е-Дневник за ученике осмих разреда

У евиденцију образовно-васпитног рада за седмицу од 20. до 24. априла, уносе се све активности које су планиране oперативним планом школе за ову седмицу, осим што се за осми разред у напомене, за 22, 23. и 24. април, уноси податак да су ученици решавали тестове у оквиру пробног завршног испита.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

„Гупчеви школарци“ број 15

Изашао је из штампе 15. број школског часописа Гупчеви школарци - за фебруар 2020. године. Куповином часописа помажете штампање наредног броја ове школске публикације, у чијој изради и уређивању заједно учествују ученици и наставници наше школе.