Nastavno osoblje

Podeli sa prijateljima

Zaposleni u školi 2019/20. školske godine

Prezime i ime Zaduženje u nastavi
Anišić Bela Muzička kultura, Hor i orkestar
Balažević Nikola Fizičko vaspitanje, Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Izabrani sport
Benčik Slavko Hemija
Vitasović Ibolja Bibliotekarka
Vukobratović Ibolja Produženi boravak
Vuković Ivana Matematika
Đačić Jelena Pravoslavni katihizis
Đereg Zoran Matematika
Đurić Larisa Likovna kultura
Zvekić Sonja Srpski jezik kao nematernji, Svakodnevni život u prošlosti, Šah
Ivanković Franjo Katolički vjeronauk
Ivašić Sanjin Hrvatski jezik
Jurčak Ljiljana Biologija
Knežević Slađana Srpski jezik, Srpski jezik kao nematernji
Kovačević Slavica Razredna nastava
Kovačević Stevan Istorija
Kopunović Legetin Ana Razredna nastava
Kostić Strahinja Engleski jezik, Šah
Kojić Josipa Hrvatski jezik, Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture
Kopilović Anita Srpski jezik, Srpski jezik kao nematernji
Lučić Antun Razredna nastava
Lučić Zorica Razredna nastava, Mađarski jezik
Marijanušić Ružica Razredna nastava
Nimčević Tatjana Razredna nastava
Pađen Čedomir Fizičko vaspitanje, Fizičko i zdravstveno vaspitanje, Izabrani sport
Pokornić Slavica Razredna nastava, Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture
Popović Miroslav Geografija, Građansko vaspitanje
Predojević Milena Nemački jezik
Pribičević  Svetlana Engleski jezik
Radnić Danijela Fizika, Informatika i računarstvo, Tehnika i tehnologija
Rauš Miroslav Engleski jezik
Rendulić Morena Hrvatski jezik, Hrvatski jezik sa elementima nacionalne kulture
Savanov Mirjana Razredna nastava, Bunjevački jezik sa elementima nacionalne kulture
Sloboda  Zora Razredna nastava
Stantić Branko Tehničko i informatičko vaspitanje, Tehnika i tehnologija
Stipić Miroslav Istorija
Tanović Zorica Razredna nastava
Francišković Ljubica Razredna nastava