Nenastavno osoblje

Podeli sa prijateljima

Zaposleni u školi 2019/20. školske godine

Redni broj Prezime i ime
Radno mesto
1. Stantić Prćić Stanislava Direktorica
 
Saradnik u nastavi
1. Eraković Branka Pedagogica
 
Administrativno osoblje
1. Maravić Stojan Sekretar
2. Dulić Jovanka Šefica računovodstva
3. Perić Jelena Administrativno finansijski saradnik
 
Pomoćno tehničko osoblje
1. Bedeković Predrag Ložač, majstor
2. Berberović Marko Ložač, kurir
3. Berberović Katarina Spremačica
4. Vuković Ankica Spremačica
5. Jakovčević Mira Spremačica
6. Milunović Ružica Spremačica
7. Peić Tukuljac Giza Spremačica
8. Peić Tukuljac Stipan Domar
9. Petrak Ljubica Spremačica
10. Stantić Dijana Spremačica
11. Crnković Anica Spremačica, servirka