Zaposleni


Zaposleni u školi, školske 2019/20. godine


Lučić Antun
Lučić Zorica
Maravić Stojan
Marijanušić Ružica
Milunović Ružica
Nimčević Tatjana
Pađen Čedomir
Peić Tukuljac Giza
Peić Tukuljac Stipan
Perić Jelena
Petrak Ljubica
Pokornić Slavica
Popović Miroslav

Anišić Bela
Balažević Nikola
Bedeković Predrag
Benčik Slavko
Berberović Katarina
Berberović Marko
Vitasović Ibolja
Vukobratović Ibolja
Vuković Anica
Vuković Ivana
Dulić Jovanka
Đačić Jelena (bl)
Đačić Lazar
Đereg Zoran
Đurić Larisa
Eraković Branka

Napomena: (bl) - bolovanje

Zvekić Sonja
Ivanković Franjo
Ivašić Sanjin
Ilić Kostić Sandra
(bl)
Jakovčević Mira
Jaramazović Kuntić Zorica (bl)
Jurčak Ljiljana
Knežević Slađana
Kojić Josipa
Kopilović Anita
Kopunović Legetin Ana
Kovačević Slavica
Kovačević Stevan
Kostić Strahinja

Pribičević Svetlana
Radnić Danijela
Rauš Miroslav
Rendulić Morena
Savanov Mirjana
Skenderović Jelena (bl)
Sloboda Zora
Stantić Branko
Stantić Dijana
Stantić Prćić Stanislava
Stipić Miroslav
Tanović Zorica
Predojević Milena
Francišković Ljubica
Crnković Anica