...

Napomena: Roditelji pristupaju portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/ preko naloga za Moj esDnevnik. Preko portala će moći da provјere podatke o dјetetu (učeniku), da prijave dјete za prijemni ispit, da podnesu listu želja... Ukoliko postoji problem sa nalogom za esDnevnik, potrebno je obratiti se odјeljenskom starešini.Testovi Završnog ispita

Upute za pregledanje:
Srpski jezik, Matematika, Biologija, Fizika, Kemija, Geografija, Povijest.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2022./2023. godinu

- Kalendar aktivnosti.

- Spisak učenika za upis u srednje škole.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...

Napomena: Roditelji pristupaju portalu https://mojasrednjaskola.gov.rs/ preko naloga za Moj esDnevnik. Preko portala će moći da provјere podatke o dјetetu (učeniku), da prijave dјete za prijemni ispit, da podnesu listu želja... Ukoliko postoji problem sa nalogom za esDnevnik, potrebno je obratiti se odјeljenskom starešini.


Raspodjela učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima


Sažetak prikaza popisa želja


Testovi Završnog ispita

Upute za pregledanje:
Srpski (materinski) jezik, Hrvatski (materinski) jezik, Matematika, Kombinirani testPismo ministra prosvјete učenicima osmog razreda.


Evaluacija probnog završnog ispita

Rezultati testova (prosjek):
- Srpski nastavni jezik (8. b):
Materinski jezik: 12, 05 (najmanje: 6 - najviše: 18,5 bodova);
Matematika: 9,13 (4,5 - 18);
Kombinirani test:11,97 (8, - 15,5) i
Prosek odeljenja: 11,05.

- Hrvatski nastavni jezik (8. a):
Materinski jezik: 11,33 (najmanje: 10,5 - najviše: 12 bodova);
Matematika: 8,66 (7 - 10);
Kombinirani test: 13,33 (10 - 16) i
Prosek odeljenja: 11,10.

Prosek po predmetima:
- Materinski jezik: 11,69;
- Matematika: 8,85 i
- Kombinirani test: 12,65.

Kombinirani test (ukupno): biologija (8. a - 4, 8. b - 4,23), povijest (8. a - 2, 8. b - 0,8), geografija (8. a - 3,33, 8. b - 3,05), kemija (8. a - 2, 8. b - 2,1), fizika (8. a - 2, 8. b - 1,7).

Probni završni ispit

Probni završni ispit za učenike osmih razreda  održat će se u petak i subotu, 25. i 26 ožujka.
- Test iz matematike je u petak, 25. ožujka, u 13:00 sati,
- Test iz materinskog jezika je u subotu, 26. ožujka, u 9:00 sati i
- Kombinovani test je u subotu, 26 ožujka, u 11:30 sati.

Testovi probnog završnog ispita

1. Test iz materinskog jezika:
Srpski jezik - Hrvatski jezik;
- Upute za pregledanje:
Srpski jezik - Hrvatski jezik;
2. Test iz matematike;
- Upute za pregledanje;
3. Kombinovani test;
- Upute za pregledanje.

Spisak učenika i obavijest o polaganju

 

Video uputa za upotrebu obrasca 41.


Upis učenika u srednje škole za školsku 2021./2022. godinu

- Natječaj za upis u srednje škole (škole u Bačkoj Topoli i Subotici su na stranicama 42 do 44);
- Dopuna (1) Natječaja za upis u srednje škole;
- Dopuna (2) Natječaja za upis u srednje škole;
- Natječaj za upis u srednje škole - drugi krug (škole u Bačkoj Topoli i Subotici su na stranicama 125 do 127);
- Natječaj za upis u srednje škole - treći krug (škole u Bačkoj Topoli i Subotici su na stranicama 125 do 127).

- Kalendar aktivnosti.

- Spisak učenika za upis u srednje škole.


Podaci o učenicima, školama, obrazovnim profilima (zanimanjima), Završnom ispitu...

Moja Srednja Škola

Ministarstvo Prosvjete...

Testovi sa Prethodnih Završnih...


Raspodjela učenika po srednjim školama


Liste želja


Bodovi

Ukupan broj bodova, svih učenika, za upis u srednju školu.


Elektronske (online) usluge Upisa u srednje škole

Ukoliko, kao roditelj ili drugi zakonski zastupnik, imate nalog na Portalu Moj esDnevnik ili nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju – eID.gov.rs, kojim pristupate podacima iz esDnevnika, možete na portalu Moja srednja škola iskoristiti sledeće elektronske usluge za svoje dete:

1. Podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita;
2. Podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita;
3. Podnošenje elektronske liste želja i
4. Podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu.

1. Podnošenje elektronske prijave za polaganje prijemnih ispita

Vreme za podnošenje Prijave za polaganje prijemnog ispita je istekao.

2. Podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita

U periodu od 10:00 do 18:00 sati, 27. lipnja, možete podnijeti Prigovor na preliminarne rezultate završnoga ispita prvostepenoj komisiji.
U periodu od 15:00 sati - 28. lipnja, do 16:00 sati, 29. lipnja, možete podnijeti Prigovor na preliminarne rezultate završnoga ispita drugostepenoj komisiji.

3. Podnošenje elektronske liste želja

Period za podnošenje elektronske Liste želja je od 26. lipnja do 3. srpnja. U ovom periodu lista želja se može promijeniti; Korisnik ima mogućnost da: promijeni redosled želja na listi, da doda određene želje, kao i da obriše određene želje.
Termin za predaju papirnog obrasca liste želja u matičnoj osnovnoj školi je 3. i 4. srpanj.

4. Podnošenje elektronske prijave za upis u srednju školu

Period u kome je moguće elektronsko podnošenje Prijave za upis u srednju školu je od 12. srpnja u 8:00 sati do 18. srpnja u 24:00 sata.

- Pogledajte detaljan kalendar -

Dodatne informacije

Dragi roditelji,
1. Roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnici, koji se nalaze u inozemstvu i koji su autorizirani korisnici, mogu iz inozemstva da pristupaju Portalu i da elektronskim putem podnosu prigovore na privremene rezultate završnoga ispita, listu opredeljenja (listu želja) i prijavu za upis u srednju školu.

2. Ukoliko je učenik obavio pregled u privatnoj zdravstvenoj ustanovi ili u vojnoj zdravstvenoj ustanovi, podnošenje prijave za upis u srednju školu nije moguće obaviti elektronskim putem, preko Portala. Ovi učenici obaviti ćeupis neposredno u srednjoj školi, kada podnose i lekarsko uvjerenje koje je izdala neka od prethodno navedenih zdravstvenih ustanova. U periodu kada je moguće podneti listu opredeljenja (listu želja) elektronskim putem, ova informacija vidljiva je kada se u polju Naziv profila miš postavi na ikonicu sa stetoskopom. Ukoliko u polju Naziv profila postoji i uskličnik, postavljanjem miša na tu ikonicu dobija se informacija da li je za taj profil potrebno položiti odgovarajući prijemni ispit ili ispuniti neki dodatni uvjet.


Testovi završnog ispita

1. Test iz maternjeg jezika:
Srpski jezik - Hrvatski jezik;
- Uputе za ocjenjivanje:
Srpski jezik - Hrvatski jezik;
2. Test iz matematike;
- Upute za ocjenjivanje;
3. Kombinirani test;
- Upute za ocjenjivanje.


Pismo ministra prosvjete učenicima osmog razreda


Pripremna nastava

Pripremna nastava za razdoblje 14. do 18. lipnja.


Upute za:

- Predsјednika školske komisije (video);

- Dežurne nastavnike (video);

- Korištenje identifikacijskih naljepnica (video);

- Odjeljenske starješine;

- Roditelje / (druge) zakonske zastupnike;

- Učenike.


Liječnički pregled

Liječnički pregled za izdavanje Potvrde o ispunjavanju zdravstvenih uvjeta za upis učenika u srednju školu bit će  u petak, 28. svibnja. Pregled će se obaviti u Službi za medicinu rada (Higijenski zavod), Doma zdravlja u Subotici i započet će u 7:00 sati.

» Više...

Potrebno je učenici kod sebe imaju:
- Zahtev za liječnički pregled za upis učenika u srednje škole (upisati 5 (pet) želja različite obrazovne i kvaifikacione strukure, a koje će se, također, (želje) naći i na originalnoj listi želja);
- Zdravstvenu knjižicu (overenu);
- Osobni zdravstveni karton (ukoliko se karton već ne nalazi u školskom dispanzeru ili ambulantama Doma zdravlja Subotica) i ostalu Zdravstvenu dokumentaciju (nalazi očnog liječnika i sl, ukoliko već nisu u kartonu) i
- Dokaz o uplati (nalog za uplatu, uplatnicu). *
Prisustvo razrednog starješine u školskom dispanzeru i medicini rada je obavezno.
Za upis u gimnaziju i obrazovne profile za koje to nije predviđeno Konkursom nije potrebno podnositi Potvrdu o ispunjenosti zdravstvenih uslova niti vršiti uplatu..

* Prilikom upisa djece u srednju školu, nalog za uplatu (uplatnicu), je potrebno popuniti sljedećim podacima (na ime učenika): Primer uplatnice
- Iznos: 1.500,00 dinara;
- Svrha uplate: Troškovi izdavanja liječničkog uvjerenja radi upisa djece u srednju školu;
- Primalac: Dom zdravlja Subotica, Šandora Petefija 7, 24000 Subotica;
- Šifra plaćanja: 189;
- Broj računa: 840-766667-94;
- Poziv na broj: 8-1100.

» ...Manje

Upis učenika u srednje škole za školsku 2020./2021. godinu

Natječaj za upis u srednje škole (škole u Bačkoj Topoli i Subotici su na stranicama 41 do 43).
Dopuna Natječaja za upis u srednje škole.

Upute za učenike i roditelje.
Upute za razrednike.

Informacije na sajtu Ministarstva prosvete o:

Završnom ispitu Upisu učenika u srednju školu

Važne informacije o upisu u srednje škole također možete pronaći na:

www.upis.mpn.gov.rs/.


Kalendar aktivnosti za naredni period.


Raspodjela učenika po srednjim školama u prvom krugu upisa (link).

Elektronički upis u srednje škole

Dokumenta za upis u srednju školu:
- Rodni list;
- Popunjen obrazac Prijave za upis u srednju školu;
- Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
- Svjedodžbe posljednja tri razreda osnovne škole;
- Uvjerenje o položenom Završnom ispitu;
- Medicinsko uvjerenje za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja) i
- Diplome o osvojenim nagradama (državna natjecanja i Vukova diploma).


Obavijest

Zbog nesigurne epidemiološke situacije provera Liste želja neće biti u prostorijama škole.
Proveru Liste želja uradite u nedelju, 5. jula u vremenu od 8:00 do 13:30 časova, upoređivanjem iskazanih želja na sajtu Upis učenika u srednje škole i Vašeg primerka Liste želja, koju ste ispunili u školi. Ukoliko niste u mogućnosti da to uradite na ovaj način, kontaktirajte odeljenskog starešinu telefonskim putem.
Ukoliko (slučajno) postoji nesaglasnost Liste želja sa bazom podataka na sajtu Upis učenika…, učenici (roditelji) obaveštavaju svog odeljenskog starešinu telefonskim putem, takođe, u nedelju, 5. jula u vremenu od 8:00 do 13:30 časova.
Učenik (roditelj) ne može da menja Listu želja, već samo - ukoliko „papirna verzija“ nije identična sa bazom podataka - ulaže prigovor za izmenu podataka.

Liste želja (službeno izvješće).

Konačni rezultati sa bodovima.


Učenici koji polažu Završni ispit


Testovi

Rješenje testa Završnoga ispita:

Srpski jezik;
Hrvatski jezik;
Matematika i
Kombinirani test.

Rješenja zadaća sa probnoga testa Završnog ispita

Mali kalendar upisnih aktivnosti

U Konkursu za upis učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srbiji za školsku 2020./2021. godinu objavljen je pregled svih obrazovnih profila, po područjima rada i trajanju obrazovanja, kao i broj mesta u srednjim stručnim školama i gimnazijama čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave. Takođe, u Konkursu je objavljen i kalendar upisnih aktivnosti.
Učenici osmog razreda polažu završni ispit u matičnoj osnovnoj školi, rešavanjem tri testa – iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovani test. Polaganje testa iz srpskog/maternjeg jezika biće održano 17. juna od 9 do 11 časova, testa iz matematike 18. juna od 9 do 11 časova i rešavanje kombinovanog testa 19. juna od 9 do 11 časova, navodi se u Konkursu.
Na osnovu uspeha na završnom ispitu učenik može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog/maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

» Više...

Privremene rezultate završnog ispita osnovne škole objaviće 23. juna do 8 časova. Ukoliko imaju žalbe na rezultate završnog ispita učenici mogu podneti u osnovnim školama 23. juna od 8 do 15 časova. Prijem i rešavanje žalbi učenika na rezultate završnog ispita u okružnim komisijama je 24. juna od 8 do 16 časova, a objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita je 28. juna do 8 časova.
Učenici liste želja podnose u matičnim osnovnim školama 29. i 30. juna od 8 do 15 časova. Liste želja biće objavljene 4. jula, kada učenici mogu da provere tačnost liste želja, a Objavljivanje zvanične liste želja biće 5. jula do 12 časova.
Zvanične rezultate raspodele kandidata po srednjim školama i obrazovnim profilima, odnosno po smerovima gimnazija objavljuje matična osnovna škola 7. jula do 24.00 časa. Kandidati koji su raspoređeni za upis u srednju školu obavljaju upis u srednju školu u koju su raspoređeni 08. i 09. jula od 8.00 do 15.00 časova.
Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče učenik koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovu uspeha na završnom ispitu i opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole.

» ...Manje


Upute za uporabu identifikacijskih naljepnica

Prilikom lekarskog pregleda za upis u srednje škole, potrebno je…

Zdravstvena knjižica;
Zahtev za lekarski pregled za upis učenika u srednje škole (upisati pet zanimanja, a ne naziv škole);
Uplatnica* (za Gimnaziju nije potreban lekarski pregled i uplata);
Zdravstveni karton (ako se ne nalazi u školskom dispanzeru i ambulantama Doma zdravlja);
Prisustvo razrednog starešine u školskom dispanzeru i medicini rada;
Zdravstvena dokumentacija (nalazi očnog lekara i sl, ukoliko već nisu u kartonu).

* Pri upisu dece u srednju školu, nalog za uplatu (uplatnicu) je potrebno popuniti sledećim podacima:

Iznos: 1.500,00 dinara;
Svrha uplate: Troškovi izdavanja lekarskog uverenja radi upisa dece u srednju školu;
Primalac: Dom zdravlja, Šandora Petefija 7, Subotica;
Šifra plaćanja: 165;
Broj računa: 840-766667-94;
Poziv na broj: 8-1100.


Upis učenika u obrazovne profile po dualnom modelu

S obzirom da je za upis u školsku 2020./2021. godinu Konkursom za upis učenika u srednju školu predviđen određen broj mesta za upis u obrazovne profile po dualnom modelu, utvrđen je dodatni postupak za prijavu o nameri učenika koji žele da upišu ova odeljenja. Ovaj postupak propisan je čl. 87-90. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, broj 76/20).

U skladu sa članom 5. stav 2. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, broj 76/20), pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova, po svim osnovama iz čl. 3. i 4. Pravilnika.

Podaci o učenicima koji nameravaju da izvrše upis u obrazovne profile po dualnom modelu evidentiraju se u matičnoj osnovnoj školi i.obaviće se od 04. do 09. juna.

» Više...

Učenici koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu u skladu sa ovim pravilnikom, polažu završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Matična osnovna škola, na osnovu izjava učenika o nameri da izvrše upis u obrazovne profile po dualnom modelu, popunjava zbirnu tabelu sa podacima o učenicima koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu i dostavlja je Ministarstvu.

Podnošenjem ove prijave o nameri učenika koji su iskazali nameru za upis u obrazovne profile po dualnom modelu u matičnoj osnovnoj školi, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici ovih kandidata, potpisuju saglasnost da kandidat želi da prvenstveno upiše obrazovni profil po dualnom modelu. Podnošenje ove prijave o nameri ne ograničava učenika da iskaže želje za upis obrazovnih profila koji nisu po dualnom modelu.

U skladu sa članom 88. stav 3. Pravilnika o upisu učenika u srednju školu, prilikom rangiranja u odeljenjima za obrazovne profile po dualnom modelu, prvo se rangiraju kandidati koji su podneli prijavu o nameri za upis u obrazovne profile po dualnom modelu, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji nisu podneli prijavu o nameri za upis u obrazovne profile po dualnom modelu.

» ...Manje


Upis u specijalizovane gimnazije i odjeljenja kao i za srednje umetničke škole.

Prijavljivanje za polaganje prijemnih ispita (slanjem mejla ili direktno) obavlja se od 18. do 21. maja 2020. godine. Srednja škola obezbeđuje da se u periodu od 8 časova do 20 časova, na mejl adresu koja je navedena i potvrđena od strane škole, potvrđuje prijem prijave.

Konačan spisak lokacija gde će se obaviti prijemni ispit biće objavljen nakon izvršenih prijava i sagledavanja prostornih kapaciteta gimnazija koji obezbeđuju epidemiološku bezbednost kandidata.
Predaja sportske dokumentacije za Sportsku gimnaziju i odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za sport realizovaće se 8. i 9. juna u školama koje imaju ova odeljenja. Obrazac prijave i sportske dokumentacije tim gimnazijama biće blagovremeno dostavljen.

Detaljnije informacije se nalaze na sajtu Ministarstva prosvete.


Organizacija aktivnosti za učenike osmog razreda do kraja školske godine

Nastavna godina za učenike osmog razreda završava se u petak 05.06.2020. godine.

Učenici osmog razreda probni završni ispit polažu u utorak, 02.06.2020. godine, rešavanjem testa iz matematike.
Probni završni ispit realizuje se na sledeći način:
– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju najviše tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u jednom terminu, u periodu od 8 do 10 časova;
– škole koje ostvaruju obrazovno-vaspitni rad u osmom razredu i imaju više od tri odeljenja, probni završni ispit organizuju u dva termina: prva grupa u periodu od 8 do 10 časova, druga grupa u periodu od 11 do 13 časova.
Učenici će preostala dva testa, odnosno test iz srpskog/maternjeg jezika i kombinovani test moći da rešavaju kod kuće, kao još jedan vid pripreme za završni ispit, pa je potrebno da škola organizuje preuzimanje ovih testova od strane učenika u ponedeljak 01.06.2020. godine. Učenici će ova dva testa popunjena vratiti u školu 02.06.2020. godine i predati odeljenjskom starešini. Nastavnici odgovarajućih predmeta na časovima pripremne nastave daće učenicima povratnu informaciju u vezi sa predmetnim testovima.

Škola priprema raspored posebnih časova nastave po razredima, tako da u periodu od ponedeljka, 01.06.2020. godine do ponedeljka, 05.06.2020. godine, svakog radnog/nastavnog dana, predviđa odvojene termine časova za učenike osmog razreda, u trajanju od jedan i po sat.

Od srede, 03.06.2020. godine do ponedeljka, 15.06.2020. godine, škola organizuje pripremu za polaganje završnog ispita (pripremna nastava), u skladu sa iskazanim potrebama učenika, u trajanju od deset dana, u skladu sa zakonom.
Pripremna nastava organizuje se na način koji osigurava bezbednost i zdravlje učenika i zaposlenih, u skladu sa preporukama nadležnih organa i institucija, u školskom prostoru.

Učenici osmog razreda polažu završni ispit 17, 18. i 19.06.2020. godine.
Škola može da organizuje posebne časove nastave na kojima se učenicima prvog ciklusa pruža mogućnost da pokažu bolji nivo postignuća iz određene nastavne oblasti/teme u okviru odgovarajućeg predmeta, programa i aktivnosti, na isti način kao i za učenike drugog ciklusa.


Obaveštenje o načinu i terminu održavanja za onlajn (online) testiranje - prvi probni test

Onlajn probno testiranje će biti sprovedeno po sledećoj dinamici:
22. aprila 2020. – test iz srpskog/maternjeg jezika
23. aprila 2020. – test iz matematike
24. aprila 2020. – kombinovani test
Učenicima će svaki test biti dostupan 12 sati (od 8.00 do 20.00) , kako bi mogli da mu pristupe u vreme kad tehnički ili drugi organizacioni ili porodični uslovi dozvoljavaju.
Preko platforme mojaucionica.gov.rs i naloga koji im je prosledio odeljenjski starešina, učenik pristupa rešavanju testova.
Učenik će na početku svakog testa birati jezik na kojem radi test.

» Više...

Svaki učenik će moći samo jednom da pristupi rešavanju testa, koje će biti vremenski ograničeno! To znači da kada učenik pristupi testu, mora i da ga završi u roku predviđenom za rad. Na početku testa, učenici će dobiti obaveštenje o dužini trajanja testiranja.
Povratnu informaciju o rezultatima testa učenik će moći da vidi nakon dvanaestočasovnog isteka vremena za rešavanje testa, kada će rešenja biti dostupna, a učenik će moći da im pristupi i analizira ih. Navedeno će biti moguće logovanjem na platformu sa istim pristupnim nalogom kao i za rešavanje testova.
Analize zadataka sva tri testa će biti emitovane i na kanalu RTS 3, u terminima koji će naknadno biti utvrđeni.
Za učenike koji nemaju tehničke mogućnosti da rade onlajn test (oni koji ne prate nastavu onlajn), školama će biti na raspolaganju sva tri testa u PDF formatu, na dan kombinovanog testa, tj. 24. aprila, kako bi ih odštampale i prosledile roditeljima. Ukoliko su u mogućnosti, roditelji mogu da dođu do škole i preuzmu testove u skladu sa merama bezbednosti i pod uslovom da ne budu uvedene rigoroznije mere zabrane kretanja. Radi efikasnosti i što većeg obuhvata učenika testiranjem, preporuka je da škole na vreme obaveste roditelje i prikupe informacije o potrebama za štampanim testovima. Ove testove roditelji neće vraćati školi, već će nastavnici kroz redovnu komunikaciju sa ovim učenicima dobiti informacije o njihovom postignuću i na osnovu toga dati uputstva i materijale za učenje – pripremu za završni ispit.
Ukoliko ne budu postojali uslovi za preuzimanje štampanih testova, učenici će preko RTS-a moći da vide zadatke i njihova rešenja.

Pogledajte video uputu za povezivanje na platformu mojaucionica.gov.rs, koja će se koristiti za samoprocjenu znanja, odnosno rješavanje zadataka, na probnome Završnom ispitu:

» ...Manje

Upis učenika u srednje škole za školsku 2019./2020. godinu

» Више...

Pravilnik o upisu u srednju školu za školsku 2019./20. godinu
Natječaj za upis u srednje škole za školsku 2019./20. godinu
(Škole u Subotici i Bačkoj Topoli na stranicama su od 332. do 391.)
Dodatak natječaju za upis u srednje škole za školsku godinu 2019/20. godinu
Kalendar upisa u srednje škole za školsku 2019./20. godinu

Sve dodatne informacije vezane za upis učenika u srednje škole, za školsku 2019./20. godinu, pronaći ćete i na ovoj adresi.


Rješenja testova Završnog ispita (upute za bodovanje i ocjenjivanje) iz:

Materinski jezik - srpski
Materinski jezik - hrvatski
Matematika
Kombinirani test


Tko može upisati srednju školu?

Svi učenici koji završe osnovnu školu i polože završni ispit mogu nastaviti školovanje kroz srednjoškolsko obrazovanje. Uz srednje stručne škole (elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, tehničke škole…) postoje još i gimnazija i umjetničke škole. Svi učenici stariji od 17 godina mogu se upisati u srednju školu i kao izvanredni učenici, dok mlađi od 17 godina upisuju srednju školu kao redovni učenici. Srednja škola nije obavezna.

Stručna pomoć prilikom izbora škole

Koju srednju školu upisati i koja je srednja škola najbolja za vas? Prilikom izbora srednje škole jako je važno uskladiti vaše ambicije i osobne sklonosti. Predlažemo vam da se obratite stručnom timu pedagoga i psihologa koji vam mogu pomoći riješiti taj problem. Ako niste sigurni koja je škola najbolja za vas, predlažemo vam test profesionalne orijentacije za upis u srednju školu, kako biste uz pomoć stručnoga tima riješili sve nedoumice oko izbora.

Kriteriji

Rangiranje učenika prilikom upisa u srednju školu vrši se na osnovi bodova ostvarenih uspjehom tijekom školovanja (maksimalno 60) i bodova stečenih na maloj maturi (maksimalno 40). Za upis u specijalizirane srednje škole prilikom rangiranja uzimaju se i bodovi koje su učenici stekli sudjelovanjem i osvajanjem nagrada na nekom od natjecanja na državnome ili međunarodnome nivou.

Bodovi za srednje škole

Ukupan broj bodova koji će se uzeti u obzir prilikom upisa u srednju školu ostvaruje se na osnovi uspjeha u školi i bodova koje nosi mala matura. Na osnovi uspjeha u školi moguće je ostvariti ukupno 60 bodova, dok mala matura nosi maksimalno 40 bodova.
Bodovi koji se dobivaju za uspjeh računaju se na sljedeći način:
• uspjeh iz šestoga, sedmoga i osmoga razreda množi se sa četiri,
• zbrajanjem ova tri broja dobiva se iznos bodova za uspjeh u školi.
Računanje bodova za upis u srednje škole
• Opći uspjeh od šestoga do osmoga razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opći uspjeh, ostvaren na kraju šestoga, sedmoga i osmoga razreda, zaokružen na dvije decimale, zbraja i zatim pomnoži brojem četiri (4).
Na osnovi općega uspjeha od šestoga do osmoga razreda kandidat može ostvariti najviše 60 bodova.
• Broj bodova osvojen na završnome ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na ispitu iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika i matematike množi brojem trinaest (13) i tako dobiveni broj dijeli brojem deset (10) i zaokružuje na dvije decimale, a broj bodova osvojen na kombiniranome ispitu množi brojem četrnaest (14) i tako dobiveni broj dijeli brojem deset (10) i zaokružuje na dvije decimale, tako da na osnovi uspjeha na završnome ispitu kandidat može osvojiti najviše 40 bodova.

Завршни испит траје три дана:

• Prvi dan – srpski, odnosno materinski jezik
• Drugi dan – matematika
• Treći dan – kombinirani ispit (zadaci iz biologije, fizike, kemije, povijesti i geografije)
Sva tri ispita nose maksimalno 40 bodova. Ispit iz matematike i srpskoga jezika po 13, a kombinirani ispit 14 bodova. Ovakav način bodovanja primjenjuje se od školske 2017./18. godine.
Učenici mogu steći i dodatne bodove, ako su osvajali nagrade na natjecanjima iz predmeta u osmome razredu.

Успеси на међународним такмичењима доносе бодова:

• Прво место – 12 бодова;
• Друго место – 10 бодова и
• Треће место – 8 бодова.

Uspjesi na međunarodnim natjecanjima donose bodove:

• Prvo mjesto – 12 bodova;
• Drugo mjesto – 10 bodova i
• Treće mjesto – 8 bodova.

Uspjesi na državnim natjecanjima donose bodove:

• Prvo mjesto – 6 bodova;
• Drugo mjesto – 4 boda i
• Treće mjesto – 2 boda.
Ako učenik ostvari više nagrada iz istoga predmeta, računa se ona na kojoj je osvojio više bodova.
Prilikom rangiranja, ako učenici imaju isti broj bodova, prednost ima onaj koji je nositelj diplome “Vuk Karadžić”, zatim onaj koji je osvojio više nagrada na natjecanjima i na kraju oni koji su osvojili više bodova na završnome ispitu.

Upis u glazbene škole, umjetničke škole i gimnazije za talente

Svi učenici koji žele upisati glazbenu, baletnu ili dizajnersku školu, gimnaziju za učenike s posebnim sposobnosti kao što su jezična, tjelesna i matematička, školu u kojoj se dio nastave odvija na stranome jeziku i školu za talentirane učenike (glazbena škola za talente u Ćupriji), polažu i poseban prijemni ispit, koji se održava prije završnoga ispita, na kojima se vrjednuje talent i znanje iz područja u kojem žele nastaviti daljnje školovanje.
Učenici koji žele upisati sportsku gimnaziju oslobođeni su prijemnoga ispita. Umjesto toga potrebno je donijeti potvrdu o ostvarenim sportskim uspjesima.

Postupak upisa u srednje škole

Nakon objavljenih rezultata završnoga ispita, svaki učenik izračunava broj bodova s kojima konkurira za upis u neku od škola. Naredni korak je sastavljanje liste želja kojom svaki učenik upisuje školu i profil za koji je pokazao najviše interesa. Kao prvu želju učenici unose profil za koji imaju najviše interesa, druga želja je profil za koji su manje zainteresirani, treći još manje itd. Redoslijed napisanih škola važan je, jer će učenik biti raspoređen u prvu školu za koju bude imao dovoljno bodova. Neke od preporuka su da se na listu napiše minimalno deset škola, od dvadeset koliko je najviše. Primjer ispunjene liste želja pogledajte ovdje.
Kada se ispunjava lista, prvo što se upisuje šifra je obrazovnoga profila i ona se prepisuje iz Natječaja koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, baš onako kako je tamo napisana. Jedna od čestih pogrešaka ispisivanje je slova u šifri ćirilicom iako je u natječaju napisana latinicom. Nakon ispisivanja, obavezno provjeriti je li šifra točno napisana.
Prilikom ispunjavanja liste potrebno je pogledati koliko su učenici ranijih godina imali bodova pri upisu na određene profile, čime se stječe jasnija slika o šansama da se dijete upiše na neki od željenih profila.
Bitno je naglasiti da ne postoji univerzalna tablica ili točan broj bodova koji su potrebni za upis učenika na neki od smjerova, već to zavisi od interesa učenika kao i broja bodova koje su osvojili.
Nakon predavanja liste želja, čeka se raspored učenika, odnosno redoslijed kandidata za upis u srednje škole.
Termine svih upisnih događanja možete pogledati ovdje.

Dokumenti potrebni za upis u srednju školu

Nakon objavljivanja popisa i saznanja tko je koju školu upisao, sljedeći je korak predaja dokumenata za upis u srednju školu.
Potrebni dokumenti su:
• Izvod iz matične knjige rođenih;
• Popunjen obrazac prijave za upis u srednju školu;
• Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi;
• Svjedodžbe posljednja tri razreda osnovne škole;
• Potvrda o položenome završnome ispitu;
• Svjedodžbe posljednja tri razreda osnovne škole;
• Liječnička potvrda za upis u srednju školu (nije potrebno za sva zanimanja) i
• Diplome o osvojenim nagradama.

Sve dodatne informacije vezane za upis učenika u srednje škole, za školsku 2019./20. godinu, pronaći ćete i na ovoj adresi.

» ...Мање

Prijevod: Morena Rendulić

Uputa za provođenje Završnoga ispita


Obavijest za učenike u vezi Završnoga ispita

 1. Završni je ispit iz materinskoga jezika 17. 6. (ponedjeljak) u 09.00 sati; iz matematike je 18. 6. (utorak) u 09.00 sati, a kombinirani je test 19. 6. 2019. (srijeda) s početkom u 09.00 sati u školskoj sportskoj dvorani i još jednoj učionici;
 2. Dozvoljeni pribor za učenike:
  - ZA MATERNSKI JEZIK – grafitna i kemijska olovka, gumica,
  - ZA MATEMATIKU – olovka, kemijska olovka, gumica, trokut, ravnalo i šestar;
  - ZA KOMBINIRANI TEST – grafitna i kemijska olovka, gumica;
 3. Sve dane kada se polaže Završni ispit, učenik kod sebe mora imati ovjerenu učeničku knjižicu sa zaljepljenom i ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacjskim brojem učenika (šifra učenika);
 4. U prostoriji u kojoj polaže ispit, učenik sjedi na mjestu s rednim brojem koje odgovara rednome broju sa spiska učenika;
 5. Učenici obavezno trebaju doći u školu, najkasnije, 60 minuta prije početka Završnoga ispita na kratki sastanak s razrednikom, prije nego što budu raspoređeni u prostoriju u kojoj će polagati Završni ispit;
 6. Od osobnih se stvari na Završni ispit može unijeti samo voda/osvježavajući napitak, a sve ostale stvari obavezno se odlažu na posebno mjesto tijekom trajanja ispita.

Uputa za razrednike

Razrednici imaju obvezu:
- Pravovremeno upoznati učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike s načinom provođenja završnoga ispita, pravima i obvezama učenika, pravilima ponašanja i drugim pitanjima značajnim za završni ispit.
- Pravovremeno unijeti ocjene osmoga razreda u matičnu knjigu.
- Provjeriti osobne podatke i ocjene iz šestoga, sedmoga i osmoga razreda kada liste s ovim podacima budu vraćene školama iz središnje baze.
- Pravovremeno dostaviti eventualne ispravke školskoj komisiji.
- Obavijestiti učenike da je za određene obrazovne profile potrebna odgovarajuća liječnička potvrda.
- Provjeriti jesu li okružnoj komisiji prijavljeni blizanci, učenici sa zdravstvenim problemima, učenici koji su završili osnovno obrazovanje i odgoj ili posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja i odgoja u inozemstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili posljednja dva razreda osnovnoga obrazovanja i odgoja u stranoj školi i učenici koji nastavu pohađaju po IOOP-u u skladu sa Smjernicama za planiranje, organiziranje i provođenje završnoga ispita na kraju obaveznoga obrazovanja za učenike kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.
- Provjeriti imaju li svi učenici ovjerenu fotografiju u učeničkoj knjižici i upisan identifikacijski broj učenika ispod fotografije.
- Pravovremeno, i više puta, podsjetiti učenike da na ispit donesu svoje učeničke knjižice i potreban pribor (za srpski, odnosno materinski jezik i kombinirani ispit – grafitnu i plavu kemijsku olovku i gumicu; za matematiku – grafitnu i plavu kemijsku olovku, gumicu, ravnalo, trokut i šestar).
- U dane polaganja ispita biti ispred škole u 08.00 sati, okupiti učenike i provjeriti jesu li donijeli učeničke knjižice i sav potreban pribor. Razrednici ne mogu ulaziti u prostorije za polaganje i pregledavanje ispita za vrijeme testiranja.
- Obavijestiti učenike i roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika o načinu obrade i prikazivanja rezultata na završnome ispitu, tako što ih obavještavaju o sljedećem:
Na osnovu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu završnoga ispita u osnovnome obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kojem je utvrđen udio pojedinačnih ispita u ukupnome broju bodova na završnome ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može ostvariti iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombiniranome ispitu najviše 14 bodova.

» Više

Na svakome pojedinačnome ispitu učenik riešava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na ispitu je 20. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova za upis, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na ispitu iz srpskoga (odnosno materinskoga) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombiniranome ispitu množi koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje učenik ima na osnovi općega uspjeha i rezultata postignutih na završnome ispitu:
Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT
VI – opći uspjeh na kraju VI. razreda
VII – opći uspjeh na kraju VII. razreda
VIII – opći uspjeh na kraju VIII. razreda
SJ – rezultat na ispitu iz srpskoga / materinskoga jezika
MA – rezultat na ispitu iz matematike
KT – rezultat na kombiniranome ispitu
Za vrijeme predaje i provjere lista želja biti u prostorijama škole od 08.00 do 15.00 sati kako bi pomogli učenicima i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima u ispunjavanju lista želja. Razrednici trebaju provjeriti jesu li liste želja točno ispunjene (obraćajući posebnu pažnju na šifru obrazovnoga profila) i jesu li potpisane od strane roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i proslijediti ih na potpis predsjedniku školske komisije.

» Manje


Uputa za roditelje (druge zakonske zastupnike)

- Završni ispit polažu svi učenici osmoga razreda.
- Završni ispit polaže se tri dana – prvoga dana polaže se srpski, odnosno materinski jezik, drugoga matematika, a trećega dana kombinirani ispit.
- Učenici imaju obvezu prije pristupanja ispitu s razrednikom pravovremeno provjeriti točnost svojih osobnih podataka i podataka o uspjehu tijekom školovanja u bazi podataka.
- Učenici trebaju doći u školu u 08.15 sati sva tri dana polaganja ispita;
- Na ispit iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika i na kombinirani ispit učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku i gumicu;
- Na ispit iz matematike učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku, gumicu, ravnalo, trokut i šestar.
- Na ispitu nije dopušteno koristiti: mobilne uređaje, kalkulatore, bilješke, papire, ni druge materijale koji ne pripadaju propisanome priboru za ispit.
- Na ispitu nije dopušten razgovor između učenika.
- Učenicima nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se polaže ispit prije 09.45 sati i u periodu od 10.45 do 11.00 sati.
- Učenici mogu biti udaljeni s ispita u slučaju nepoštovanja pravila i uputa dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen s ispita, dobit će nula bodova na tom ispitu.
- Učenik koji je udaljen s ispita na sljedećem roku može polagati ispit s kojega je udaljen.
- Roditeljima odnosno drugim zakonskim zastupnicima zabranjeno je da bez posebnoga odobrenja budu u školi za vrijeme polaganja završnoga ispita.
- U slučaju nepredviđene spriječenosti učenika da pristupi polaganju završnoga ispita, roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik u obvezi je da to prijavi razredniku do 08.00 sati na dan polaganja.
- Učenike na bolničkome ili kućnome liječenju roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, prijavljuju razredniku najkasnije jedan dan prije polaganja završnoga ispita; učenici polažu završni ispit u prostoru koji odgovara njihovome zdravstvenome stanju.
- Poslije objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj ispit, a zajedno s roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» Više

Molimo roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike, da:
- Vode računa da učenici doručkuju i popiju vodu prije početka završnoga ispita.
- Provjere jesu li učenici ponijeli potreban pribor za rad i učeničku knjižicu.
- U provjeri rezultata na pojedinačnim ispitima na završnome ispitu roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika trebaju imati jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na ispitima i načinu bodovanja.
Na osnovi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu završnoga ispita u osnovnome obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kojem je utvrđen udio pojedinačnih ispita u ukupnome broju bodova na završnome ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može ostvariti iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombiniranome ispitu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnome ispitu učenik rješava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na ispitu je 20. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki će učenik imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova za upis, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na ispitu iz srpskoga (odnosno materinskoga) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombiniranome ispitu množi koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje učenik ima na osnovi općega uspjeha i rezultata postignutih na završnome ispitu:
Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT
VI – opći uspjeh na kraju VI. razreda
VII – opći uspjeh na kraju VII. razreda
VIII – opći uspjeh na kraju VIII. razreda
SJ – rezultat na ispitu iz srpskoga / materinskoga jezika
MA – rezultat na ispitu iz matematike
KT – rezultat na kombiniranome ispitu
To znači da će učenik koji, na primjer, ima rezultat 17 bodova na ispitu iz srpskoga jezika ostvariti 11,05 bodova na tom ispitu. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova na ispitu, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.

» Manje


Upute za učenike

- Završni ispit polažu svi učenici osmoga razreda, kao i odrasli koji stječu osnovno obrazovanje u skladu sa zakonom koji uređuje obrazovanje odraslih.
- Završni ispit polaže se tri dana – prvoga dana polaže se srpski, odnosno materinski jezik, drugoga matematika, a trećega kombinirani ispit.
- Učenici imaju obvezu prije pristupanja ispitu s razrednikom pravovremeno provjeriti točnost svojih osobnih podataka i podataka o uspjehu tijekom školovanja u bazi podataka.
- Ispit sva tri dana počinje u 09.00 sati i traje po 120 minuta.
- Učenici su dužni doći u školu u 08.15 sati sva tri dana održavanja ispita.
- Na ispit iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika i na ispit na kojemu se polaže kombinirani ispit učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku i gumicu;
- Na ispit iz matematike učenici trebaju donijeti učeničku knjižicu s ovjerenom fotografijom i upisanim identifikacijskim brojem učenika, grafitnu olovku, plavu kemijsku olovku, gumicu, ravnalo, trokut i šestar.
- Učenici se raspoređuju u prostorije u kojima se polaže ispit prema unaprijed utvrđenim popisima učenika koji su istaknuti na oglasnoj ploči ili na drugom vidljivome mjestu u školi, tako da redni broj učenika na Jedinstvenome popisu učenika odgovara rednome broju klupe u kojoj će učenik sjediti.
- Učenik rješava ispit prema uputama danim od strane dežurnih nastavnika i prema uputi za rješavanje ispita koja je ispisana na samome ispitu.
- Učenicima se preporučuje da odgovore prvo pišu grafitnom olovkom (što nije obavezno), a tek na kraju plavom kemijskom olovkom. Ovo je važno jer se odgovori napisani grafitnom olovkom, kao ni prepravljani odgovori napisani kemijskom olovkom, neće priznavati prilikom bodovanja.
- Na završnome ispitu nije dozvoljeno korištenje mobilnih uređaja, kalkulatora, bilježaka, papira, ni drugih materijala koji ne pripadaju propisanome priboru za ispit. Učenici su dužni, na za to predviđeno mjesto, odložiti svoje torbe, isključene mobilne uređaje, kalkulatore i druga tehnička pomagala, pernice, bilješke, papire, hranu i sl. osim vode/osvježavajućega napitka.
- Na ispitu nije dopušteno prepisivanje, razgovor između učenika i ometanje drugih učenika. Učenici će biti udaljeni s ispita ukoliko ne budu poštovali propisanu proceduru na ispitu i upute dane od strane dežurnih nastavnika. Učenik koji bude udaljen s ispita dobit će nula bodova na tom ispitu.
- Učenik koji je udaljen s ispita na sljedećem roku može polagati ispit s kojega je udaljen.
- Učenicima nije dopušteno napuštati prostoriju u kojoj se polaže ispit prije 09.45 sati i u periodu od 10.45 do 11.00 sati.
- Kada učenici završe s pisanjem ispita, trebaju pozvati dežurnoga nastavnika podizanjem ruke i nakon predaje ispita, napustiti prostor kako ne bi ometali rad drugih učenika.
- Poslije objavljivanja privremenih rezultata, učenici imaju pravo uvida u svoj ispit, a zajedno s roditeljem, odnosno drugim zakonskim zastupnikom, i pravo prigovora školskoj komisiji ukoliko smatraju da su oštećeni.

» Više

Prilikom provjere rezultata na pojedinačnim ispitima na završnome ispitu učenici trebaju imati jasnu i preciznu informaciju o načinu prikazivanja rezultata na ispitima i načinu bodovanja.
Na osnovi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o programu završnoga ispita u osnovnome obrazovanju i odgoju („Službeni glasnik RS ─ Prosvetni glasnik”, broj 2/18) u kojem je utvrđen udio pojedinačnih ispita u ukupnom broju bodova na završnome ispitu, koji iznosi 40 bodova, učenik može ostvariti iz srpskoga, odnosno materinskoga jezika najviše 13 bodova, iz matematike najviše 13 bodova i na kombiniranome ispitu najviše 14 bodova.
Na svakom pojedinačnome ispitu učenik rješava 20 zadataka, tj. maksimalan rezultat na ispitu je 20. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik će imati uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova za upis, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.
Bodovi koje je učenik ostvario za upis u željenu srednju školu izračunavaju se tako što se rezultat postignut na ispitu iz srpskoga (odnosno materinskoga) jezika i matematike množi koeficijentom 0,65, a rezultat postignut na kombiniranome ispitu množi se koeficijentom 0,7.
Formula za izračunavanje broja bodova koje učenik ima na osnovi općega uspjeha i rezultata postignutih na završnome ispitu:
Ukupan broj bodova za upis = (VI + VII + VIII) ∙ 4 + 0,65 ∙ SJ + 0,65 ∙ MA + 0,7 ∙ KT
VI – opći uspjeh na kraju VI. razreda
VII – opći uspjeh na kraju VII. razreda
VIII – opći uspjeh na kraju VIII. razreda
SJ – rezultat na ispitu iz srpskoga / materinskoga jezika
MA – rezultat na ispitu iz matematike
KT – rezultat na kombiniranome ispitu
To znači da će učenik koji, na primjer, ima rezultat 17 bodova na ispitu iz srpskoga jezika ostvariti 11,05 bodova na tom ispitu. Zbog preciznoga uvida u postignuća tijekom i na kraju ispita, svaki učenik imat će uvid u dva podatka – rezultat na ispitu i broj bodova na ispitu, tj. preračunati rezultat postignut na ispitu.

» Manje

Prijevod: Morena Rendulić