A horvát Nyelv Hónapja

A Horvát Nyelv Hónapja alkalmából az 5. és 8. osztályos tanulók horvát nyelvet tanító tanáraikkal - Bruno Dronjić és Morena Rendulić-tyal a fenti eseményeket a horvát írók történelem során átívelő időképek előállításával és alapvető életrajzi bibliográfiai adataival jelenitette meg.
A régi horvát írók a horvát nyelv szempontjából nagy jelentőségű birnak. Marko Marulić és Andrije Kačić Miošić irodalmi szövegei nyelvi formáló értékekkel birtak a 18. és a 19. században. Az irodalmi szöveg még ma is a kifejezőkészség kifejezésének és kifejezésének modellje minden polgár számára. Ezért minden nyelvi kultúra megkerülhetetlen alapját képezi az irodalmi hagyomány ismerete annak kezdeteitől - az ötletgazdáktól (a középkori aláírás nélküli irodalmi szövegek szerzőitől) a kortárs szerzőkig.
A diákok az író nevével, műveivel, karakterével és munkásságának idejével ismerkedve megteszik az első lépéseket a horvát irodalmi örökség történeti kontextualizálásában. Az idővonal készítésének buzgalmából ítélve a fenti tanítási tartalom elsajátításának választott, az évfordulóhoz illő módja teljes sikernek bizonyult! Lásd a képgalériát.

Fordítás: Ibolja Vitasović

Vélemény, hozzászólás?