Niži razredi

Niži razredi

1.b

Odeljenski starešina: Ljubica Francišković

2.b

Odeljenski starešina: Zorica Lučić

3.b

Odeljenski starešina: Mirjana Savanov

4.a

Odeljenski starešina: Antun Lučić

4.b

Odeljenski starešina: Ružica Marijanušić