Organi škole

Podeli sa prijateljima

Školski odbor

 • Milojević Branka - Predstavnica roditelja
  - Predsednica Školskog odbora
 • Pokornić Slavica - Predstavnica zaposlenih
  - Zamenica predsednice Školskog odbora
 • Dulić Ivica - Predstavnik roditelja
 • Stanković Andreja - Predstavnica roditelja
 • Marijanušić Ružica - Predstavnica zaposlenih
 • Tanović Zorica - Predstavnica zaposlenih
 • Hajdu Zoltan - Predstavnik lokalne samouprave
 • Kopunović Dragan - Predstavnik lokalne samouprave
 • Nemet Stevan - Predstavnik lokalne samouprave

Direktorica škole

 • Stanislava Stantić Prćić

Savet roditelja

Redni broj Odeljenje Predstavnik/ca Zamenik/ca
1. 1.b Maja Nimčević Jasna Gurinović
2. 1.c i 3.c Saša Dimitrijević Jelena Gazibar
3. 1.d Dijana Muranji Tanja Landeka
4. 2.b Dijana jakovčević Aleksandra Katrinka
5. 2.c Ivana Vukmanov Šimokov Sandra Majeroš
6. 3.a i 4.a Marica Skenderović Svetlana Skenderović
7. 3.b Mirjana Rudinski Mirjana Stipić
8. 3.d Natalija Horvat Jasmina Cvijanov
9. 4.b Margareta Prćić Vesna Horvat
10. 2.d i 4.d Mirjana Kovačević Milena Predojević
11. 4.c Marijana Vajhand Vesna Lacković
12. 5.a Zorica Glavaš Dejana Suknović
13. 5.b Ruža Skenderović Jasna Skenderović
14. 6.a Jasmina Vuković Ljubica Vuković Dulić
15. 6.b Marijan Davčik Stevan Kinčeš
16. 7.a Ankica Vuković Mirjana Vuković
17. 7.b Jasna Čupak Dijana Benedek
18. 7.c Julijana Pašić Igor Vuković
19. 8.a Sevleta Gadžur Branka Vujić
20. 8.b Ljubica Čupak Slavica Rudić
21. 8.c Giza Tikvicki Petar Nađ

Sindikalna organizacija

 • Lučić Antun - Predsednik organizacije sindikata