Органи школе


Школски одбор

 • Милојевић Бранка - Представница родитеља
  - Председница Школског одбора
 • Покорнић Славица - Представница запослених
  - Заменица председнице Школског одбора
 • Дулић Ивица - Представник родитеља
 • Станковић Андреја - Представница родитеља
 • Маријанушић Ружица - Представница запослених
 • Тановић Зорица - Представница запослених
 • Хајду Золтан - Представник локалне самоуправе
 • Копуновић Драган - Представник локалне самоуправе
 • Немет Стеван - Представник локалне самоуправе

Директорица школе

 • Станислава Стантић Прћић

Савет родитеља

Редни број Одељење Представник/ца Заменик/ца
1. 1.б Дијана Рудић Вранић Мирјана Иршевић
2. 1.ц Ивана Вукманов Шимоков Катица Стантић
3. 1.д и 3.д Љубица Вацић Санела Орчић
4. 2.б Маријана Хорватовић Јасна Шарчевић
5. 2.ц и 4.ц Саша Димитријевић Јелена Газибар
6. 2.д Дијана Мурањи Тања Ландека
7. 3.б Марина Мамужић Наташа Борош
8. 3.ц Сандра Мајерош Слађана Галић
9. 4.а Марица Скендеровић Светлана Скендеровић
10. 4.б Мирјана Рудински Мирјана Стипић
11. 4.д Јасмина Цвијанов Наталија Хорват
12. 5.а Дијана Шегина Маријана Вајханд
13. 6.а Зорица Главаш Дајана Сукновић
14. 6.б Јасна Скендеровић Ружа Скендеровић
15. 7.а Љубица Вуковић Дулић Јасмина Вуковић
16. 7.б Весна Нимчевић Божана Стантић
17. 8.а Анкица Вуковић Мирјана Вуковић
18. 8.б Јасна Чупак Дијана Бенедек
19. 8.ц Јулијана Пашић Сандра Берберовић

Синдикална организација

 • Славко Бенчик - Председник организације синдиката