Javne nabavke

2023. godina

2020. godina


Električna energija

Odluka o dodeli Ugovora - Električna energija.
Poziv za podnošenje ponuda - Električna energija.
Konkursna dokumentacija - Električna energija.

Računarska oprema i materijal

Obaveštenje o zaključenom Ugovoru - Interaktivne table i projektor.
Odluka o izmeni Ugovora - Interaktivne table i projektor.