Ненаставно особље


Запослени у школи 2019/20. школске године

Редни број Презиме и име
Радно место
1. Стантић Прћић Станислава Директорица
 
Стручни сарадник
1. Ераковић Бранка Педагогица
 
Административно особље
1. Маравић Стојан Секретар
2. Дулић Јованка Шефица рачуноводства
3. Перић Јелена Административно финансијски сарадник
 
Помоћно техничко особље
1. Бедековић Предраг Ложач, мајстор
2. Берберовић Марко Ложач, курир
3. Берберовић Катарина Спремачица
4. Вуковић Анкица Спремачица
5. Јаковчевић Мира Спремачица
6. Милуновић Ружица Спремачица
7. Пеић Тукуљац Гиза Спремачица
8. Пеић Тукуљац Стипан Домар
9. Петрак Љубица Спремачица
10. Стантић Дијана Спремачица
11. Црнковић Аница Спремачица, сервирка