Кутак за родитеље

Подели са пријатељима

Чланови савета родитеља за школску 2018/19. годину

Савет родитеља

 

 

 

 


Термини за посете родитеља предметној и разредној настави

Дани отворених врата у школи

 

 

 

 


Мој есДневник

Можете приступити апликацији Мој есДневник и стећи увид у напредовање Вашег детета прегледом оцена, изостанака, владања и осталих битних елемената током школовања.
Овај део апликације намењен је, како родитељима, тако и ученицима.


Обрасци за родитеље

Правдање изостанака ученика са наставе - на обадва наставна језика.