Кутак за родитеље

Обавештења за остваривање образовно-васпитног рада за време
ванредног стања на територији Републике Србије

Обавештење о начину реализације остваривања образовно-васпитног рада, учењем на даљину, за ученике основних школа.

Адресе на којима ћете пратити информације везане за реализацију наставе на даљину су:

Распоред наставе,
Министарство просвете.

Образовни садржаји и наставне јединице за ученике ће бити емитовани на:

- Каналу 2, Радио Телевизије Србије,
- Каналу 3, Радио Телевизије Србије,
- Каналу 2, Радио Телевизије Војводине (настава на језицима националних мањина) и
- Мултимедијалној платформи РТС Планета.


Чланови савета родитеља за школску 2018/19. годину

Савет родитеља

 

 

 

 


Термини за посете родитеља предметној и разредној настави

Дани отворених врата у школи

 

 

 

 


Мој есДневник

Можете приступити апликацији Мој есДневник и стећи увид у напредовање Вашег детета прегледом оцена, изостанака, владања и осталих битних елемената током школовања.
Овај део апликације намењен је, како родитељима, тако и ученицима.


Обрасци за родитеље

Правдање изостанака ученика са наставе - на обадва наставна језика.