Одељења и ученици

Одељенске старешине у школској 2019/20. години


Доњи Таванкут - централна школа

Редни број Одељење Одељенски старешина Наставни језик
1. 1.б Зорица Лучић Српски
2. 2.б Мирјана Саванов Српски
3. 3.а и 4.а Антун Лучић Хрватски
4. 3.б Ружица Маријанушић Српски
5. 4,б Љубица Францишковић Српски
6. 5.а Слађана Кнежевић Српски
7. 5.б Данијела Раднић Српски
8. 6.а Бранко Стантић Хрватски
9. 6.б Љиљана Јурчак Српски
10. 7.а Соња Звекић Хрватски
11. 7.б Милена Предојевић Српски
12. 7.ц Анита Копиловић Српски
13. 8.а Зоран Ђерег Хрватски
14. 8.б Мирослав Рауш Српски
15. 8.ц Славко Бенчик Српски

Горњи Таванкут - издвојено одељење

Редни број Одељење Одељенски старешина Наставни језик
1. 1.ц и 3.ц Татјана Нимчевић Српски
2. 2.ц Ана Копуновић Легетин Српски
3. 4.ц Зорица Тановић Српски

Љутово - издвојено одељење

Редни број Одељење Одељенски старешина Наставни језик
1. 1.д Зора Слобода Српски
2. 2.д и 4.д Славица Ковачевић Српски
3. 3.д Славица Покорнић Српски