Nenastavno osoblje


Zaposleni u školi 2020/21. školske godine

Redni brojPrezime i ime
Radno mesto
1.Stantić Prćić StanislavaDirektorica
 
Stručni saradnik
1.Miranović DraganaPsiholog
 
Administrativno osoblje
1.Maravić StojanSekretar
2.Dulić JovankaŠefica računovodstva
3.Perić JelenaAdministrativno finansijski saradnik
 
Pomoćno tehničko osoblje
1.Bedeković PredragLožač, majstor
2.Berberović MarkoLožač, kurir
3.Berberović KatarinaSpremačica
4.Vuković AnkicaSpremačica
5.Jakovčević MiraSpremačica
6.Milunović RužicaSpremačica
7.Peić Tukuljac GizaSpremačica
8.Peić Tukuljac StipanDomar
9.Petrak LjubicaSpremačica
10.Stantić DijanaSpremačica
11.Crnković AnicaSpremačica, servirka