Schuljahrbuch


Wir erinnern uns und schützen uns vor dem Vergessen,
vor zukünftigen Zeiten aus vergangenen Zeiten!

Letopis je način zapisivanja (istorijski žanr) koji predstavlja vremenski (više ili manje) detaljan zapis istorijskih događanja.
Zapis događaja svake godine u letopisima počinje rečima: „Leta…" ili „U leto..." (to jest „Godine… (te i te)"), odakle i potiče naziv - letopis, a veština pisanja letopisa se naziva Letopisanje.
Analogije reči letopis (sinonimi) bile bi: hronika, godišnjak ili anali.