Запослени


Запослени у школи, школске 2019/20. године


Лучић Антун
Лучић Зорица
Маравић Стојан
Маријанушић Ружица
Милуновић Ружица
Нимчевић Татјана
Пађен Чедомир
Пеић Тукуљац Гиза
Пеић Тукуљац Стипан
Перић Јелена
Петрак Љубица
Покорнић Славица
Поповић Мирослав

Анишић Бела
Балажевић Никола
Бедековић Предраг
Бенчик Славко
Берберовић Катарина
Берберовић Марко
Витасовић Ибоља
Вукобратовић Ибоља
Вуковић Аница
Вуковић Ивана
Дулић Јованка
Ђачић Јелена (бл)
Ђачић Лазар
Ђерег Зоран
Ђурић Лариса
Ераковић Бранка

Напомена: (бл) - боловање

Звекић Соња
Иванковић Фрањо
Ивашић Сањин
Илић Костић Сандра
(бл)
Јаковчевић Мира
Јарамазовић Кунтић Зорица (бл)
Јурчак Љиљана
Кнежевић Слађана
Којић Јосипа
Копиловић Анита
Копуновић Легетин Ана
Ковачевић Славица
Ковачевић Стеван
Костић Страхиња

Прибичевић Светлана
Раднић Данијела
Рауш Мирослав
Рендулић Морена
Саванов Мирјана
Скендеровић Јелена (бл)
Слобода Зора
Стантић Бранко
Стантић Дијана
Стантић Прћић Станислава
Стипић Мирослав
Тановић Зорица
Предојевић Милена
Францишковић Љубица
Црнковић Аница