Zaposleni


Zaposleni u školi, školske 2023/24. godine

- Anišić Bela;
- Balažević Nikola, Baštovanović Nevena, Bedeković Predrag, Benčik Slavko, Berberović Katarina, Berberović Marko, Berec Kristina (bl), Biljanski Vesna;
- Veljković Biljana, Vitasović Ibolja, Vukobratović Ibolja, Vuković Ankica, Vuković Ivana (bl);
- Gedović Stojan;
- Daničić Dejan, Došenović Anamarija, Dulić Jovanka;
- Đačić Jelena (bl), Đurić Larisa;
- Ivić Nevena;
- Jakovčević Mira, Jaramazović Kuntić Zorica (bl), Jovišević Mihailo, Jurčak Ljiljana;
-
Kovačević Slavica, Kojić Josipa, Kopunović Legetin Ana, Kostić Strahinja, Košić Jovana, Kujundžić Anamarija (bl);
- Lučić Antun, Lučić Zorica;
- Marijanušić Ružica, Mikulić Ivan, Milojević Branka, Milunović Ružica, Miranović Dragana;
- Nimčević Tatjana;
- Paunković Mirjana, Peić Tukuljac Giza, Perić Jelena, Planić Aleksandar, Pokornić Slavica, Popović Miroslav, Predojević Milena, Pribičević  Svetlana;
- Rauš Miroslav;
- Savanov Mirjana, Svirčev Zorica, Skenderović Jelena, Sloboda Zora, Stantić Branko, Stantić Dijana, Stantić Prćić Stanislava, Stešević Dragana, Stipić Miroslav, Subotić Slađana (bl);
- Tanović Zorica;
- Francišković Ljubica;
- Horvat Ivana;
- Crnković Anica i
- Šanjai Berec Kristina (bl), Šarčević Josip
.

Napomena: (bl) - bolovanje