Produženi boravak

Navigacija stranice: Školska godina

2021/22.2020/21.2019/20.

Produženi boravak u vremenu Korona virusa


Mere zaštitite od respiratornih infekcija

- Izbegavajte kontakte sa osobama koje kašlju, kijaju, curi im iz nosa i imaju povišenu temperaturu.
- Izbegavajte masovna okupljanja i boravak u prostoru gde se nalazi veliki broj ljudi.
- Često i temeljno perite ruke (pranje vodom i sapunom najmanje 20 sekundi ili, ako to nije moguće, korišćenje alkoholnih gelova za dezinfekciju ruku).
- Kada kašljete ili kijate, pokrijte usta i nos papirnom maramicom i bacite je odmah u kantu za đubre!
- Ako nemate papirnu maramicu, pokrijte usta i nos povijenim laktom.
- Ne doditujte prstima oči, nos i usta.
- Izbegavajte rukovanje, zagrljaj i ljubljenje.
- Držite se na odstojanju od 2 metra od sagovornika.
- Provetravajte prostorije u kojima boravite.
- Boravite što više vremena na otvorenom.

Instrukcije u vezi sa postupanjem osnovnih škola povodom otvaranja objakata za prijem učenika u celodnevni boravak, tokom trajanja epidemije COVIID-19.

Šta je Produženi boravak?

Produženi boravak je oblik neposrednog vaspitnog rada koji se sprovodi izvan redovne nastave i ima svoje pedagoške, vaspitne, zdravstvene i socijalne vrednosti. Učenici imaju tačno utvrđen ritam dnevnih aktivnosti pod stručnim rukovodstvom učitelja. Za učenike je obezbeđen jedan dodatni obrok tokom dana. Za produženi boravak postoji posebno opremljen prostor, koji zadovoljava sve zahteve takvog oblika rada.
Produženi boravak je više od učenja. U njemu se: razgovara, druži, mašta, igra…

Aktivnosti učenika tokom boravka su:

Izrada domaćih zadataka;
Stvaranje radnih navika;
Kreativne radionice;
Učenje kroz igru i zabavu;
Slobodno vreme i sportske aktivnosti;
Socijalizacija i saradnički odnos u grupi;
Negovanje zdravstvenih, kulturnih, estetskih navika;
Razvijanje druželjubivosti, tolerancije, solidarnosti i
Formiranje pravilnog odnosa prema materijalnim, duhovnim, moralnim i kulturnim vrednostima.

Boravak pohađaju učenici od prvog do četvrtog razreda.
Radno vreme boravka je:
- Pre podne od 7:00 do 12:30 časova i
- posle podne od 10:00 do 16:00 časova.

Tekst: Ibolja Vukobratović

Školska 2021/22. godina


Ovo je naš kutak

Nove, uređene i adaptirane, prostorije.


Učiteljica u Produženom boravku je Ibolja Vukobratović

Učenici koji pohađaju Produženi boravak u školskoj 2021/22. godini:

1.a:
- Sara Vidaković.

1.b:
- Aleksandar Bercan,
- Viktor Boroš,
- Bogdan Vojnić Đanin,
- Veljko Gabrić,
- Kalina Dulić,
- Nikola Đukić,
- Kosta Kričak,
- Darija Merković,
- Milovan Milovac i
- Majda Stipić

2.b:
- Vojnić Mijatov Matej,
- Ivković Vanja,
- Bilinović Petra,
- Mamužić Marko,
- Vuković Ivona,
- Obradović Vasilisa,
- Vidaković Filip,
- Sara Rudić Vranić,
- Viktor Čovčić i
- Miljan Šefer.

Pogledajte neka od naših likovnih
umetničkih dela.

Školska 2020/21. godina


Ovo je naš kutak



Učiteljica u Produženom boravku je Ibolja Vukobratović

Učenici koji pohađaju Produženi boravak u školskoj 2020/21. godini:

1.b
- Petra Bilinović,
- Filip Vidaković,
- Viktor Čovčić,
- Matej Vojnić Mijatov,
- Ivona Vuković,
- Vanja Ivković,
- Marko Mamužić,
- Vasilisa Obradović,
- Sara Rudić Vranić i
- Miljan Šefer.

2.b
- Nađa Bedeković,
- Valentina Jurić,
- Anja Gadžur,
- Luka Mamužić,
- Staša Stanković i
- Valentina Horvatović.

Malo od naših aktivnosti:

Školska 2019/20. godina


Ovo je naš kutak

Učiteljica u Produženom boravku je Ibolja Vukobratović

Učenici koji pohađaju Produženi boravak u školskoj 2019/20. godini:

- Anja Gadžur, 1.b;
- Nađa Bedeković, 1.b;
- Teodora Evetović, 1.b;
- Lana Skenderović, 1.b;
- Staša Stanković, 1.b;
- Luka Mamužić, 1.b;
- Sara Gurinović, 1.b;
- Valentina Horvatović, 1.b;
- Valentina Jurić, 1.b;
- Filip Stantić, 2.b;
- Josip Mamužić, 2.b;
- Nikolina Đukić, 2.b;
- Laura Boroš, 2.b;
- Diona Šefer, 2.a;
- Katarina Gadžur, 2.b;
- Dušan Urukalo, 2.d;
- Lucija Skenderović, 3.b;
- Slađana Miškolci, 3.b;
- Aleksa Gadžur, 3.b;
- Kosta Stipić, 3.b;
- Nemanja Tot, 3.b;
- Katarina Mamužić, 3.b;
- Bojan Šefer, 4.a;
- Ivana Kaić, 4.a;
- Mihajlo Melnik, 4.b;
- Teodora Popović, 4.b;
- Lara Šegina, 4.b;
- Dunja Tomić, 4.b;
- Dušan Ištvanov, 4.b;
- Bogdan Kovačević, 4.b i
- Nemanja Moravčić, 4.b.