Наставно особље


Запослени у школи 2019/20. школске године

Презиме и име Задужење у настави
Анишић Бела Музичка култура, Хор и оркестар
Балажевић Никола Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање, Изабрани спорт
Бенчик Славко Хемија
Витасовић Ибоља Библиотекарка
Вукобратовић Ибоља Продужени боравак
Вуковић Ивана Математика
Ђачић Лазар Православни катихизис
Ђерег Зоран Математика
Ђурић Лариса Ликовна култура
Звекић Соња Српски језик као нематерњи, Свакодневни живот у прошлости, Шах
Иванковић Фрањо Католички вјеронаук
Ивашић Сањин Хрватски језик
Јурчак Љиљана Биологија
Кнежевић Слађана Српски језик, Српски језик као нематерњи
Ковачевић Славица Разредна настава
Ковачевић Стеван Историја
Копуновић Легетин Ана Разредна настава
Костић Страхиња Енглески језик, Шах
Којић Јосипа Хрватски језик, Хрватски језик са елементима националне културе
Копиловић Анита Српски језик, Српски језик као нематерњи
Лучић Антун Разредна настава
Лучић Зорица Разредна настава, Мађарски језик
Маријанушић Ружица Разредна настава
Нимчевић Татјана Разредна настава
Пађен Чедомир Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање, Изабрани спорт
Покорнић Славица Разредна настава, Буњевачки језик са елементима националне културе
Поповић Мирослав Географија, Грађанско васпитање
Предојевић Милена Немачки језик
Прибичевић  Светлана Енглески језик
Раднић Данијела Физика, Информатика и рачунарство, Техника и технологија
Рауш Мирослав Енглески језик
Рендулић Морена Хрватски језик, Хрватски језик са елементима националне културе
Саванов Мирјана Разредна настава, Буњевачки језик са елементима националне културе
Слобода  Зора Разредна настава
Стантић Бранко Техничко и информатичко васпитање, Техника и технологија
Стипић Мирослав Историја
Тановић Зорица Разредна настава
Францишковић Љубица Разредна настава