„Čitanjem do zvijezda“

Školski nivo kviza Čitanjem do zvijezda za osnovne škole održan je u našoj školi 28. januara u 9:20 časova.
Da sve prođe prema pravilima ovog takmičenja, brinuli su se članovi komisije: Sanjin Ivašić, predsednik Školske komisije, i članice: Ibolja Vitasović i Morena Rendulić. Mentori učenicima bili su nastavnici: Sanjin Ivašić i Morena Rendulić.
Svih 6 učenika iz naše škole, koji su učestvovali na školskom nivou takmičenja, predstavljaće nas i na regionalnom nivou takmičenja - 8. marta, u prostorijama Gradske biblioteke u Subotici.
Jednu ekipu će predstavljati: Melisa Gadžur, Valentina Ostrogonac i Ivan Vuković, a u drugu ekipu će predstavljati: Dejna Šefer, Martina Vuković i Andrijana Cocek.
Ostvareni rezultati takmičenja su sledeći:

Melisa Gadžur16/45
Valentina Ostrogonac14/45
Ivan Vuković14/45
Dejna Šefer12/45
Martina Vuković10/45
Andrijana Cocek09/45

Želimo našim učenicima mnogo uspeha na regionalnom nivou ovog takmičenja.

Ostavite odgovor