Kontakt

Centralna škola u Donjem Tavankutu

Adresa:
Republika Srbija, Vojvodina
24214 Donji Tavankut, Marka Oreškovića 12/a


Telefoni:
+381 (0)24 4767010
+381 (0)24 4767035 (faks)


Veb adresa i E-pošta:
http://www.osmgubec.edu.rs
Javite nam se porukom!


Područna škola u Gornjem Tavankutu

Adresa:
Republika Srbija, Vojvodina
24214 Gornji Tavankut, Salaš 1477


Telefon:
+381 (0)24 4766366


Veb adresa i E-pošta:
http://www.osmgubec.edu.rs
Javite nam se porukom


Područna škola u Ljutovu

Adresa:
Republika Srbija, Vojvodina
24215 Ljutovo, Nikole Tesle 6


Telefon:
+381 (0)24 4766016


Veb adresa i E-pošta:
http://www.osmgubec.edu.rs
Javite nam se porukom!