Naši bivši đaci


Na ovoj stranici ćemo vas upoznati sa našim bivšim đacima i njihovim aktivnostima, rezultaima i uspesima u domenu nauke, kulture, umetnosti, sporta i drugih oblasti života i rada. Onima koji su svoje prva saznanja o vaspitanju i obrazovanju stekli u svojoj porodici i našoj školi.

Ukoliko smatrate da se sa Vašim aktivnostima, rezultatima i uspesima iz života i rada trebaju upoznati i posetioci školske internet stranice - obavestite nas o tome i dostavite nam:

- Tekst, fotografije i druge priloge o Vašim aktivnostima, rezultatima i uspesima i
- Svoju kratku biografiju sa fotografijom (ukoliko nam se javljate po prvi put).

Ukoliko Vi poznajete nekoga sa čijim se aktivnostima, rezultatima i uspesima iz života i rada trebaju upoznati i posetioci školske internet stranice - obavestite nas o tome.

Pišite na adresu školske internet stranice.


Dario Vojnić Hajduk

Biografija

28. decembar 2019. godine

Učestvuje u konkursu „Čitanjem do zvezda“ i tako pokazuje svoje umeće u oblasti multimedije.
Pogledajte rad za konkurs.

Završio Kurs za produkciju zvuka i videa i time postao sertifikovani producent zvuka i videa.


Bunjevačke igre

1985. godina


Snimljeno kod škole 1985. godine. Sviraju i igraju naši bivši đaci - članovi KUD-a „Matija Gubec". Pogledajte video zapis.