Niži razredi

Niži razredi

1.b

Odeljenski starešina: Zorica Lučić

2.b

Odeljenski starešina: Mirjana Savanov

3.a

Odeljenski starešina: Antun Lučić

3.b

Odeljenski starešina: Ružica Marijanušić

4.a

Odeljenski starešina: Antun Lučić

4.b

Odeljenski starešina: Ljubica Francišković