Izdvojeno odeljenje Ljutovo


Izdvojeno odeljenje Ljutovo

1.d i 3.d

Odeljenski starešina: Slavica Kovačević

2.d

Odeljenski starešina: Zora Sloboda

Stefan Andrašić
Lucija Babijanović
Miroslav Vuković
Dunja Jurić
Neven Lončarević
Nevena Mačković
Lena Moravčić
Luka Muranji
Nađa Stanković

4.d

Odeljenski starešina: Slavica Pokornić

Nemanja Vojnić Hajduk
Arnel Imširović
Nikola Lončarević
Stefan Pećerić
Ana Serenče
Ivan Tikvicki
Stipan Tikvicki
Ivan Horvat
Jovana Cvijanov
Luka Čović