есДневник


Школа је, после годину дана пробног периода коришћења Електронског дневника, почела од школске 2018/19. године да комплетну ученичку и одењенску евиденцију води искључиво у дигиталном облику. На овај начин је у потпуности замењен досадашњи начин овог облика евиденције који се водио на папиру, односно папирним дневницима.


Од новембра 2018. године и родитељи (старатељи, итд) могу приступити порталу Мој есДневник и стећи увид у напредовање свог детета прегледом оцена, изостанака, владања и осталих битних елемената током школовања. Да би приступили порталу неопходно је да од одељенског старешине добијете корисничко име (username) и лозинку (password) за приступ подацима Вшег детета.
Овај део портала намењен је, како родитељима, тако и ученицима.