Zaposleni


Zaposleni u školi, školske 2018/19. godine


Nimčević Tatjana
Pađen Čedomir
Peić Tukuljac Giza
Peić Tukuljac Stipan
Perić Jelena
Petrak Ljubica
Pokornić Slavica
Popović Miroslav
Pribičević Svetlana
Radnić Danijela
Rauš Miroslav
Rendulić Morena
Savanov Mirjana

Balažević Nikola
Bedeković Predrag
Benčik Slavko
Berberović Katarina
Berberović Marko
Budinčević Luka
Vitasović Ibolja
Vukobratović Ibolja
Vuković Ivana
Dulić Jovanka
Đereg Zoran
Đurić Larisa
Eraković Branka
Zvekić Sonja
Ivanković Franjo
Ivašić Sanjin

Ilić Kostić Sandra
Jakovčević Mira
Jaramazović Kuntić Zorica
Jurčak Ljiljana
Knežević Slađana
Kovačević Slavica
Kovačević Stevan
Kostić Strahinja
Lučić Antun
Lučić Zorica
Majstorović Jovan
Maravić Stojan
Marijanušić Ružica
Matlak Julijana
Milanković Kristijan
Milunović Ružica

Satmari Marija
Saulić Sanja
Skenderović Jelena
Skenderović Marica
Sloboda Zora
Stantić Branko
Stantić Dijana
Stantić Prćić Stanislava
Stipić Miroslav
Tanović Zorica
Urukalo Milena
Francišković Ljubica
Crnković Anica